Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Jak aktywnie uczyć logicznego myślenia i działania – wskazówki metodyczne do pracy z uczniami
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Wymiar
3 godzin
Kierownik
Ewa Kondrat (881-93-12-18)
Opłaty
700 zł