Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu | Strona główna

kujawsko-pomorskie centrum edukacji nauczycieli w toruniu
Kalendarz szkoleń
Awans zawodowy, prawo oświatowe i zarządzanie
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, dla osób posiadajacych tytuł nauczyciela kontraktowego (zdalnie)
Termin: 2022-11-29
Wolne miejsca: Tak
Technologia informacyjno-komunikacyjna
Algorytmy w języku tekstowym Python – kurs
Termin: 2022-11-29
Wolne miejsca: Tak
Egzaminy zewnętrzne
Maturalne ABC – informatyka – formuła egzaminu od 2023 r.
Termin: 2022-12-13
Wolne miejsca: Tak
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Rozwijanie kompetencji kluczowych na matematyce i przedmiotach przyrodniczych – kurs
Termin: 2022-12-16
Wolne miejsca: Tak