wtorek, 25 kwiecień 2017 godz. 10:28

log in

 
 
Wyniki konkursu - Czytamy oryginały
Edycja dla dzieci
Komisja konkursowa za najlepsze uznała:
w kategorii wiekowej klas 1-3 szkoły podstawowej:
 • pracę Aleksandry Filarskiej ze Szkoły Podstawowej w Dobrzejewicach
 • pracę Julii Bakalarz ze Szkoły Podstawowej nr 28 w Toruniu
w kategorii wiekowej klas 4-6 szkoły podstawowej:
 • pracę Joanny Krzyżańskiej ze Szkoły Podstawowej w Janikowie
Ponadto komisja wyróżniła prace:
 • Katarzyny Blekickiej z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 we Włocławku
 • Kornela Falkowskiego z Zespołu Szkół w Kikole
 • Julii Kujawy oraz Nadii Stolarskiej z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 we Włocławku
 • Julii Ruty ze Szkoły Podstawowej w Janikowie
 • Oliwii Szeligi ze Szkoły Podstawowej w Janikowie
Edycja dla nauczycieli
Komisja konkursowa za najlepsze scenariusze uznała:
 • scenariusz nadesłany przez Magdalenę Nowak ze Szkoły Podstawowej w Dobrzejewicach
 • scenariusz nadesłany przez Katarzynę Nuszkiewicz-Stopczyńską ze Szkoły Podstawowej nr 28 w Toruniu
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!

Z uwagi na niewystarczającą ilość zgłoszeń do konkursu, rezygnujemy z gali konkursowej z udziałem uczestników. Nagrody wraz z dyplomami prześlemy pocztą na adres szkoły. Prace plastyczne zostaną wystawione w sali wykładowej naszej placówki, gdzie szkolący się nauczyciele i goście będą mogli zapoznać się z dziełami dzieci, natomiast scenariusze zajęć będą dostępne na stronie KPCEN Toruń.

Katarzyna Stalkowska
Picturebook - nowy wymiar czytania
Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zaprasza na seminarium
Jak pomóc dziecku radzić sobie ze stresem w oparciu
o picturbook Kłopot Iwony Chmielewskiej,

które jest wsparciem nauczycieli w realizacji kierunków polityki oświatowej MEN na rok szkolny
2016/2017. Dotyczy priorytetu: Upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji
czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
Spotkanie odbędzie się 27.04.2017r.
w KPCEN w Toruniu ul. H. Sienkiewicza 38 w godzinach od 15:30do 18:30
Rekrutacja zakończona
więcej...
Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zaprasza na seminarium
Jak pomóc dziecku radzić sobie ze stresem w oparciu
o picturbook Kłopot Iwony Chmielewskiej,

które jest wsparciem nauczycieli w realizacji kierunków polityki oświatowej MEN na rok szkolny
2016/2017. Dotyczy priorytetu: Upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji
czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
Spotkanie odbędzie się 27.04.2017r.
w KPCEN w Toruniu ul. H. Sienkiewicza 38 w godzinach od 15:30do 18:30
Rekrutacja zakończona
Opłata konferencyjna wynosi 35 zł,
(Nr rachunku: 22 1020 5011 0000 9602 0207 5893 Dopisek: picturebooki)

Spotkanie jest adresowane do nauczycieli polonistów, nauczycieli bibliotekarzy, nauczycieli świetlic, edukacji wczesnoszkolnej i wszystkich nauczycieli zainteresowanych kształtowaniem kompetencji czytelniczych u dzieci i młodzieży.

 • Nowa kategoria książek – picturebooki. Różnica między picturebookami a książkami ilustrowanymi – Marta Baszewska
 • Autorskie przedstawienie książki Kłopot przez Iwonę Chmielewską
 • O tym co przeżywa dziecko w sytuacji stresu – w oparciu o książkę Kłopot I. Chmielewskiej – Jolanta Liczkowska-Czakyrowa, terapeuta psychoanalityczny

Kontakt: Anna Piątek Anna.Piatek@kpcen-torun.edu.pl, nr tel. 881932318
Wyjazd edukacyjny

UWAGA! SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA

Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
organizuje w dniach 18 – 20 maja 2017 r.
wyjazd edukacyjny
do Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej
Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Do udziału w wyjeździe studyjnym zapraszamy dyrektorów i nauczycieli
przedszkoli oraz szkół podstawowych.

