Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Danuta Potręć konsultantka ds. informacji i promocji 881-93-33-67 e-mail: Danuta.Potrec@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Garść pomysłów, jak zintegrować klasę – szkolenie
Jak rozmawiać z uczniami o wojnie – propozycje rozwiązań (nie tylko) na godziny wychowawcze – szkolenie
Praca na mocnych stronach ucznia z zastosowaniem tutoringu
Szkolenia rad pedagogicznych
Jak budować poczucie własnej wartości dziecka, czyli droga do szczęścia i sukcesu (stacjonarnie, zdalnie)
Nie ma edukacji bez relacji, czyli jak dbać o więzi w szkole (stacjonarnie, zdalnie)
Uczeń za pan brat z savoir-vivre’em w szkole i nie tylko
Co jest dziś innowacją i jak ją realizować w szkole (stacjonarnie, zdalnie)
Co kształtuje profesjonalny wizerunek nauczyciela (stacjonarnie, zdalnie)
Design thinking w planowaniu działań edukacyjnych (stacjonarnie)
Jak uczyć uczenia się – teoria w praktyce (stacjonarnie, zdalnie)
Językowy zawrót głowy, czyli uczeń z doświadczeniem migracji w przestrzeni szkolnej (zdalnie)
Tutoring, mentoring, coaching – podobieństwa i różnice (zdalnie)
Uczeń ukraiński w zespole klasowym (zdalnie)