Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Danuta Potręć konsultantka ds. informacji i promocji 881-93-33-67 e-mail: Danuta.Potrec@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Metody indywidualnej pracy z uczniem - indywidualizacja procesu nauczania
Jak budować swój autorytet–warsztaty
Tutoring jako indywidualne wsparcie ucznia w rozwoju – kurs
Tutoring jako indywidualne wsparcie ucznia w rozwoju - idea tutoringu
Coachingowe lekcje wychowawcze – warsztaty
Szkolenia rad pedagogicznych
Co jest dziś innowacją i jak ją realizować w szkole
Co kształtuje profesjonalny wizerunek nauczyciela
Jak uczyć uczenia się – teoria w praktyce
Promocja szkoły – miejsce szkoły w środowisku. Media w procesie komunikowania się
Jak budować poczucie własnej wartości dziecka, czyli droga do szczęścia i sukcesu
Szkoła bez dyskryminacji, czyli jak przeciwdziałać mowie nienawiści
Sieci współpracy i samokształcenia
Nauczyciel mistrzem dla ucznia (tutoring i mentoring w szkole) – sieć współpracy i samokształcenia; kontynuacja