ZAPISZ SIĘ

ostateczny termin zapisów mija 25 kwietnia 2017 r.

więcej...
Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
organizuje w dniach 18 – 20 maja 2017 r.
wyjazd edukacyjny
do Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej
Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Do udziału w wyjeździe studyjnym zapraszamy dyrektorów i nauczycieli
przedszkoli oraz szkół podstawowych.

ZAPISZ SIĘ

ostateczny termin zapisów mija 25 kwietnia 2017 r.

Celem wyjazdu jest zapoznanie z przykładami wdrażania koncepcji planu daltońskiego, pedagogiki freblowskiej i tutoringu w placówkach województwa świętokrzyskiego oraz wymiana doświadczeń między dyrektorami oraz nauczycielami.

W programie:
 • Wizytowanie Przedszkola Publicznego nr 16 w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 • Wizytowanie Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 • Spotkanie z członkami Klubów Twórczych Dyrektorów Przedszkoli i Szkół Podstawowych z woj. świętokrzyskiego
 • Udział w pikniku edukacyjnym
 • Wycieczka na Św. Krzyż – zwiedzanie klasztoru, wieża widokowa, zwiedzanie muzeum przyrodniczego
Koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 390 zł i obejmuje: przejazd autokarem, 2 noclegi (pokoje 2-osobowe z łazienkami, TV ), wyżywienie (2 śniadania, 2 kolacje i 2 obiady).
Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Szczegółowe informacje zostaną przekazane zakwalifikowanym osobom drogą mailową po zakończeniu rekrutacji.
Szczegółowych informacji udziela kierownik wyjazdu Marzenna Wierzbicka, nr tel. 881 934 256.
Reforma edukacji 2017 - harmonogram konferencji
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji w Toruniu
jako realizator szkoleń zleconych przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
zaprasza
dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek powiatów brodnickiego, chełmińskiego i golubsko-dobrzyńskiego na otwartą i bezpłatną konferencję
Reforma edukacji 2017
– Zmiany w kształceniu ogólnym, specjalnym i zawodowym
oraz w obszarze wychowania i profilaktyki.

Program:
 1. Część ogólna dotycząca zmian w kształceniu ogólnym i wychowaniu przedszkolnym, kształceniu specjalnym, w przedmiotach ogólnych i zawodowych branżowej szkoły I stopnia, wychowaniu i profilaktyce oraz planowanych zmian w systemie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 2. Zmiany w podstawach programowych przedmiotów nauczanych w szkole podstawowej, specjalnej i branżowej (przedmioty zgodnie z harmonogramem załączonym do niniejszego ogłoszenia). Podstawowe założenia, filozofia zmiany i kierunki działania.
Harmonogram spotkań
więcej...
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji w Toruniu
jako realizator szkoleń zleconych przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
zaprasza
dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek powiatów brodnickiego, chełmińskiego i golubsko-dobrzyńskiego na otwartą i bezpłatną konferencję
Reforma edukacji 2017
– Zmiany w kształceniu ogólnym, specjalnym i zawodowym
oraz w obszarze wychowania i profilaktyki.

Program:
 1. Część ogólna dotycząca zmian w kształceniu ogólnym i wychowaniu przedszkolnym, kształceniu specjalnym, w przedmiotach ogólnych i zawodowych branżowej szkoły I stopnia, wychowaniu i profilaktyce oraz planowanych zmian w systemie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 2. Zmiany w podstawach programowych przedmiotów nauczanych w szkole podstawowej, specjalnej i branżowej (przedmioty zgodnie z harmonogramem załączonym do niniejszego ogłoszenia). Podstawowe założenia, filozofia zmiany i kierunki działania.
Harmonogram spotkań

Wszechobecność przedmiotów przyrodniczych… sprawozdanie
Jak notować, żeby zapamiętać - sprawozdanie
012109110111
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2016 by Administrator <strona@kpcen.pl>