poniedziałek, 22 kwiecień 2019 godz. 11:57

log in

 
 
Wyjazd studyjny do Chorwacji - sprawozdanie

W dniach od 30 marca do 5 kwietnia 2019 roku odbył się wyjazd studyjny do Chorwacji pt. Rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów w Chorwacji. Został on zorganizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu we współpracy z Unią Europejskich Federalistów w Łodzi. W wyjeździe uczestniczyli przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, dyrektorzy i nauczyciele szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz nauczyciele konsultanci KPCEN Toruń.

więcej...

W dniach od 30 marca do 5 kwietnia 2019 roku odbył się wyjazd studyjny do Chorwacji pt. Rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów w Chorwacji. Został on zorganizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu we współpracy z Unią Europejskich Federalistów w Łodzi. W wyjeździe uczestniczyli przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, dyrektorzy i nauczyciele szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz nauczyciele konsultanci KPCEN Toruń.

Celem wyjazdu było poznanie organizacji systemu kształcenia w Chorwacji, roli i miejsca nauczyciela oraz dyrektora w szkole chorwackiej, poznanie i wykorzystanie ciekawych metod i form pracy głównie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, a także możliwość nawiązania ciekawej współpracy i wymiany doświadczeń.

Nasz kilkudniowy pobyt rozpoczęliśmy od wizyty w Ministerstwie Nauki i Edukacji w stolicy kraju Zagrzebiu. Pan Vlado Prskalo, pełnomocnik ministra, przedstawił nam chorwacki system edukacji natomiast Pani Vesna Hrvoj-Sic, dyrektor departamentu ds. promocji systemu VET, omówiła funkcjonujący system zapewnienia jakości w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET). Prezentacja Pani Tamary Hudolin z Agencji Edukacji Dorosłych pozwoliła poznać uczestnikom zasady doskonalenia zawodowego nauczycieli w Chorwacji.

Następnie odwiedziliśmy dwie szkoły średnie. W Szkole Gastronomicznej w Opatiji zapoznano nas z organizacją szkolnictwa zawodowego. W szkole tej duży nacisk kładzie się na praktyczną naukę zawodu, a jej uczniowie zapewniają po zakończeniu nauki większość kadry lokalnych hoteli i restauracji.W najstarszym w Chorwacji I Liceum w Rijece, które rozpoczęło działalność w 1627 roku, zaprezentowało nam sposoby rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów miedzy innymi projekty i nowy krajowy program School for life.

Ostatni dzień pobytu w Chorwacito wizyta w przedszkolu Dječji vrtić Katarina Frankopan i szkole podstawowej Osnovna škola Fran Krsto Frankopan w mieście Krk. Mieliśmy możliwość obserwacji prowadzonych zajęć oraz okazję do wymiany poglądów i doświadczeń z dyrektorami i kadrą pedagogiczną odwiedzanych placówek. Rozmawialiśmy o doskonaleniu zawodowym chorwackich nauczycieli ich awansie zawodowym i statusie. Była to również możliwość nawiązania ciekawej współpracy i wymiany doświadczeń. Dużą ciekawość wzbudziła wśród uczestników miedzy innymi aranżacja przestrzeni edukacyjnej w przedszkolu oraz przedsiębiorczość szkoły podstawowej w zakresie pozyskiwania oliwy z własnego gaju oliwnego, którego dochód przeznaczany jest na działalność placówki.

Wyjazd stał się również okazją do poznania walorów kulturowych i turystycznych. W drodze do Krk mieliśmy możliwość podziwiania uroków Wiednia. Pałac Hofburg, katedra Świętego Szczepana i ciekawe zakątki centrum zrobiły na nas ogromne wrażenie. W Zagrzebiu odwiedziliśmy starówkę, Muzeum Sztuki Naiwnej i Katedrę Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Podróżując między szkołami zachwycaliśmy się pięknymi krajobrazami i roślinnością typową dla tej szerokości geograficznej. Odwiedziliśmy również Muzeum Turystyki w Opatiji i Muzeum Morskie w Rijece. W Jurandvor odwiedziliśmy kościół świętej Łucji słynący z odkrytej w XIX wieku płyty z Baśki czyli kamiennego bloku z tekstem napisanym w starosłowiańskim języku głagolica. Podziwiając piękne krajobrazy górskie, jadąc doliną baszczańską i zatrzymując się na chwilę nad zatoką w miejscowości Baška dotarliśmy do miasteczka Vrbnik. Magiczna starówka sprawiła, że Vrbnik fascynuje swoją mistyczną atmosferą, najwęższymi uliczkami, starymi domami, które ukrywają niesamowite legendy i pozostałościami średniowiecznych murów. W swoich zbiorach Vrbnik posiada garstkę dobrze zachowanych dokumentów pisanych głagolicą, przechowywanych w unikatowej bibliotece rodziny Vitezić.

