czwartek, 27 październik 2016 godz. 08:49

log in

 
 
Lekcja otwarta w Brzoziu - sprawozdanie

Lekcja otwarta dla nauczycieli wychowania fizycznego odbyła się 17 października 2016 r. w Brzoziu. Zajęcia poprowadziła Agnieszka Fiszer, nauczycielka wychowania fizycznego Gimnazjum w Brzoziu na prośbę doradcy metodycznego wychowania fizycznego Adama Szymańskiego. Podczas zajęć był realizowany moduł z unihokeja, a tematem było Doskonalenie techniki indywidualnej w ćwiczeniach technicznych i grze szkolnej.

więcej...

Lekcja otwarta dla nauczycieli wychowania fizycznego odbyła się 17 października 2016 r. w Brzoziu. Zajęcia poprowadziła Agnieszka Fiszer, nauczycielka wychowania fizycznego Gimnazjum w Brzoziu na prośbę doradcy metodycznego wychowania fizycznego Adama Szymańskiego. Podczas zajęć był realizowany moduł z unihokeja, a tematem było Doskonalenie techniki indywidualnej w ćwiczeniach technicznych i grze szkolnej.

Zajęcia obserwowali zaproszeni nauczyciele wychowania fizycznego z rejonu działania doradcy metodycznego jak i przedstawiciele lokalnych władz: Bogusław Błaszkiewicz - wójt gminy Brzozie, Mirosława Grabowska - kierownik ds. Oświaty i Sportu gminy Brzozie oraz Marzena Pucek - dyrektor Gimnazjum w Brzoziu.

Po zakończonej lekcji nauczyciele wraz z prowadzącą dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat obserwowanych zajęć, a władze gminy Brzozie obdarowały uczennice słodkimi podarunkami. Doradca metodyczny zaproponował nauczycielom aktywny udział w sieci Ocenianie na lekcji wychowania fizycznego w ramach współpracy i samokształcenia.

Adam Szymański - doradca metodyczny wychowania fizycznego
Konferencja - Froebel, Montessori, Wygotski inspiracją dla innowacyjnych działań współczesnego nauczyciela
Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli W Toruniu oraz
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli,
serdecznie zapraszają dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych
oraz nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
na konferencję
Froebel, Montessori, Wygotski
inspiracją dla innowacyjnych działań współczesnego nauczyciela

która odbędzie się
29 listopada 2016 r. (wtorek) w godz. od 15.00 do 18.15
w auli CKU w Toruniu, Plac Św. Katarzyny 8

ZAPISZ SIĘ

więcej...
Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli W Toruniu oraz
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli,
serdecznie zapraszają dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych
oraz nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
na konferencję
Froebel, Montessori, Wygotski
inspiracją dla innowacyjnych działań współczesnego nauczyciela

która odbędzie się
29 listopada 2016 r. (wtorek) w godz. od 15.00 do 18.15
w auli CKU w Toruniu, Plac Św. Katarzyny 8

ZAPISZ SIĘ

Cel konferencji
Zaprezentowanie dyrektorom i nauczycielom innowacji pedagogicznych powstałych w oparciu o koncepcje pedagogiczno – psychologiczne Wygotskiego, Froebla i Montesorii
Przebieg spotkania:
14.30 – 15.00 Rejestracja uczestników, powitalna kawa, coś słodkiego i rozmowy w kuluarach
15.00 – 15.10 Rozpoczęcie konferencji
15.10 – 15.50 Wykład na temat Systemy wychowawcze Froebela, Montessori i Wygotskiego jako źródło inspiracji dla współczesnej edukacji - dr Maria Gładyszewska UKW w Bydgoszczy
15.50 – 18.15 Warsztaty w trzech grupach tematycznych.
 • I. Jak otwierać „Kluczem do uczenia się” dziecięce umysły? – Ida Winiarek
 • II. Froeblowskie Dary - klocki, które bawią i uczą – edukator Froebel.pl
 • III. Pozwól mi zrobić to samemu - Katarzyna Kuźdub, Anna Jurak - Zespół Szkół nr 6 w Toruniu
18.15 Podsumowanie konferencji
Od godz. 14.30 udostępniamy Punkt Konsultacyjny, w którym – kierownik Pracowni Informacji i Promocji KPCEN w Toruniu Danuta Potręć oraz st. wizytator KO Delegatura w Toruniu Danuta Brzózka- Ciechanowska będą udzielały informacji na temat innowacji pedagogicznych.
Udział w konferencji jest bezpłatny
Szczegółowych informacji udzielają:
Marzenna Wierzbicka – konsultant KPCEN w Toruniu, tel. 881 934 256
Małgorzata Koc – doradca metodyczny CKU TODMiDN w Toruniu, tel. 500 593 590
Język francuski w KPCEN
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
informuje, że są jeszcze wolne miejsca na 60-godzinnym
Kursie doskonalącym języka francuskiego dla nauczycieli
na poziomie średniozaawansowanym

Kurs kierowany jest do nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu (trzy godziny lekcyjne z piętnastominutową przerwą) w siedzibie KPCEN w Toruniu, ul. Sienkiewicza 36.

