czwartek, 22 czerwiec 2017 godz. 20:22

log in

 
 
Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji – konkurs na najlepszego nauczyciela z regionu

Coroczne marszałkowskie nagrody dla najlepszych nauczycieli są od 2016 roku przyznawane w nowej, prestiżowej formule, podkreślającej rangę tego zawodu i wagę związanych z nim zadań. Zarząd Województwa opracował nową formułę promowania najlepszych nauczycieli z regionu w postaci Konkursu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji”.

14 czerwca 2017 roku Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę Nr 23/1062/17 w sprawie zmiany regulaminu Konkursu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji”.

Kandydatury mogą zgłaszać organy prowadzące szkoły, przedszkola lub inne placówki oświatowe, publiczne i niepubliczne, dyrektorzy tych instytucji, związki zawodowe i organizacje pozarządowe. Powołana przez marszałka województwa kapituła konkursowa wskaże osiemnastu najlepszych. Przywilej wyboru z tego grona najlepszego z najlepszych – „Kujawsko-Pomorskiego Lidera Edukacji” – zachował dla siebie gospodarz regionu. Z tytułem wiąże się okolicznościowa statuetka. Pozostała siedemnastka odbierze równorzędne wyróżnienia, a cała osiemnastka także nagrody finansowe.

Wniosek wg aktualnego wzoru wraz z rekomendacjami, należy przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2 z dopiskiem na kopercie „KUJAWSKO-POMORSKI LIDER EDUKACJI”.
Wniosek o przyznanie tytułu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” należy składać w terminie do 31 lipca każdego roku. Decydująca jest data złożenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego lub data stempla pocztowego.

Tekst aktualnie obowiązującej uchwały wraz ze wzorem wniosku i rekomendacją dostępne są na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce aktualności oraz menu tematyczne/edukacja a także na stronie BIP oraz poniżej - załaczniki.

Uchwała nr 23-106217, Uzasadnienie do uchwały,
Wniosek o przyznanie tytułu, Rekomendacja do wniosku
Pożegnanie w sieci Coaching w edukacji

Ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie sieci współpracy i samokształcenia Coaching w edukacji odbyło się 6 czerwca 2017 roku w sali konferencyjnej Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

Sieć Coaching w edukacji prowadziły: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu oraz Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu. Koordynatorami pracy sieci są Danuta Potręć, konsultantka w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu oraz Elżbieta Wiśniewska, nauczyciel bibliotekarz z Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

Koordynatorki sieci serdecznie powitały uczestniczki sieci. Następnie Elżbieta Wiśniewska przeprowadziła trening antystresowy z elementami wizualizacji. Po zajęciach relaksacyjnych Danuta Potręć rozdała nauczycielkom zaświadczenia potwierdzające udział w pracy sieci. Po oficjalnej części już przy kawie odbyła się dyskusja dotycząca zagadnień, które chcemy omawiać na spotkaniach w przyszłym roku szkolnym. Tematem kolejnej edycji sieci coachingowej będzie Nauczyciel w XXI wieku. Zapisanie się na sieć będzie możliwe we wrześniu 2017 r. na stronie KPCEN w Toruniu www.kpcen-torun.edu.pl

Na zakończenie spotkania Danuta Potręć podziękowała zgromadzonym za aktywną pracę i zaprosiła wszystkich chętnych do wzięcia udziału w kolejnym roku pracy sieci.

oprac. Danuta Potręć (KPCEN w Toruniu) i Anna Siemińska (Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu)
Doradztwo zawodowe

Prezentacja najważniejszych przepisów prawnych dotyczących organizacji doradztwa zawodowego w klasie VII szkoły podstawowej od 1 września 2017 r.odbyła się w ramach bezpłatnych warsztatów dla 24 nauczycieli. Spotkania miały miejsce 8 i 12 czerwca 2017 r. w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu.

więcej...

Prezentacja najważniejszych przepisów prawnych dotyczących organizacji doradztwa zawodowego w klasie VII szkoły podstawowej od 1 września 2017 r.odbyła się w ramach bezpłatnych warsztatów dla 24 nauczycieli. Spotkania miały miejsce 8 i 12 czerwca 2017 r. w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu.

Uczestnicy warsztatów, nauczyciele, którzy uczyć będą doradztwa zawodowego klasie VII, analizowali obowiązujące przepisy prawne w tym zakresie. Ponadto nauczyciele zapoznali się z propozycjami wykorzystania dostępnych materiałów w pracy z uczniami. Podzielili się również pomysłami, w jaki sposób nauczyciele mogą planować tematykę i rozkład zajęć doradztwa zawodowego.

Druga część warsztatów polegała na zaprezentowaniu przez uczestników warsztatów ram programu dla uczniów kl. VII. Udział w zajęciach wyzwolił w uczestnikach pokłady kreatywnych pomysłów edukacyjnych.

Zachęcam do udziału w kolejnej edycji warsztatów 28 czerwca ( środa) w godzinach 11-14.
Tematyka poświęcona głównie będzie programowi zajęć z doradztwa zawodowego w klasie VII.

Dorota Andrzejewska, konsultant KPCEN
Brodnica i okolice w zadaniach - relacja z konkursu

X Powiatowy Konkurs Matematyczny dla uczniów klas drugich gimnazjum Brodnica i okolice w zadaniach odbył się 6 czerwca 2017 r. w Gimnazjum nr 1 w Brodnicy
Konkurs przebiegał w dwóch etapach. W pierwszym uczniowie liczyli indywidualnie zadania matematyczne, których tematyka dotyczyła Brodnicy i jej okolic. W tej części walczyli o pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz puchar burmistrza Brodnicy. W drugiej części pracowali w zespołach i rysowali rebus matematyczny.

więcej...