Wymiana doświadczeń dała nam możliwość innego spojrzenia na codzienność w placówkach macierzystych. Podczas tej wizyty mieliśmy okazję dotknąć, poczuć i nawet posmakować chorwackiej historii, kultury i obyczajów.

Wartością dodaną niewątpliwie są zawarte nowe znajomości te zagraniczne, otwierające nowe możliwości współpracy międzynarodowej, jak również między uczestnikami wyjazdu.
Podczas wyjazdu konsultantki KPCEN Toruń Marzenna Wierzbicka, Justyna Kopczyńska i Wiesława Kuban przygotowały i przeprowadziły warsztaty tematyczne, podczas których rozmawialiśmy o kompetencjach nauczycieli oraz możliwościach rozwijania kompetencji kluczowych wśród uczniów w naszych polskich szkołach i przedszkolach. Ciekawie ćwiczenia warsztatowe oraz cały pobyt w Chorwacji dały uczestnikom okazję do samodoskonalenia wszystkich ośmiu kompetencji kluczowych.

Dyrektor KPCEN w Toruniu Sławomir Żebrowski oraz zespół organizujący w składzie: Marzenna Wierzbicka, Wiesława Kuban, Justyna Kopczyńska i Małgorzata Kaczmarek dziękują wszystkim uczestnikom wyjazdu za zaangażowanie, otwartość w kontaktach, współtworzenie dobrej atmosfery i codzienny uśmiech na twarzy.

Dziękujemy również Lidii Solarek kierowniczce sekcji anglojęzycznej UEF Wojciechowski w Łodzi za jak zwykle bardzo dobrą współpracę w przygotowaniu wyjazdu i w jego trakcie oraz Jolancie Čar (Navitas Travel) za pełnienie trudnej roli przewodnika i tłumacza.

Już dziś zapraszamy do udziału w przyszłorocznym zagranicznym wyjeździe studyjnym.

Sławomir Żebrowski, Marzenna Wierzbicka, Wiesława Kuban, Justyna KopczyńskaKujawsko-Pomorski Festiwal Projektów Edukacyjnych

W związku z trwającą w placówkach akcją protestacyjną przedłużamy termin składania prac do 7 dni roboczych od daty oficjalnego zakończenia strajku.


Kujawsko-Pomorski Festiwal Projektów Edukacyjnych, IX edycja
pod patronatem
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu ogłasza konkurs na projekt edukacyjny nawiązujący do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, ludzi, miejsc, wydarzeń, instytucji promujących województwo kujawsko-pomorskie ze zwróceniem uwagi na solidarność międzypokoleniową.

Festiwal jest skierowany do uczniów VI–VIII klas szkół podstawowych i trzecich klas gimnazjów z województwa kujawsko-pomorskiego.

więcej...
Kujawsko-Pomorski Festiwal Projektów Edukacyjnych, IX edycja
pod patronatem
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu ogłasza konkurs na projekt edukacyjny nawiązujący do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, ludzi, miejsc, wydarzeń, instytucji promujących województwo kujawsko-pomorskie ze zwróceniem uwagi na solidarność międzypokoleniową.

Festiwal jest skierowany do uczniów VI–VIII klas szkół podstawowych i trzecich klas gimnazjów z województwa kujawsko-pomorskiego.

Celami festiwalu są:
 1. promocja dobrych praktyk w zakresie identyfikacji regionalnej mieszkańców i pozytywnie postrzeganego wizerunku województwa kujawsko-pomorskiego na zewnątrz,
 2. promowanie solidarności międzypokoleniowej,
 3. promocja samorozwoju,
 4. kształtowanie umiejętności kluczowych uczniów potrzebnych do realizacji projektów edukacyjnych.

Współorganizatorami festiwalu są: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego – Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu.

Zasady udziału w festiwalu i formularz zgłoszeniowy znajdują się w Regulaminie i załącznikach:
REGULAMIN, ZAŁĄCZNIKI,
FOLDER - ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU

Termin nadsyłania projektów edukacyjnych mija 15 kwietnia 2019 r. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do organizatora:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, ul. Henryka Sienkiewicza 36, 87-100 Toruń
Na kopercie powinien być umieszczony dopisek Kujawsko-Pomorski Festiwal Projektów Edukacyjnych.

