Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Ratunku! Jestem wychowawcą! (zdalnie)
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Wymiar
2 godzin
Kierownik
Maria Lesisz-Wojciechowska (881-93-44-85)
Opłaty
500 zł