czwartek, 24 styczeń 2019 godz. 09:05

log in

 
 
Zapisy na wyjazd studyjny do Chorwacji
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu we współpracy
z Unią Europejskich Federalistów w Łodzi organizuje w dniach
30 marca–5 kwietnia 2019 r.
wyjazd studyjny do Chorwacji
pod hasłem
Rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów w Chorwacji

Do udziału w wyjeździe studyjnym zapraszamy przedstawicieli JST, wizytatorów, nauczycieli-konsultantów, doradców metodycznych, dyrektorów przedszkoli, wszystkich typów szkół i placówek oświatowych oraz zainteresowanych nauczycieli województwa kujawsko-pomorskiego.

więcej...
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu we współpracy
z Unią Europejskich Federalistów w Łodzi organizuje w dniach
30 marca–5 kwietnia 2019 r.
wyjazd studyjny do Chorwacji
pod hasłem
Rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów w Chorwacji

Do udziału w wyjeździe studyjnym zapraszamy przedstawicieli JST, wizytatorów, nauczycieli-konsultantów, doradców metodycznych, dyrektorów przedszkoli, wszystkich typów szkół i placówek oświatowych oraz zainteresowanych nauczycieli województwa kujawsko-pomorskiego.

Celem wyjazdu jest poznanie organizacji systemu kształcenia w Chorwacji, roli i miejsca nauczyciela oraz dyrektora w szkole chorwackiej, poznanie i wykorzystywanie ciekawych metod i form pracy głównie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, a także możliwość nawiązania ciekawej współpracy i wymiany doświadczeń.

W programie:
 • chorwacki system edukacji i zarządzanie placówkami;
 • sposoby rozwijania kompetencji kluczowych u dzieci i młodzieży;
 • wizytowanie placówek wszystkich poziomów edukacyjnych;
 • obserwacje zajęć w przedszkolu i lekcji w szkołach;
 • wymiana poglądów i doświadczeń z dyrektorami odwiedzanych placówek, spotkania z kadrą pedagogiczną;
 • doskonalenie zawodowe chorwackich nauczycieli;
 • możliwość nawiązania ciekawej współpracy i wymiany doświadczeń;
 • poznanie walorów kulturowych i turystycznych Chorwacji, zwiedzanie Wiednia.

Koszt uczestnictwa na osobę wynosi 1690 zł + 50 Euro. Obejmuje on: przejazd autokarem, 5 noclegów (w tym jeden tranzytowy pod Wiedniem) w 2-osobowych pokojach z łazienkami, wyżywienie (śniadania i obiadokolacje), ubezpieczenie, tłumaczenie zajęć programowych, wstępy i opłatę przewodników.

Elektroniczny system rekrutacji otwarty będzie do 4 lutego 2019 r.
Bezzwrotną zaliczkę w wysokości 500 zł na przejazd należy uiścić do 11 lutego 2019 r.


Przed zapisaniem się należy zapoznać się z REGULAMINEM

ZAPISZ SIĘ


Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo rozdysponowania 5 miejsc poza kolejnością zgłoszeń. Niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji powiadomimy osoby zapisane o jej wynikach mailowo i telefonicznie.

Osoby do kontaktu: Wiesława Kuban tel.881 934 485, Marzenna Wierzbicka tel. 881 934 256.
Zapraszamy do wspólnego wyjazdu!

Zespół organizujący wyjazd studyjny – M. Kaczmarek, J. Kopczyńska, W. Kuban, M. Wierzbicka
Kurs w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej
Uwaga! Ostatnie wolne miejsca!
Zapraszamy nauczycieli różnych specjalności pracujących na wszystkich etapach
edukacyjnych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych na 6-godzinny
Kurs w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej
Zajęcia odbędą się 30 stycznia w siedzibie KPCEN w Toruniu, ul. Sienkiewicza 36.
Zgłoszenia przyjmujemy do 25.01.2019 r.