Czekamy na projekty!
Szczegółowych informacji udziela Ewa Kondrat, nauczycielka konsultantka ds. języka polskiego w KPCEN w Toruniu, e-mail: Ewa.Kondrat@kpcen-torun.edu.pl

Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego
Zapraszamy nauczycieli mianowanych na kurs
Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego

Spotkanie odbędzie się 29 kwietnia, godz. 15:00–20:30 w siedzibie KPCEN w Toruniu, przy ul. H. Sienkiewicza 36. Przed zajęciami w godzinach od 13: 00 do 14:30 będzie możliwość konsultacji indywidualnych.

ZAPISZ SIĘ

więcej...
Zapraszamy nauczycieli mianowanych na kurs
Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego

Spotkanie odbędzie się 29 kwietnia, godz. 15:00–20:30 w siedzibie KPCEN w Toruniu, przy ul. H. Sienkiewicza 36. Przed zajęciami w godzinach od 13: 00 do 14:30 będzie możliwość konsultacji indywidualnych.

ZAPISZ SIĘ

Celem kursu jest przygotowanie nauczycieli mianowanych do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na stopień nauczyciela dyplomowanego, zapoznanie z najnowszymi przepisami prawa oświatowego w sprawie awansu zawodowego.

Kurs poprowadzą starszy inspektor Barbara Murawska i starszy wizytator Ewa Ignaszak z toruńskiej delegatury Kuratorium Oświaty oraz Małgorzata Trzeciak – nauczyciel konsultant w KPCEN.

Proponowany program kursu:
 • 13:00–14:30 konsultacje indywidualne;
 • 14:30–15:00 serwis kawowy;
 • 15:00–15:30 sprawy organizacyjne kursu, harmonogram, materiały;
 • 15:30–17:45 zapoznanie ze zmianami w przepisach prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli;
 • 17:45–18:00 przerwa – serwis kawowy;
 • 18:00–20:30 ćwiczenia warsztatowe: koncepcji rozwoju zawodowego, zasad planowania, realizowania i ewaluowania działań edukacyjnych, procedury postępowania przed komisją kwalifikacyjną, zakończenie kursu i rozdanie zaświadczeń.
Koszt uczestnictwa wynosi 80 zł; wpłatę należy przekazać na konto
PKO BP O/Toruń 22 1020 5011 0000 9602 0207 5893
Osoba do kontaktu: Małgorzata Trzeciak, tel. 502 20 29 63, e-mail: Malgorzata.Trzeciak@kpcen-torun.edu.pl
Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego


Zapraszamy nauczycieli kontraktowych na kurs
Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego

Spotkanie odbędzie się 24 kwietna, godz. 15.30–20:30 w KPCEN w Toruniu, przy ul. H. Sienkiewicza 36, sala 2.2. Dla chętnych jest możliwość konsultacji indywidualnych od 14.00. Zajęcia poprowadzą ekspertka ds. awansu zawodowego nauczycieli i wieloletni dyrektor szkoły Izabela Ziętara oraz Małgorzata Trzeciak – nauczyciel konsultant KPCEN.

Celem kursu jest zapoznanie z najnowszymi przepisami prawa oświatowego w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz nowymi wymaganiami w odniesieniu do oceny pracy, postępowaniem awansowym i z zasadami prezentacji dorobku nauczycielskiego.

ZAPISZ SIĘ

więcej...
Zapraszamy nauczycieli kontraktowych na kurs
Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego

Spotkanie odbędzie się 24 kwietna, godz. 15.30–20:30 w KPCEN w Toruniu, przy ul. H. Sienkiewicza 36, sala 2.2. Dla chętnych jest możliwość konsultacji indywidualnych od 14.00. Zajęcia poprowadzą ekspertka ds. awansu zawodowego nauczycieli i wieloletni dyrektor szkoły Izabela Ziętara oraz Małgorzata Trzeciak – nauczyciel konsultant KPCEN.

Celem kursu jest zapoznanie z najnowszymi przepisami prawa oświatowego w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz nowymi wymaganiami w odniesieniu do oceny pracy, postępowaniem awansowym i z zasadami prezentacji dorobku nauczycielskiego.

ZAPISZ SIĘ

Program kursu:
 • 14:00–15:30 konsultacje indywidualne dla chętnych;
 • 15:30–17:45 zapoznanie ze zmianami w przepisach prawa oświatowego Karty Nauczyciela i Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego oraz odniesienia wymagań do oceny pracy;
 • 17:45–18:00 przerwa kawowa;
 • 18:00–20:15 ćwiczenia warsztatowe dotyczące: koncepcji rozwoju zawodowego, zasad planowania, realizowania i ewaluowania działań edukacyjnych, procedury postępowania przed komisją egzaminacyjną;
 • 20:15–20:30 zakończenie kursu, rozdanie zaświadczeń.
Koszt uczestnictwa wynosi 80 zł; wpłatę należy przekazać na konto
PKO BP O/Toruń 22 1020 5011 0000 9602 0207 5893
Osoba do kontaktu: Małgorzata Trzeciak, tel. 502 20 29 63, e-mail: Malgorzata.Trzeciak@kpcen-torun.edu.pl
III edycja kursu: Doświadczenia na lekcji chemii w szkole podstawowej – warsztaty.

