Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Kalendarz szkoleń
Oferta spoza informatora
Wyjazd studyjny do Danii: "Jak polubić szkołę – na przykładzie duńskiego systemu edukacji"
Termin: 2020-01-26
Wolne miejsca: Tak
Edukacja humanistyczna / biblioteki i świetlice szkolne
Jak kształcić kompetencje czytelnicze w atrakcyjnej bibliotece i świetlicy szkolnej – warsztaty
Termin: 2020-02-11
Wolne miejsca: Tak
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Kodujemy i programujemy z wykorzystaniem ciekawych środków dydaktycznych – warsztaty
Termin: 2020-02-11
Wolne miejsca: Nie
Technologia informacyjno-komunikacyjna
Programowanie tekstowe na II etapie kształcenia (VII–VIII) – algorytmy w języku Python – kurs
Termin: 2020-02-11
Wolne miejsca: Tak