ZAPISZ SIĘ

Jest możliwość zamówienia szkolenia dla Rady Pedagogicznej – grupa do 25 os., termin i miejsce szkolenia po uzgodnieniu z kierownikiem formy. Szczegółowych informacji udziela Wiesława Kuban, tel. 881 93 44 85.

Program szkolenia

Jak uczyć o energii jądrowej?

Konsultanci Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu mieli okazję poznać metody uczenia o energii jądrowej podczas wewnętrznego szkolenia, które miało miejsce 11 stycznia 2019 r. Spotkanie przygotowali i poprowadzili Małgorzata Trzeciak i dr Krzysztof Rochowicz, uczestnicy ogólnopolskiego szkolenia zorganizowanego 25 października 2018 r. w Warszawie przez Departament Energii Jądrowej – Ministerstwo Energii we współpracy z Wydziałem Chemii i Wydziałem Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Prowadzący szkolenie przedstawili informacje na temat promieniowania jonizującego oraz odnieśli się do tego, co nas niepokoi. Mówili o przyczynach realizacji programu polskiej energetyki jądrowej. Największe emocje wśród uczestników spotkania wzbudził pokaz skali Wszechświata i miejsce człowieka na niej.

Szkolenie zakończyło się pokazem materiałów szkoleniowych i ćwiczeniowych Edu-boxa, w skład którego wchodzą: 16 scenariuszy zajęć/ćwiczeń opartych na załączonych materiałach, grach planszowych, modelach, próbkach itp., płyta CD z materiałami szkoleniowymi, informator-poradnik dla nauczycieli, Smart Geiger – licznik G-M oraz kalendarz z kodami QR.

Danuta Potręć – Pracownia Informacji i Promocji
Podsumowanie kilkunastoletniej współpracy

Doceniamy rolę doradztwa metodycznego dla wsparcia i rozwoju zawodowego nauczycieli. KPCEN w Toruniu oraz jednostki samorządu terytorialnego miasta Brodnica oraz gmin: Brodnica, Brzozie, Górzno, Świedziebnia i Zbiczno podjęli w 2000 roku współpracę w celu organizacji zespołu doradców metodycznych. Projekt nowego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli zakłada inną organizację doradztwa metodycznego. W związku z tym Sławomir Żebrowski, dyrektor KPCEN w Toruniu we współpracy z wicedyrektorką Agnieszką Przybyszewska oraz Marzenną Wierzbicką, kierowniczką PDDiIE zainicjował spotkanie dotyczące doradztwa metodycznego, które odbyło się 8 stycznia 2019 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Brodnicy.

więcej...

Doceniamy rolę doradztwa metodycznego dla wsparcia i rozwoju zawodowego nauczycieli. KPCEN w Toruniu oraz jednostki samorządu terytorialnego miasta Brodnica oraz gmin: Brodnica, Brzozie, Górzno, Świedziebnia i Zbiczno podjęli w 2000 roku współpracę w celu organizacji zespołu doradców metodycznych. Projekt nowego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli zakłada inną organizację doradztwa metodycznego. W związku z tym Sławomir Żebrowski, dyrektor KPCEN w Toruniu we współpracy z wicedyrektorką Agnieszką Przybyszewska oraz Marzenną Wierzbicką, kierowniczką PDDiIE zainicjował spotkanie dotyczące doradztwa metodycznego, które odbyło się 8 stycznia 2019 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Brodnicy.

Uczestniczyli w nim:
 • przedstawicielki JST Anna Kupczyk – Kierownik Biura Oświaty w Brodnicy i Jolanta Nadolska – kierownik GZEAS w Świedziebni;
 • dyrektorzy współpracujących z KPCEN szkół: Krystyna Dżur – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Brodnicy, Tomasz Wysocki – Zespół Szkół nr 1 w Brodnicy;
 • doradcy metodyczni: Dorota Kossakowska, Hanna Laskowska, Barbara Rochon, Wioletta Sokołowska, Adam Szymański, Wioletta Woźniak;
 • konsultantki KPCEN w Toruniu opiekujące się doradcami: Ewa Kondrat, Wiesława Kuban, Agnieszka Przybyszewska, Marzenna Wierzbicka.