Zapraszamy nauczycieli chemii i przyrody szkół podstawowych na 10-godzinny kurs
Doświadczenia na lekcji chemii w szkole podstawowej – warsztaty
Zajęcia odbędą się 27 kwietnia 2019 r., godz. 9.00–17.00 w KPCEN w Toruniu.
Zapisy do 10 kwietnia 2019 r.

ZAPISZ SIĘ


więcej...
Zapraszamy nauczycieli chemii i przyrody szkół podstawowych na 10-godzinny kurs
Doświadczenia na lekcji chemii w szkole podstawowej – warsztaty
Zajęcia odbędą się 27 kwietnia 2019 r., godz. 9.00–17.00 w KPCEN w Toruniu.
Zapisy do 10 kwietnia 2019 r.

ZAPISZ SIĘ


Celem kursu jest doskonalenie nauczycieli w realizacji podstawy programowej i pokazanie, jak ciekawie uczyć przedmiotów przyrodniczych.
Uczestnik:
 • przeprowadzi ciekawe doświadczenia zgodnie z podstawą programową;
 • pozna sposoby monitorowania realizacji podstawy programowej;
 • poszerzy swoją wiedzę na temat poprawności dydaktycznej eksperymentu;
 • zrozumie znaczenie metody problemowej w rozwijaniu kompetencji kluczowych;
 • pozna cykl Kolba, model uczenia przez doświadczenie;
 • będzie doskonalić umiejętności praktycznego wykorzystania doświadczeń w różnych warunkach szkolnych.

Tematyka: analiza zapisów podstawy programowej z chemii; wskazówki, jak stworzyć tanie i bezpieczne minilaboratorium; wykonywanie przez uczestników doświadczeń zapisanych i niezapisanych w podstawie programowej z wykorzystaniem kart pracy; prezentacja zasobów pracowni KPCEN z czujnikami PASCO; metoda nauczania przez dociekanie.

Opłata za udział wynosi 100 zł. Dodatkowych informacji udziela Barbara Iwanowska, kierownik formy, e-mail: Barbara.Iwanowska@kpcen-torun.edu.pl, tel. 881 933 412.
Wyjazd studyjny do Chorwacji - sprawozdanie
Książki w rysunkach
012155156157
  kontakt
oferta
polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies Google Analytics. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Copyright (C) 2008-2018 by Administrator <strona@kpcen.pl>

Drogi Gościu!
 
Informujemy Cię o przetwarzaniu danych zbieranych w plikach cookies. Pamiętaj, że dbamy o Twoją prywatność i bez Twojej zgody nie zwiększymy zakresu naszych uprawnień. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu przetwarzanych plików cookies i przetwarzanych danych osobowych znajdziesz w Polityki Prywatności.
 

Zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (powszechnie określane jako "RODO", "ORODO" "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"), pragniemy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz o zasadach przetwarzania.

Po wyrażeniu przez Ciebie zgody i kliknięciu w pole Zapoznałem się będziemy zbierać dane osobowe, w ramach korzystania przez Ciebie z naszych stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności portalu/strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies.


Administratorem Twoich danych osobowych jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, ul. Henryka Sienkiewicza 36, 87-100 Toruń, tel. 56 62 277 47, e-mai: kpcen_torun@kpcen-torun.edu.pl

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach określonych w naszej Polityce Prywatności, w szczególności abyśmy mogli:

 • prawidłowo wykonać umowę lub zrealizować szkolenie
 • dopasować ustawienia Twojej przeglądarki internetowej do sposobu wyświetlania naszej strony (dane z plików cookies)
 • zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług, w tym aby wykryć boty, oszustwa i nadużycia, (dane z plików cookies)
 • dokonywać pomiarów statystycznych (dane z plików cookies)

Twoje dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do podmiotów realizujących usługi na naszą rzecz, naszych podwykonawców oraz podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądów lub organy ścigania - oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw wobec dalszego przetwarzania oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w Polityce Prywatności, która opisuje również w jaki sposób możesz poinformować Nas o swoim żądaniu.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie. Z kolei taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych jest tzw. uzasadniony interes administratora.

Wedle naszej najlepszej wiedzy wdrożyliśmy wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych, zaś Twoje dane osobowe są przetwarzane z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Wszelkie postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych oraz plików cookies znajdziesz również w Polityce Prywatności.


 
ZAPOZNAŁEM SIĘ PÓŹNIEJ