Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Wspieranie warsztatu pracy doradcy metodycznego – sieć współpracy doradców metodycznych.
Rodzaj
Sieci współpracy i samokształcenia
Dział
Awans zawodowy, prawo oświatowe i zarządzanie
Dla
doradców metodycznych KPCEN w Toruniu
Cele
  • zgłębianie wiedzy metodycznej i merytorycznej w zakresie pracy z nauczycielami
  • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
Tematyka
Tematyka dostosowana do potrzeb doradców metodycznych w zakresie:
  • budowy warsztatu merytorycznego
  • planowania własnego rozwoju
  • rozwijania umiejetności kształcenia na odległość
Wymiar
15 godzin
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88)
Współprowadzący
Sławomir Żebrowski (881-93-00-83),
Opłaty
0 zł