W pierwszej części spotkania Marzenna Wierzbicka przypomniała o historii wspólnych działań, celach i realizowanych zadaniach, do których zaliczyć należy miedzy innymi konferencje, warsztaty, sieci współpracy i samokształcenia, zajęcia otwarte i liczne konsultacje zespołowe. Doradcy wraz z konsultantkami podzielili się refleksjami z wieloletnich wspólnych przedsięwzięć. Wspomniano również o doradczyniach Małgorzacie Czaplickiej i Marii Łaszkiewicz, a także konsultantce Marii Aleksandrze Gancarz oraz Annie Piątek, która do 2012r. kierowała zespołem doradców metodycznych.

Dyrektor KPCEN Sławomir Żebrowski przedstawił ważne informacje dotyczące stanu aktualnego i proponowanych zmian w zakresie doradztwa metodycznego, a na zakończenie spotkania podziękował przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego. Szczególne podziękowania skierował ku Annie Kupczyk, która również przekazała wyrazy wdzięczności doradcom metodycznym miasta Brodnica za ich pracę. Oprócz tego Sławomir Żebrowski podziękował dwóm dyrektorom: Krystynie Dżur z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Brodnicy oraz Tomaszowi Wysockiemu z Zespołu Szkół nr 1 w Brodnicy za wieloletnią współpracę i pomoc w organizowaniu spotkań edukacyjnych w ich szkołach. Wręczono także podziękowania i pamiątkowe dyplomy doradcom metodycznym i konsultantom za ich działalność oraz zaangażowanie w zakresie doradztwa metodycznego. Szczególne wyrazy wdzięczności skierowane przez dyrektora KPCEN do Marzenny Wierzbickiej za wieloletnią opiekę i wspieranie pracy zespołu doradców metodycznych zwieńczyły spotkanie.

Czas wspólnych działań służył rozwojowi osobistemu i zawodowemu doradców metodycznych i konsultantek, a także szkół oraz KPCEN w Toruniu. Spotkanie przebiegło w bardzo sympatycznej atmosferze i wszyscy jego uczestnicy liczą na dalszą współpracę.

Marzenna Wierzbicka
Festiwal Projektów Edukacyjnych – konsultacje dotyczące metody projektu

Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych

Kujawsko-Pomorskim Festiwalem Projektów Edukacyjnych,
IX edycją

na konsultacje dotyczące pracy metodą projektu,

które odbędą się 29.01.2019 r. w godzinach 15.00–18.00 w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, przy ul. Henryka Sienkiewicza 36. Bezpłatne szkolenie poprowadzą konsultantki KPCEN w Toruniu: Zofia Spalińska i Anna Piątek.
więcej...
Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych

Kujawsko-Pomorskim Festiwalem Projektów Edukacyjnych,
IX edycją

na konsultacje dotyczące pracy metodą projektu,

które odbędą się 29.01.2019 r. w godzinach 15.00–18.00 w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, przy ul. Henryka Sienkiewicza 36. Bezpłatne szkolenie poprowadzą konsultantki KPCEN w Toruniu: Zofia Spalińska i Anna Piątek.
Zachęcamy do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu. Pragniemy wesprzeć merytorycznie tych wszystkich, którzy chcą wziąć udział w Festiwalu Projektów Edukacyjnych.

Projekt edukacyjny w ramach Festiwalu ma nawiązywać do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, ludzi, miejsc, wydarzeń, instytucji promujących województwo kujawsko-pomorskie ze zwróceniem uwagi na solidarność międzypokoleniową.

Zapisy na konsultacje do 25.01.2019 r.

ZAPISZ SIĘ
Szczegółowych informacji udziela Anna Piątek, tel. 881 932 318.


