czwartek, 19 lipiec 2018 godz. 23:17

log in

 
 
Ogłoszenie o przetargu
KPCEN w Toruniu ogłasza przetarg na:

"Świadczenie usług noclegowych, gastronomicznych oraz wynajmu sal szkoleniowych dla Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu".

Szczegółowe informacje na BIP KPCEN w zakładce przetargi. www.bip.kpcen.pl/przetargi/
Od 20 sierpnia 2018 r. nowa oferta

Dobiegł końca rok szkolny, a przed nami kolejny, 2018/2019, z nowymi wyzwaniami, zmianami i oczekiwaniami. Planując ofertę zawsze staramy się wspierać Państwa w wypełnianiu zadań edukacyjnych i w rozwoju. Dzielimy się swoją wiedzą i kompetencjami, jak skutecznie uczyć i uczyć się, rozwijać uczniów oraz pomagać im osiągać sukcesy. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby i kierujemy się założeniami polityki oświatowej państwa, priorytetami Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz celami zawartymi w strategii województwa.

Zapraszamy na różnorodne formy doskonalenia: kursy, warsztaty, konsultacje, sieci współpracy i samokształcenia oraz seminaria. Organizujemy konferencje i debaty, podczas których poruszane są ważne, a także innowacyjne dla edukacji tematy. Realizujemy ogólnopolskie i wojewódzkie projekty oraz wspieramy organizatorów w istotnych dla regionu konkursach i wydarzeniach.

Nowa bogata oferta na rok szkolny 2018/2019 będzie dostępna na naszej stronie
www.kpcen-torun.edu.pl
już od 20 sierpnia 2018 r. Zapraszamy Państwa do zapoznania się i korzystania z niej.

Dyrekcja i konsultanci KPCEN w Toruniu

Kursy komputerowe dla nauczycieli i nie tylko…

Informujemy o kursie Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy dydaktycznej, skierowanym do nauczycieli, zwłaszcza do osób po 50. roku życia, organizowanym przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Szkolenie dotyczy m.in. obsługi tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych, wykorzystania Internetu w pracy z uczniami, trwa 60h i realizowane jest w formie wyjazdowej (lipiec/sierpień) w komfortowych warunkach w Pałacu Runowo na obszarze Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat VCC. Koszt 6-dniowego wyjazdu to 200 zł/os. (nocleg, wyżywienie, dojazd; resztę kosztów szkolenia pokrywa organizator).

więcej...

Informujemy o kursie Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy dydaktycznej, skierowanym do nauczycieli, zwłaszcza do osób po 50. roku życia, organizowanym przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Szkolenie dotyczy m.in. obsługi tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych, wykorzystania Internetu w pracy z uczniami, trwa 60h i realizowane jest w formie wyjazdowej (lipiec/sierpień) w komfortowych warunkach w Pałacu Runowo na obszarze Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat VCC. Koszt 6-dniowego wyjazdu to 200 zł/os. (nocleg, wyżywienie, dojazd; resztę kosztów szkolenia pokrywa organizator).

Kurs jest realizowany w ramach projektu Certyfikowane szkolenia komputerowe dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 i realizowanego w partnerstwie pomiędzy Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., firmą „SEKA” S.A. oraz „Instytutem Badawczo-Szkoleniowym” Sp. z o.o.

Ponadto Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w certyfikowanych szkoleniach komputerowych osoby dorosłe powyżej 25. roku życia, które kwalifikują się do jednej z trzech grup i nie prowadzą działalności gospodarczej:

  • mają wykształcenie co najwyżej średnie,
  • ukończyły 50 lat,
  • są osobami z niepełnosprawnością.
Zakres i poziom kursu ustalany jest indywidualnie z uczestnikami. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonych dokumentach.
Serdecznie zachęcamy do udziału!

PROJEKT - CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE.pdf
Szkolenie komputerowe dla nauczycieli.pdf
Kujawsko-Pomorski Festiwal Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych przechodzi do historii

VIII edycja festiwalu na najlepszy uczniowski projekt edukacyjny zakończyła etap gimnazjalny tego konkursu. Zwieńczeniem tego przedsięwzięcia była gala festiwalu z 13 czerwca 2018 roku, którą poprowadziła Maria Aleksandra Gancarz (członek kapituły festiwalu od I edycji). Festiwal to autorskie regionalne przedsięwzięcie, które powstało z inicjatywy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu we współpracy z Departamentem Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w 2010 roku. Organizatorem poprzednich edycji był Urząd Marszałkowski, tegoroczną – pod Honorowym Patronatem Marszałka Piotra Całbeckiego – organizowało w całości KPCEN w Toruniu.

więcej...