ZAPISZ SIĘ

Informacji udziela dr Małgorzata Kaczmarek, kierownik formy,
mail: malgorzata.kaczmarek@kpcen-torun.edu.pl , nr tel.: 881 930 097
Lekcja otwarta w Brodnicy - sprawozdanie

Lekcja otwarta z nauczania zintegrowanego przeprowadzona przez Hannę Świetlicką dla nauczycieli ze szkół brodnickich i powiatu brodnickiego odbyła się 4.10. 2016 r. w SP 7 w Brodnicy. Tematem zajęć z edukacji polonistycznej było Spotkanie z bohaterami lektury Marii Kruger "Karolcia", będącego elementem bloku tematycznego W świecie książek.

więcej...

Lekcja otwarta z nauczania zintegrowanego przeprowadzona przez Hannę Świetlicką dla nauczycieli ze szkół brodnickich i powiatu brodnickiego odbyła się 4.10. 2016 r. w SP 7 w Brodnicy. Tematem zajęć z edukacji polonistycznej było Spotkanie z bohaterami lektury Marii Kruger "Karolcia", będącego elementem bloku tematycznego W świecie książek.

Głównym celem lekcji było utrwalenie wiadomości na temat samodzielnie przeczytanej w czasie wakacji lektury.

Uczniowie wskazywali i nazywali bohaterów, wyszukując w tekście odpowiednie fragmenty przedstawiające postaci. Zapisywali też, przy użyciu komputera, ich imiona, wykorzystując program MS Word, dbając o poprawność ortograficzną – zapis imion wielką literą oraz używając wskazanej przez nauczyciela czcionki. Następnie dobierali, w odpowiedniej formie gramatycznej, przymiotniki określające głównych bohaterów i zgodnie z uzyskanymi informacjami, kolorowali portret Karolci w programie Paint.

Lekcja przeprowadzona została w oparciu o aktualne priorytety polityki oświatowej, takie jak:
 • upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży
 • rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.

Obserwujący zajęcia nauczyciele byli pod wrażeniem sprawności i umiejętności posługiwania się przez dzieci programami komputerowymi. Wynika to z faktu, że każdy uczeń pracuje na własnym laptopie na każdych zajęciach, ma założony swój folder i otwiera wskazane lub wcześniej wgrane przez nauczyciela pliki.

Maria Łaszkiewicz , doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej
CLIL w sieci
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
informuje, że istnieje jeszcze możliwość udziału
w bezpłatnej sieci współpracy i samokształcenia
CLIL w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej
Pierwsze z pięciu spotkań odbędzie się w KPCEN w Toruniu przy ul. H. Sienkiewicza 36
29 października 2016 r. w godz. 9.00-12.15.

ZAPISZ SIĘ

więcej...
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
informuje, że istnieje jeszcze możliwość udziału
w bezpłatnej sieci współpracy i samokształcenia
CLIL w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej
Pierwsze z pięciu spotkań odbędzie się w KPCEN w Toruniu przy ul. H. Sienkiewicza 36
29 października 2016 r. w godz. 9.00-12.15.

ZAPISZ SIĘ

Proponowana forma ma umożliwić zainteresowanym nauczycielom zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i kształtowanie otwartej postawy na zmiany w edukacji. Udział w sieci to okazja do spotkań na żywo oraz na platformie w Internecie. Można skorzystać z pomysłów, zadać pytania, wyrazić swoje zdanie oraz polecić dobrą książkę i linki do ciekawych informacji.

Główne założenia sieci to:
 • możliwość kontaktu z innymi nauczycielami, którzy szukają rozwiązań w danym zagadnieniu
 • doskonalenie warsztatu pracy oraz wymiana doświadczeń i poglądów
 • pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów
 • analiza i dzielenie się dobrymi praktykami
 • wzajemne wspieranie się i pozyskiwanie informacji
Informacji udziela Katarzyna Stalkowska, koordynator sieci
(e-mail: katarzyna.stalkowska@kpcen-torun.edu.pl, nr tel. 881 93 00 87)
Awans zawodowy czas zacząć

W ostatnich tygodniach duża grupa nauczycieli uczestniczyła w kursach przygotowujących do procesu awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Zajęcia odbyły się jak zwykle w miłej atmosferze. Zdobyta wiedza na pewno będzie procentowała podczas stażów, rozmów kwalifikacyjnych i egzaminów.

więcej...

W ostatnich tygodniach duża grupa nauczycieli uczestniczyła w kursach przygotowujących do procesu awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Zajęcia odbyły się jak zwykle w miłej atmosferze. Zdobyta wiedza na pewno będzie procentowała podczas stażów, rozmów kwalifikacyjnych i egzaminów.