Konkursy „Our region, our independence” i „Our region”

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zorganizowało konkursy „Our region, our independence” dla szkół średnich oraz „Our region” dla szkół podstawowych. Oba konkursy zachęcały do korzystania z nowych technologii, w szczególności gry miejskiej na wojewódzkiej Platformie Gier Miejskich Edupolis oraz promowały region i języki obce. Ponadto konkurs dla szkół średnich akcentował 100-letnią rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Patronat nad konkursami objęli Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy oraz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 18 grudnia 2018 r. w KPCEN w Toruniu. Spotkanie odbyło się w dwóch częściach.

W pierwszej części Agnieszka Przybyszewska, wicedyrektor KPCEN w Toruniu powitała wszystkich, przypominała cele konkursu oraz instytucje, które objęły konkurs patronatem. Następnie w imieniu organizatora wręczyła nagrody laureatom oraz podziękowania ich opiekunom.

więcej...

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zorganizowało konkursy „Our region, our independence” dla szkół średnich oraz „Our region” dla szkół podstawowych. Oba konkursy zachęcały do korzystania z nowych technologii, w szczególności gry miejskiej na wojewódzkiej Platformie Gier Miejskich Edupolis oraz promowały region i języki obce. Ponadto konkurs dla szkół średnich akcentował 100-letnią rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Patronat nad konkursami objęli Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy oraz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 18 grudnia 2018 r. w KPCEN w Toruniu. Spotkanie odbyło się w dwóch częściach.

W pierwszej części Agnieszka Przybyszewska, wicedyrektor KPCEN w Toruniu powitała wszystkich, przypominała cele konkursu oraz instytucje, które objęły konkurs patronatem. Następnie w imieniu organizatora wręczyła nagrody laureatom oraz podziękowania ich opiekunom.


Lista laureatów
OUR REGION, OUR INDEPENDENCE

I MIEJSCE – Zespół Szkół Samochodowych w Toruniu
Nauczyciel – Aleksandra Łuczak
Uczniowie: Damian Flisiak, Jakub Muszytowski, Szymon Tomczyk, Marcin Zakrzewski

II MIEJSCE – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowrocławiu
Nauczyciel – Piotr Kornatowski
Uczniowie: Aleksandra Albińska, Weronika Cygler, Wiktor Rosiński, Mateusz Wąsowicz

OUR REGION

I MIEJSCE – Szkoła Podstawowa nr 35 w Toruniu
Nauczyciel: Karolina Szostak-Lubomska
Uczniowie: Igor Czyżak, Jakub Górzkowski

II MIEJSCE – Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brodnicy
Nauczyciel – Anna Majkrzak
Uczniowie: Jan Dzieliński, Marta Sosnowska, Oliwier Szczepanik

II MIEJSCE – Szkoła Podstawowa nr 10 we Włocławku
Nauczyciel – Agnieszka Lewandowska
Uczniowie: Julia Frątczak, Emilia Kosterska, Kinga Kwiatkowska

W dalszej części spotkania wicedyrektor Agnieszka Przybyszewska podziękowała Katarzynie Stalkowskiej i Zofii Spalińskiej, które reprezentowały organizatora konkursu i czuwały nad sprawnym jego przebiegiem. Ważnym punktem było zaprezentowanie zebranym gościom tematyki prac konkursowych przez nagrodzonych uczniów.

Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Sponsorzy nagród konkursowych:
Firma Mentor Sport
Wydawnictwo Oxford University Press
Galeria Atrium Copernicus
Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris w Toruniu
Producent serialu „M jak Miłość” - Pani Karolina Baranowska

Tekst i zdjęcia Dominika Wojtasińska, Pracownia Informacji i Promocji
Kujawsko-Pomorski Festiwal Projektów Edukacyjnych

Kujawsko-Pomorski Festiwal Projektów Edukacyjnych, IX edycja
pod patronatem
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu ogłasza konkurs na projekt edukacyjny nawiązujący do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, ludzi, miejsc, wydarzeń, instytucji promujących województwo kujawsko-pomorskie ze zwróceniem uwagi na solidarność międzypokoleniową.

