Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Kalendarz szkoleń
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Gry i zabawy matematyczne – warsztaty
Termin: 2019-10-19
Wolne miejsca: Tak
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Egzamin ósmoklasisty z matematyki. Wskazówki do pracy z uczniami – kurs
Termin: 2019-10-21
Wolne miejsca: Tak
Awans zawodowy, prawo oświatowe i zarządzanie
Akademia Zarządzania - seminarium
Termin: 2019-10-24
Wolne miejsca: Tak
Technologia informacyjno-komunikacyjna
Programowanie tekstowe na II etapie kształcenia (VII–VIII) – algorytmy w języku Python – kurs
Termin: 2019-10-29
Wolne miejsca: Tak