Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Kalendarz szkoleń
Awans zawodowy, prawo oświatowe i zarządzanie
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – kurs
Termin: 2020-02-29
Wolne miejsca: Tak
Warsztat pracy nauczyciela
Tutoring jako indywidualne wsparcie ucznia w rozwoju – kurs
Termin: 2020-03-03
Wolne miejsca: Tak
Doradztwo zawodowe i kształcenie zawodowe
Doradztwo zawodowe dziś i jutro (Sieć współpracy i samokształcenia)
Termin: 2020-03-04
Wolne miejsca: Tak
Technologia informacyjno-komunikacyjna
Programowanie wizualne na II etapie kształcenia (IV–VI). Gry i animacje w Scratchu – kurs
Termin: 2020-03-04
Wolne miejsca: Tak
Awans zawodowy, prawo oświatowe i zarządzanie
Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego – kurs
Termin: 2020-03-10
Wolne miejsca: Tak
Edukacja humanistyczna / biblioteki i świetlice szkolne
Storytelling jako możliwość zaciekawienia czytaniem – warsztaty
Termin: 2020-03-12
Wolne miejsca: Tak