poniedziałek, 22 styczeń 2018 godz. 16:50

log in

 
 
Doradztwo zawodowe - wyjazd studyjny

Wyjazd studyjny – doradztwo zawodowe

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zaprasza dyrektorów szkół, wychowawców, nauczycieli uczących doradztwa zawodowego pedagogów i innych zainteresowanych nauczycieli na

WYJAZD STUDYJNY DO CENTRUM ROZWOJU TALENTÓW

Prezentacja narzędzi wykorzystywanych przez doradców zawodowych

więcej...

 

Wyjazd studyjny – doradztwo zawodowe

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zaprasza dyrektorów szkół, wychowawców, nauczycieli uczących doradztwa zawodowego pedagogów i innych zainteresowanych nauczycieli na

WYJAZD STUDYJNY DO CENTRUM ROZWOJU TALENTÓW
Prezentacja narzędzi wykorzystywanych przez doradców zawodowych

Gdańsk, 22 lutego 2018 r.

 

Zajęcia odbędą się w siedzibie CENTRUM ROZWOJU TALENTÓW w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 472d, 80-309 Gdańsk w godzinach 10.00 -15.00

Wyjazd o 7.00  autokarem spod budynku KPCEN w Toruniu, koszt 80 zł.


Organizator: Dorota Andrzejewska, konsultant KPCEN w Toruniu, nr kom. 881-93-31-90
e-mail: Dorota.Andrzejewska@kpcen-torun.edu.pl

 

PLAN SPOTKANIA, SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

ZAPISZ SIĘ

Spotkanie dla nauczycieli do doradców - relacja i zaproszenie

Nauczyciele, doradcy zawodowi spotkali się w sieci

 

16 grudnia 2018 r. nauczyciele, doradcy zawodowi wzięli  udział w zajęciach Doradztwo zawodowe dla szkół. Zajęcia, które odbyły się w Kujawsko – Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu  poprowadzili Katarzyna Mazerska, pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu , Magdalena Gąsiorowska i Mariusz Łukasik pracownicy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Toruniu oraz Dorota Andrzejewska i Wacław Kozłowski, konsultanci KPCEN w Toruniu.
więcej...

Nauczyciele, doradcy zawodowi spotkali się w sieci

 

16 grudnia 2018 r. nauczyciele, doradcy zawodowi wzięli  udział w zajęciach Doradztwo zawodowe dla szkół. Zajęcia, które odbyły się w Kujawsko – Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu  poprowadzili Katarzyna Mazerska, pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu , Magdalena Gąsiorowska i Mariusz Łukasik pracownicy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Toruniu oraz Dorota Andrzejewska i Wacław Kozłowski, konsultanci KPCEN w Toruniu.
Warsztaty były okazją do wspólnego przeanalizowania historii oraz istoty poradnictwa zawodowego. Uczestnicy mieli okazję przeanalizować mocne i słabe strony doradztwa zawodowego. Niewątpliwie doradztwo zawodowe, jak podkreślała  Katarzyna Mazerska niesie ze sobą szanse dla współczesnej szkoły a przede wszystkim ucznia i  późniejszego uczestnika rynku pracy .


Podczas spotkania nauczyciele zapoznani zostali z ofertą zajęć dla uczniów  proponowanych przez pracowników  Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Toruniu.


 W  praktyce korzystali z platformy moodle , wspierani przez  Wacława Kozłowskiego.


Bardzo cenną częścią spotkania była  dyskusja wokół istoty otwarcia się szkół na zewnątrz, współpracy z wieloma instytucjami. Takie działania będą gwarancją skutecznych oddziaływań edukacyjno-doradczych.
Podczas warsztatów  przygotowano się do wyjazdu studyjnego do  Gdańska, do Centrum Rozwoju Talentów, gdzie 22 lutego nauczyciele będą doskonalić swoje umiejętności.


Zapraszam do zapisów na stronie KPCEN.


Kolejne spotkanie sieci w siedzibie KPCEN odbędzie  się 15 marca 2018 r. o godz.16.00 - będą nowi goście!


Zachęcam do korzystania propozycji  cyklicznych bezpłatnych konsultacji od kwietnia 2018 r, oraz udziału w kursie (marzec 2018 r.) dla nauczycieli uczących doradztwa zawodowego w kl. VII,  Refleksyjny nauczyciel doradztwa zawodowego.


W kwietniu spotykamy się na konferencji przygotowywanej przez KPCEN, poświęconej doradztwu zawodowemu.

Dorota Andrzejewska, konsultantka ds. doradztwa zawodowego

IMAG1963.jpg

IMAG1965.jpg

IMAG1968.jpg

IMAG1971.jpg

Edukacja przez ruch - warsztaty dla nauczycieli

Informacja dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i świetlic

KPCEN w Toruniu uruchamia warsztaty

Wybrane elementy systemu Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej – zajęcia wprowadzające do systemu EPR.

Zapisz się!

więcej...

Informacja dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i świetlic

KPCEN w Toruniu uruchamia warsztaty

Wybrane elementy systemu Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej – zajęcia wprowadzające do systemu EPR.

