Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Danuta Potręć konsultantka ds. informacji i promocji 881-93-33-67 e-mail: Danuta.Potrec@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Coachingowe lekcje wychowawcze – warsztaty
Tutoring jako indywidualne wsparcie ucznia w rozwoju – kurs
Szkolenia rad pedagogicznych
Szkoła bez dyskryminacji, czyli jak przeciwdziałać mowie nienawiści
Co jest dziś innowacją i jak ją realizować w szkole
Jak uczyć uczenia się – teoria w praktyce
Promocja szkoły – miejsce szkoły w środowisku. Media w procesie komunikowania się
Sieci współpracy i samokształcenia
Nauczyciel mistrzem dla ucznia (tutoring i mentoring w szkole) – sieć współpracy i samokształcenia