X Powiatowy Konkurs Matematyczny dla uczniów klas drugich gimnazjum Brodnica i okolice w zadaniach odbył się 6 czerwca 2017 r. w Gimnazjum nr 1 w Brodnicy
Konkurs przebiegał w dwóch etapach. W pierwszym uczniowie liczyli indywidualnie zadania matematyczne, których tematyka dotyczyła Brodnicy i jej okolic. W tej części walczyli o pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz puchar burmistrza Brodnicy. W drugiej części pracowali w zespołach i rysowali rebus matematyczny.

Zadania konkursowe i hasło rebusowe przygotowała Agnieszka Przybyszewska, konsultant ds. matematyki, wicedyrektor Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. Komisję konkursową tworzyli opiekunowie zespołów uczniowskich.

Wyniki konkursu:
  • pierwsze miejsce zdobył Mateusz Klonowski, uczeń Zespołu Szkół w Bobrowie,
  • drugie miejsce Sebastian Sikorski, uczeń Zespołu Szkół w Zbicznie,
  • trzecie miejsce uzyskał Łukasz Czerwiński z Zespołu Szkół w Górznie.
  • Najlepszy rebus narysowała drużyna z Gimnazjum w Brzoziu.
  • Puchar Burmistrza Brodnicy zdobyli uczniowie z Bobrowa.
Nagrody ufundowali: Burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz i Starosta Brodnicki Piotr Boiński.

Konkurs został przygotowany w ramach uczniowskiego projektu edukacyjnego. Opiekunami projektu byli: Hanna Laskowska, Beata Suchocka, Bernadeta Siennicka, nauczycielki Gimnazjum nr 1 w Brodnicy.

Hanna Laskowska, doradca metodyczny ds. matematyki


Czas pracy i czas świętowania

Zbliża się czas końca roku szkolnego 2016/2017, czas zbierania plonów przez uczniów, a także nauczycieli.

Konsultanci KPCEN w Toruniu również mieli okazję do świętowania po otrzymaniu Raportu z ewaluacji problemowej przeprowadzonej na przełomie marca i kwietnia 2017 r. przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Placówka spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6.08.2015 r. i podejmuje działania z wysokiego poziomu wymagań. Wysoką ocenę pracy placówki w ewaluowanych obszarach zakomunikowała pracownikom dyrektor - Małgorzata Trzeciak, jednocześnie dziękując pracownikom za zaangażowanie w realizację zadań na rzecz edukacji.

więcej...

Zbliża się czas końca roku szkolnego 2016/2017, czas zbierania plonów przez uczniów, a także nauczycieli.

Konsultanci KPCEN w Toruniu również mieli okazję do świętowania po otrzymaniu Raportu z ewaluacji problemowej przeprowadzonej na przełomie marca i kwietnia 2017 r. przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Placówka spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6.08.2015 r. i podejmuje działania z wysokiego poziomu wymagań. Wysoką ocenę pracy placówki w ewaluowanych obszarach zakomunikowała pracownikom dyrektor - Małgorzata Trzeciak, jednocześnie dziękując pracownikom za zaangażowanie w realizację zadań na rzecz edukacji.

Spotkanie było okazją do zapoznania zgromadzonych z wynikami ewaluacji wewnętrznej obejmującej Indywidualne Wsparcie Szkół w latach 2014-2016, które przedstawiła przewodnicząca zespołu konsultantów – Zofia Spalińska. W zespole przygotowującym ewaluację działali: Ewa Kondrat, Agnieszka Przybyszewska i Sławomir Żebrowski.

Następnie Anna Piątek opowiedziała o innym rodzaju czytania na podstawie picturebooka Iwony Chmielewskiej Kłopot. Kartka po kartce tej niezwykłej książki inspirowała koleżanki i kolegów do refleksji nad emocjami dziecka stającego przed problemem, ale również odwoływała się do doświadczeń dorosłych. Książka była pretekstem do rozmowy, jak kłopot można wykorzystać do zbudowania nowej wartości. Na koniec przedstawiła inne picturebooki Iwony Chmielewskiej, które można wypożyczyć w bibliotece placówki.
W miłym nastroju przy kawie pracownicy cieszyli się z wysokich wyników ewaluacji oraz dzielili się refleksjami.

oprac. Danuta Potręć – Pracownia Informacji i Promocji
Oferta pracy na stanowisko nauczyciela - konsultanta
Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zatrudni pracownika na stanowisku:
nauczyciela – konsultanta ds. wychowania przedszkolnego
i edukacji wczesnoszkolnej

Rodzaj umowy: umowa na czas nieokreślony
Wymiar czasu pracy : cały etat (35 godzin/tyg.).
Czas pracy: ruchomy
Pełne informacje nt. oferty w załączniku

Oferty pracy na stanowisko nauczyciela – konsultanta ds. wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej należy składać w terminie do dnia 30.06.2017 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 56 62 277 47.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej KPCEN w Toruniu (www.kpcen-torun.edu.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie KPCEN, ul. Henryka Sienkiewicza 36.
Pożegnanie w sieci Coaching w edukacji
Doradztwo zawodowe
012113114115
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2016 by Administrator <strona@kpcen.pl>