Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Monika Kwidzyńska nauczyciel - doradca metodyczny ds. historii w szkołach ponadpodstawowych 797-46-66-18 e-mail: monika.kwidzynska@kpcen-torun.edu.pl

Dyżury:

poniedziałek 10:35-12:05
czwartek  8:50-10:20

Zespół Szkół nr 1
im. Anny Wazówny
ul. PTTK 28
87-400 Golub-Dobrzyń

Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Uwagi do arkusza maturalnego z historii – webinar
Uwagi do wymagań egzaminacyjnych z historii – webinar
Jak budować dobre relacje w klasie – zajęcia warsztatowe
Metody motywujące uczniów do nauki, czyli jak skutecznie nauczać historii – zajęcia warsztatowe
Sieci współpracy i samokształcenia
Jak nauczać historii we współczesnym świecie
III Rzesza- jak skutecznie uczyć o totalitaryzmach