Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Danuta Potręć konsultantka ds. informacji i promocji 881-93-33-67 e-mail: Danuta.Potrec@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Coachingowe lekcje wychowawcze – warsztaty
Jak budować swój autorytet – warsztaty
Tutoring jako indywidualne wsparcie ucznia w rozwoju – kurs
Szkolenia rad pedagogicznych
Jak budować poczucie własnej wartości dziecka, czyli droga do szczęścia i sukcesu (stacjonarnie, zdalnie)
Nie ma edukacji bez relacji, czyli jak dbać o więzi w szkole (stacjonarnie i zdalnie)
Idea tutoringu – wprowadzenie (zdalnie)
Co jest dziś innowacją i jak ją realizować w szkole (stacjonarnie, zdalnie)
Co kształtuje profesjonalny wizerunek nauczyciela (stacjonarnie, zdalnie)
Design thinking w planowaniu działań edukacyjnych (stacjonarnie)
Jak uczyć uczenia się – teoria w praktyce (stacjonarnie, zdalnie)
Rola pytań i błędów w nauczaniu i uczeniu się (stacjonarnie, zdalnie)
Sieci współpracy i samokształcenia
Dobra edukacja z punktu widzenia współczesnego nauczyciela