VIII edycja festiwalu na najlepszy uczniowski projekt edukacyjny zakończyła etap gimnazjalny tego konkursu. Zwieńczeniem tego przedsięwzięcia była gala festiwalu z 13 czerwca 2018 roku, którą poprowadziła Maria Aleksandra Gancarz (członek kapituły festiwalu od I edycji). Festiwal to autorskie regionalne przedsięwzięcie, które powstało z inicjatywy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu we współpracy z Departamentem Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w 2010 roku. Organizatorem poprzednich edycji był Urząd Marszałkowski, tegoroczną – pod Honorowym Patronatem Marszałka Piotra Całbeckiego – organizowało w całości KPCEN w Toruniu.

Od pierwszej edycji 1700 uczniów zaprezentowało 167 prac zespołowych. Niezwykle różnorodną tematykę prezentowaną w projektach (również w obecnej edycji) możemy podzielić na trzy grupy. Pierwsza, z myślą przewodnią „…by czas nie zaćmił i niepamięć…”, obejmowała popularyzowanie i dokumentowanie miejsc ważnych, wydarzeń, bohaterów mniej znanych, czasem zapomnianych. Druga grupa to projekty o charakterze społecznym, wspierająca władze samorządowe. Trzecia grupa projektów promuje tradycję, kulturę i zabytki regionu. Od pierwszej edycji celem nadrzędnym była promocja województwa kujawsko-pomorskiego widziana oczami młodego pokolenia, które w przyszłości będzie tym województwem kierowało w różnych sferach, stąd slogan reklamujący województwo kujawsko-pomorskie „Lubię tu być”.

W tym roku nad oceną prac czuwała 10-osobowa kapituła pod przewodnictwem Małgorzaty Trzeciak, dyrektor KPCEN w Toruniu, reprezentowana przez 5 instytucji współorganizatorów: Kuratorium Oświaty, KPCEN w Toruniu, Bydgoszczy i Włocławku oraz Toruński Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli (w poprzednich latach również UM). Ocena prac odbywała się z wykorzystaniem Arkusza oceny, który uwzględnia zapisy regulaminu, zarówno w zakresie celów, jak i kryteriów, żeby zachować maksymalną obiektywność. Czesław Ficner, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, podziękował członkom kapituły za ich zaangażowanie.

Temu konkursowi, który nazwaliśmy Festiwalem, zawsze towarzyszyły ciekawe, oryginalne, zaskakujące pomysły uczniów. Metoda projektu rozwija umiejętności społeczne i osobistą kreatywność, współpracę, a szczególnie aktywność – elementy te zawsze wpływały na ciekawy, wartościowy efekt w pracach konkursowych. Dlatego w tym roku wybraliśmy ze Strategii Województwa jeden z celów: Aktywne społeczeństwo i sprawne usługi. W ramach tego celu była dla nas (kapituły i organizatorów) szczególnie ważna solidarność międzypokoleniowa. Na tę kwestię zwracaliśmy uwagę obecnie i sądzę, że podtrzymamy to w przyszłości, bowiem planujemy kontynuować ideę konkursu – tym razem kierując go do uczniów szkoły podstawowej.

W trakcie gali laureaci sami zaprezentowali efekty swojej pracy, natomiast recenzje kapituły prezentujemy poniżej. Zwycięzcy Festiwalu wraz z nauczycielami otrzymali nagrody – wśród nich dużą niespodzianką były upominki dla zdobywców I, II i III miejsca od sponsora, firmy 3Way Dynamiczne Centrum Językowe – woskowe złote lajki.

Laureaci VIII edycji:

I miejsce – Zespół Szkół w Dobrzejewicach, Szlakiem sławnych postaci ziemi dobrzyńskiej, Anna Łuszczak, Paulina Radosz, 8 uczniów
Recenzja Anety Gabryelczyk i Doroty Łańcuckiej, członkiń kapituły Festiwalu z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