Festiwal jest skierowany do uczniów VI–VIII klas szkół podstawowych i trzecich klas gimnazjów z województwa kujawsko-pomorskiego.

więcej...
Kujawsko-Pomorski Festiwal Projektów Edukacyjnych, IX edycja
pod patronatem
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu ogłasza konkurs na projekt edukacyjny nawiązujący do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, ludzi, miejsc, wydarzeń, instytucji promujących województwo kujawsko-pomorskie ze zwróceniem uwagi na solidarność międzypokoleniową.

Festiwal jest skierowany do uczniów VI–VIII klas szkół podstawowych i trzecich klas gimnazjów z województwa kujawsko-pomorskiego.

Celami festiwalu są:
 1. promocja dobrych praktyk w zakresie identyfikacji regionalnej mieszkańców i pozytywnie postrzeganego wizerunku województwa kujawsko-pomorskiego na zewnątrz,
 2. promowanie solidarności międzypokoleniowej,
 3. promocja samorozwoju,
 4. kształtowanie umiejętności kluczowych uczniów potrzebnych do realizacji projektów edukacyjnych.

Współorganizatorami festiwalu są: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego – Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu.

Zasady udziału w festiwalu i formularz zgłoszeniowy znajdują się w Regulaminie i załącznikach:
REGULAMIN, ZAŁĄCZNIKI,
FOLDER - ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU

Termin nadsyłania projektów edukacyjnych mija 15 kwietnia 2019 r. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do organizatora:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, ul. Henryka Sienkiewicza 36, 87-100 Toruń
Na kopercie powinien być umieszczony dopisek Kujawsko-Pomorski Festiwal Projektów Edukacyjnych.

Czekamy na projekty!
Szczegółowych informacji udziela Ewa Kondrat, nauczycielka konsultantka ds. języka polskiego w KPCEN w Toruniu, e-mail: Ewa.Kondrat@kpcen-torun.edu.pl

Nasz specjalista w Centrum Badań Jądrowych w Genewie!
Vademecum nauczyciela. Język polski
012147148149
  kontakt
oferta
polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies Google Analytics. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Copyright (C) 2008-2018 by Administrator <strona@kpcen.pl>

Drogi Gościu!
 
Informujemy Cię o przetwarzaniu danych zbieranych w plikach cookies. Pamiętaj, że dbamy o Twoją prywatność i bez Twojej zgody nie zwiększymy zakresu naszych uprawnień. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu przetwarzanych plików cookies i przetwarzanych danych osobowych znajdziesz w Polityki Prywatności.
 

Zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (powszechnie określane jako "RODO", "ORODO" "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"), pragniemy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz o zasadach przetwarzania.

Po wyrażeniu przez Ciebie zgody i kliknięciu w pole Zapoznałem się będziemy zbierać dane osobowe, w ramach korzystania przez Ciebie z naszych stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności portalu/strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies.


Administratorem Twoich danych osobowych jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, ul. Henryka Sienkiewicza 36, 87-100 Toruń, tel. 56 62 277 47, e-mai: kpcen_torun@kpcen-torun.edu.pl

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach określonych w naszej Polityce Prywatności, w szczególności abyśmy mogli:

 • prawidłowo wykonać umowę lub zrealizować szkolenie
 • dopasować ustawienia Twojej przeglądarki internetowej do sposobu wyświetlania naszej strony (dane z plików cookies)
 • zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług, w tym aby wykryć boty, oszustwa i nadużycia, (dane z plików cookies)
 • dokonywać pomiarów statystycznych (dane z plików cookies)

Twoje dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do podmiotów realizujących usługi na naszą rzecz, naszych podwykonawców oraz podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądów lub organy ścigania - oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw wobec dalszego przetwarzania oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w Polityce Prywatności, która opisuje również w jaki sposób możesz poinformować Nas o swoim żądaniu.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie. Z kolei taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych jest tzw. uzasadniony interes administratora.

Wedle naszej najlepszej wiedzy wdrożyliśmy wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych, zaś Twoje dane osobowe są przetwarzane z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Wszelkie postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych oraz plików cookies znajdziesz również w Polityce Prywatności.


 
ZAPOZNAŁEM SIĘ PÓŹNIEJ