Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu | Strona główna

kujawsko-pomorskie centrum edukacji nauczycieli w toruniu
Kalendarz szkoleń
Edukacja humanistyczna i języki obce
Jak sprowokować ucznia do myślenia
Termin: 2022-10-06
Wolne miejsca: Tak
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Matematyka w laboratorium
Termin: 2022-10-06
Wolne miejsca: Tak
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Laboratoria Przyrodnicze
Termin: 2022-10-08
Wolne miejsca: Tak
Awans zawodowy, prawo oświatowe i zarządzanie
Edukacja dla bezpieczeństwa - zmiany w podstawie programowej
Termin: 2022-10-10
Wolne miejsca: Tak
Technologia informacyjno-komunikacyjna
Programowanie i robotyka w szkole
Termin: 2022-10-11
Wolne miejsca: Tak
Egzaminy zewnętrzne
Wymagania na egzaminie ósmoklasisty 2023 - język angielski
Termin: 2022-10-17
Wolne miejsca: Tak
Technologia informacyjno-komunikacyjna
Codeweek 2022: Zakodowany ruch
Termin: 2022-10-18
Wolne miejsca: Tak
Zdrowie i profilaktyka
Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej
Termin: 2022-10-18
Wolne miejsca: Tak
Egzaminy zewnętrzne
Maturalne ABC – język angielski, formuła egzaminu od 2023 r.
Termin: 2022-10-18
Wolne miejsca: Tak
Technologia informacyjno-komunikacyjna
CodeWeek 2022: Od programowania do robotyki
Termin: 2022-10-19
Wolne miejsca: Tak
Edukacja humanistyczna i języki obce
Matura 2023 – lekcje języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
Termin: 2022-10-19
Wolne miejsca: Tak
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Wyzwolić aktywność ucznia
Termin: 2022-10-20
Wolne miejsca: Tak
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Matura z geografii w formule od 2023r.
Termin: 2022-10-20
Wolne miejsca: Tak
Edukacja humanistyczna i języki obce
Innowacyjny nauczyciel języka angielskiego
Termin: 2022-10-24
Wolne miejsca: Tak
Egzaminy zewnętrzne
Wymagania na egzaminie ósmoklasisty 2023 - matematyka
Termin: 2022-10-25
Wolne miejsca: Tak