Temat projektu jest zgodny ze Strategią rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+: Aktywne społeczeństwo i sprawne usługi, Tożsamość i dziedzictwo oraz priorytetem Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Praca w grupie i projekt edukacyjny jako metoda kształtowania umiejętności i postaw ucznia. Trafnie sprecyzowano cel głównego projektu: Zdobycie przez uczniów wiedzy na temat znanych ludzi związanych z ziemią dobrzyńską oraz poznanie dorobku kulturowego i środowiska regionu. Oryginalny jest też wybór postaci związanych z ziemią dobrzyńską i przedstawienie ich znaczenia w kontekście historii naszego regionu. Projekt w ciekawy sposób ukazuje historyczne, kulturowe i krajobrazowe walory ziemi dobrzyńskiej. Niezwykle bogata jest wartość merytoryczna projektu, zdecydowanie przydatna dla innych szkół i placówek w działalności dydaktycznej i wychowawczej: biografie Fryderyka Chopina, Poli Negri, Marii Dąbrowskiej, Stanisława Karnkowskiego, Gustawa Zielińskiego, Lecha Wałęsy, Adama A. Kochańskiego, Jana Nepomucena Dziewanowskiego, Dominika Dziewanowskiego oraz Nawojki przedstawiono w powiązaniu z innymi lokalnymi ciekawostkami i miejscami, co poszerzyło edukacyjny wymiar projektu (np. Zamek Krzyżacki w Golubiu-Dobrzyniu, klasztor oo. Bernardynów w Skępem, pochodzący z I poł. XIX wieku, budynek Ratusza w Lipnie, Góra Modrzewiowa z Pomnikiem Przyrody czy wczesnośredniowieczne grodzisko w Dobrzyniu nad Wisłą). […] Projekt dokumentuje pracę zespołu, ale także pokazuje współpracę z wieloma osobami i instytucjami, tj. Izbą Pamięci Marii Dąbrowskiej w Płonnem, Izbą Muzealną Poli Negri w Lipnie, Ośrodkiem Chopinowskim w Szafarni, Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie, Urzędem Gminy Obrowo. […]

II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Karola Urbańskiego w Złotnikach Kujawskich, Odnawialna złotnicka energia, Katarzyna Pietrzak, 6 uczniów [zdjęcie grupowe]
Recenzja Marii Aleksandry Gancarz, członek kapituły Festiwalu z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

Celem projektu było upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o charakterystycznych cechach i zaletach poszczególnych technologii mikroinstalacji OZN (odnawialnych źródeł energii) oraz zaprezentowanie praktycznego wykorzystania tych technologii na terenie gminy. Uczniowie przeprowadzili wywiad środowiskowy, podczas którego zdobyli informację o mieszkańcach, którzy wykorzystują odnawialne źródła energii. Efektem materialnym projektu jest film nakręcony według własnego scenariusza. Członkowie zespołu przygotowali pytania i przeprowadzili wywiady z właścicielami czterech instalacji wykorzystujących energię słoneczną, energię wiatrową, ciepło ziemi i energię biomasy. Zaprezentowali też rozwiązania technologiczne oraz zalety każdego z tych rozwiązań. Wypowiedzi uczniów, przekonywanie właścicieli o potrzebie, zachowania czystości środowiska i korzyści ekonomiczne mogą być zachętą do wykorzystania darów przyrody w pozyskiwaniu energii. Film został wysoko oceniony ze względu na swoją wartość merytoryczną i może być wykorzystywany jako pomoc dydaktyczna. Został również umieszczony na YouTube. Jest to pierwszy tego typu temat w historii festiwalu pokazujący inny oryginalny sposób promocji swojego regionu, wynikający z wyzwań cywilizacyjnych dotyczących świadomości ekologicznej. Na podkreślenie zasługuje umiejętność dostosowania sposobu promocji do charakteru realizowanego projektu – był to jeden z zaplanowanych celów, który uczestnicy w pełni osiągnęli.

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Gimnazjalnymi w Toruniu, Tony Halik – tańczący z planetami, Ewa Palacz, 6 uczniów [zdjęcie grupowe]
Recenzja Marii Jadczak, członka kapituły Festiwalu z Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Kształcenia Nauczycieli w Toruniu

Projekt „Tony Halik – tańczący z planetami” został przygotowany przez sześcioro uczniów Szkoły Podstawowej nr 34 z Oddziałami Gimnazjalnymi pod kierunkiem nauczycielki fizyki – Ewy Palacz. Projekt zintegrował wiedzę uczniów z różnych przedmiotów, tj. astronomii, fizyki, informatyki i szeroko rozumianych nauk humanistycznych. Uczniowie w ramach prac projektowych wykonali plakaty, zaproszenia, pacynkę, kosmiczną kapsułę, prezentację multimedialną, napisali scenariusz przedstawienia o układzie słonecznym, przeprowadzili konkurs plastyczny dla kolegów z młodszych klas i przygotowali miniSAT, czyli wysłali balon z wynikami eksperymentów do granic atmosfery. Wszechstronność i innowacyjność działań uczniów zrobiła ogromne wrażenie na członkach Kapituły oceniającej Festiwal Projektów Gimnazjalnych i dowiodła ogromnych możliwości, jakie daje zastosowanie humanistyki w nauczaniu przedmiotów ścisłych.

