Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Przygoda edukacyjna w escaperoomach – zajęcia warsztatowe
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli różnych przedmiotów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
Cele

- zapoznanie uczestników z narzędziami i sposobami tworzenia pokojów typu escaperoom na zajęciach szkolnych

Tematyka

- escaperoom jako innowacyjna metoda na zajęciach szkolnych

Wymiar
5 godzin
Kierownik
Karolina Szostak-Lubomska (797-46-66-48)
Współprowadzący
Agnieszka Szymczak (797-46-66-53),
Opłaty
80 zł