Zaproszenie do udziału w warsztatach
Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zaprasza nauczycieli wszystkich typów szkół na 10-godzinne warsztaty
Jak oceniać, aby motywować i wspierać?
Informacja zwrotna jako metoda motywowania uczniów

Warsztaty odbędą się 14 (poniedziałek) i 21 listopada (poniedziałek) 2016 r. od godz.15.00 w Kujawsko - Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, ul. H. Sienkiewicza 36
Zapisy do 4 listopada 2016 r.

ZAPISZ SIĘ

Uczestnicy zajęć zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności dotyczące stworzenia informacji zwrotnej kierowanej do ucznia, poznają zasady formułowania samooceny i oceny koleżeńskiej.
Opłata wynosi 80 zł.
Szczegółowych informacji udziela Zofia Spalińska, konsultant Pracowni Zarządzania, Diagnozy i Wychowania, nr tel. 881 933 335
Kosmetyka w przedmiotach przyrodniczych - bezpłatna konsultacja
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zaprasza nauczycieli chemii, biologii i przyrody na bezpłatną konsultację
Kosmetyka w przedmiotach przyrodniczych
Konsultacja odbędzie się w KPCEN w Toruniu ul. H. Sienkiewicza 36 (na terenie placówki jest parking),
7 listopada 2016 r. w godz. 15.30-18.30.

Ze względów organizacyjnych chętni proszeni są o zapisy drogą e-mailową: Maria.Aleksandra.Gancarz@kpcen-torun.edu.pl , do 4.11.2016r.
Dodatkowych informacji udziela M. A. Gancarz, nr tel. 881933412.
więcej...
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zaprasza nauczycieli chemii, biologii i przyrody na bezpłatną konsultację
Kosmetyka w przedmiotach przyrodniczych
Konsultacja odbędzie się w KPCEN w Toruniu ul. H. Sienkiewicza 36 (na terenie placówki jest parking),
7 listopada 2016 r. w godz. 15.30-18.30.

Ze względów organizacyjnych chętni proszeni są o zapisy drogą e-mailową: Maria.Aleksandra.Gancarz@kpcen-torun.edu.pl , do 4.11.2016r.
Dodatkowych informacji udziela M. A. Gancarz, nr tel. 881933412.
Tematyka
 • Kosmetyki jako ciekawa tematyka na lekcjach przedmiotów przyrodniczych
 • Substancje, o których uczymy a które są wykorzystywane w peelingach, kremach, szminkach, tuszach itp.
 • Jaki jest wpływ kosmetyków na skórę a czego oczekuje nasza skóra (budowa, właściwości, pH)
 • Biologiczne i chemiczne trendy w kosmetyce
 • Pokaz przygotowania prostego peelingu i kremu

Zajęcia poprowadzą: Bożena Brudka-Gniadkowska, mgr chemii z doświadczeniem zawodowym na wszystkich poziomach edukacyjnych, prowadząca zajęcia w Policealnym Studium Kosmetycznym; Marzena Trzeciak, mgr zdrowia publicznego, licencjat kosmetologii z doświadczeniem praktycznym, prowadząca zajęcia w Policealnym Studium Kosmetycznym.

Język hiszpański w KPCEN
Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
informuje, że są jeszcze wolne miejsca
na 120 - godzinnym
Kursie języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym.
Kurs kierowany jest do nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych.
Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w godzinach 17 - 20.15 (z 15-minutową przerwą) w KPCEN w Toruniu, ul. H. Sienkiewicza 36.

ZAPISZ SIĘ

Informacji udziela Agnieszka Chabros, kierownik formy e-mail: Agnieszka.Chabros@kpcen-torun.edu.pl
Niemiecki ma klasę 2016/2017 - konkurs

Goethe-Institut zaprasza nauczycieli języka niemieckiego wszystkich typów szkół do udziału w konkursie "DeutschhatKlasse /Niemiecki ma klasę" 2016/2017. Konkurs motywuje do nauki języka i rozwija kompetencje społeczne uczniów, pomaga wzmianie aranżacji sali do nauki niemieckiego, polepsza warunki pracy nauczycieli wpływa na pozycję i prestiż języka w szkole. Zobaczcie Państwo sami naszą relację z zakończenia konkursu 2015/2016 http://www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/eng/dhk/kon/iep.html

Dalsze informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie
www.goethe.de/polen/dhk
Serdecznie zapraszamy do udziału!
Ewa Dorota Ostaszewska - Koordynator projektu Niemiecki ma klasę/ DeutschhatKlasse
BeauftragtefürBildungskooperationDeutsch
Goethe-Institut
Ul.Chmielna 13 A
00-021 Warszawa
Tel. +48 22 505 90 25
Fax +48 22 505 90 10
E-Mail: Ewa-Dorota.Ostaszewska@warschau.goethe.org
Zaproszenie, Informacje
Lekcja otwarta w Brzoziu - sprawozdanie
Lekcja otwarta w Brodnicy - sprawozdanie
012929394
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2016 by Administrator <strona@kpcen.pl>