Praca wyróżniona – Szkoła Podstawowa Specjalna nr 13 w Grudziądzu, Willkommen in Graudenz, Marzena Giemza, Grażyna Piasecka, 9 uczniów [zdjęcie grupowe]
Recenzja Ewy Ignaszak, członka kapituły Festiwalu, starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt edukacyjny „Willkommen in Graudenz” doskonale wpisuje się w promocję województwa kujawsko-pomorskiego. Uczniowie poznają i równocześnie dokumentują w formie filmu walory historyczne, społeczne, architektoniczne i przyrodnicze Grudziądza. Pokazanie atrakcji turystycznych miasta koledze z Niemiec wymagało samodzielności w wyszukiwaniu, selekcjonowaniu i krytycznej analizie informacji. Gdy kolega z Polski przedstawia rówieśnikowi z Niemiec swoje miasto, na pewno jest wiarygodny i komunikatywny. Prezentacja wykonana jest w języku niemieckim, co jest uzasadnione krajem pochodzenia osoby, do której jest skierowana. Wydaje się jednak, że film zyskałby na swojej wartości, gdyby informacje o Grudziądzu przekazywane były w języku polskim, a tylko tłumaczone na niemiecki. Tytuł projektu powinien brzmieć „Willkommen in Grudziądz”.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku członkowie kapituły będą mieli okazję podziwiać kolejne fantastyczne realizacje uczniowskich projektów edukacyjnych. W lipcu na naszej stronie opublikowany będzie krótki materiał filmowy dokumentujący galę VIII edycji festiwalu.

Maria Aleksandra Gancarz, Pracownia Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji
Zdjęcia, Tadeusz Wański, Pracowni Informacji i PromocjiPropozycja dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych: nowy rok szkolny z nowym wyposażeniem pracowni

Od kilku lat kujawsko-pomorskie Centra Edukacji Nauczycieli wypożyczają pracownikom podległych im placówek mobilne pracownie z laptopami i czujnikami pomiarowymi Pasco. Te nowoczesne narzędzia bardzo pomagają w wykonywaniu doświadczeń i eksperymentów na lekcjach biologii, chemii, fizyki, geografii i przyrody. Mieszczące się w dwóch zgrabnych gabarytowo szafkach (50 × 80 × 110 cm) zestawy mieszczą m.in. 16 laptopów, 5 cyfrowych mikroskopów i ponad 50 czujników (w tym pH, tlenu, dwutlenku węgla, ruchu, siły, temperatury, ciśnienia, ładunku, światła, pracy serca i wiele innych), umożliwiających wykonywanie szybkich i precyzyjnych pomiarów, rejestrowanych przez dołączone oprogramowanie SparkVue. Tak wyposażona pracownia staje się miejscem prowadzenia naprawdę ciekawych, bogato ilustrowanych, aktywnie zajmujących uczniów lekcji problemowych. Na naszej stronie internetowej, w zakładce Mobilne Pracownie znaleźć można bogatą obudowę merytoryczną, m.in. scenariusze lekcji i pomysły na doświadczenia z ich użyciem. Jest też szczegółowy opis Dokumenty do użyczenia pracowni mobilnej, gdzie znaleźć można m.in. Zamówienie na wypożyczenie. Bardzo zachęcamy do skorzystania z tej formy współpracy z nami (wypożyczamy pracownie nawet na cały rok, po kilkugodzinnym przeszkoleniu nauczycieli, najbliższe w okresie koniec VIII/IX), bliższych informacji udziela pracownik KPCEN w Toruniu Krzysztof Rochowicz, tel. 881-930-091.

Innowacyjna edukacja – czyli jaka?
Szanowni Uczestnicy konferencji wojewódzkiej Innowacyjna edukacja – czyli jaka?,

w imieniu organizatora dziękuję za obecność 12 maja br. na konferencji o innowacjach w edukacji.
Wyrażam nadzieję, że udział w tym wydarzeniu edukacyjnym był czasem refleksji i inspiracji do działań na rzecz uczniów i osobistego rozwoju.
Zgodnie z wcześniejszą deklaracją przekazujemy Państwu link do materiałów filmowych w postaci playlisty zawierającej pięć wystąpień:Zapraszam do śledzenia naszej strony i korzystania z oferty.

Marzenna Wierzbicka
Kierownik Pracowni Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji


Materiał filmowy przygotowała i opracowała Dominika Wojtasińska, Pracownia Informacji i Promocji KPCEN w Toruniu.
Od 20 sierpnia 2018 r. nowa oferta
Nauczyciel XXI w. – zakończenie pracy sieci
012136137138
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies Google Analytics. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Copyright (C) 2008-2018 by Administrator <strona@kpcen.pl>