 

Zajęcia odbędą się w siedzibie KPCEN w Toruniu, ul. H. Sienkiewicza 36 w dniach:

 • 31 stycznia 2018 (czwartek) – 16.00 - 19.15
 • 3 lutego (sobota) – 9.00 – 15.30
 • 7 lutego (środa) – 16.00 – 19.15

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie  http://www.kpcen-torun.edu.pl/course/view/3019

Zapisz się!

Zachęcamy do udziału w warsztatach. Na zapisy czekamy do dnia 24 stycznia 2018 r.

Szczegółowych informacji udziela Marzenna Wierzbicka, kierownik kursu, nr tel. 881 934 256.

 

Marzenna Wierzbicka – kierownik PDDiIE

 

Gramy w szachy

Gramy w szachy

Pracownia Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji KPCEN w Toruniu informuje o zamiarze uruchomienia kursu „Gramy w szachy”. Celem 36 godz. kursu jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć szachowych w klasach I - III szkoły podstawowej. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie KPCEN w Toruniu, ul. H. Sienkiewicza 36, w dniach:

Zapisz się!

więcej...

Gramy w szachy

Pracownia Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji KPCEN w Toruniu informuje o zamiarze uruchomienia kursu „Gramy w szachy”. Celem 36 godz. kursu jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć szachowych w klasach I - III szkoły podstawowej. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie KPCEN w Toruniu, ul. H. Sienkiewicza 36, w dniach:

 • 28.02.2018 (środa) – 15.45 – 19.45
 • 7.03.2018 (środa) – 15.45 – 19.45
 • 14.03.2018 (środa) – 15.45 – 19.45
 • 21.03.2018 (środa) – 15.45 – 19.45
 • 4.04.2018 (środa) – 15.45 – 19.45
 • 11.04.2018 (środa) – 15.45 – 19.45
 • 21.04.2018 (sobota) – 9.00 – 14.00

Zapisz się!

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://www.kpcen-torun.edu.pl/course/view/2976

Zachęcamy do udziału w kursie. Na zapisy czekamy do dnia 29 stycznia 2019 r. Po tym terminie wszystkim zainteresowanym przekażemy informacje o uruchomieniu kursu lub jego odwołaniu.

Szczegółowych informacji udziela Marzenna Wierzbicka, kierownik kursu, nr tel. 881 934 256.

Marzenna Wierzbicka – kierownik PDDiIE

 

 

Nowy numer UczMy

Nowy numer UczMy przygotowany

Redaktorzy czasopisma oświatowego „UczMy” spotkali się w celu omówienia kolejnego numeru pisma, które ukaże się w marcu 2018 r. Zespół spotyka się przed wydaniem każdego numeru, aby ustalić jego zawartość merytoryczną, zaplanować następny, ustalić terminy pozyskiwania oraz przesyłania materiałów.

więcej...

Nowy numer UczMy przygotowany

Redaktorzy czasopisma oświatowego „UczMy” spotkali się w celu omówienia kolejnego numeru pisma, które ukaże się w marcu 2018 r. Zespół spotyka się przed wydaniem każdego numeru, aby ustalić jego zawartość merytoryczną, zaplanować następny, ustalić terminy pozyskiwania oraz przesyłania materiałów.

Tym razem redaktorzy zebrali się 16 stycznia 2018 r. w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. Czasopismo redagują konsultanci z KPCEN w Bydgoszczy, Torunia i Włocławka a koordynuje pracą zespołu Michał Babiarz z ramienia Urzędu Marszałkowskiego.

Redakcja zaprasza wszystkie osoby związane z edukacją do współpracy, dzielenia się wiedzą, doświadczeniem i dobrymi praktykami na łamach dwumiesięcznika „UczMy” w różnych działach: dział tematu przewodniego, Regionalne okno, Oblicza edukacji, Biblioteki Pedagogiczne dla edukacji.

Regulamin redakcji czasopisma oraz wszystkie numery przeglądu oświatowego „UczMy” znajdują się na stronie www.kpcen-torun.edu.pl/wydawnictwa oraz www.edupolis.pl/

1.jpg

2.jpg

3.jpg

Oprac. Danuta Potręć, red. „UczMy”, Pracownia Informacji i Promocji KPCEN w Toruniu

Architektura dla dzieci

Narodowe Centrum Kultury zaprasza do udziału w programie z zakresu edukacji architektonicznej.

„ARCHI-PRZYGODY to program zakresu edukacji architektonicznej stworzony dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Stanowi propozycję przeprowadzenia zajęć o tematyce przybliżającej rozumienie pojęcia architektura, a także wprowadzającej w kulturę życia.

więcej...

Architektura dla dzieci

Narodowe Centrum Kultury zaprasza do udziału w programie z zakresu edukacji architektonicznej.

„ARCHI-PRZYGODY to program zakresu edukacji architektonicznej stworzony dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Stanowi propozycję przeprowadzenia zajęć o tematyce przybliżającej rozumienie pojęcia architektura, a także wprowadzającej w kulturę życia.

Proponujemy 10 scenariuszy zajęć, możliwych do realizacji w przedszkolu. Część zajęć może być prowadzona również w domu kultury, bibliotece czy przestrzeni publicznej.

Szczegóły w załączniku: Archi-przygody

Aktualne informacje o programie znajdują się na stronie:                 

http://www.nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/archi-przygody

 

Zaproszenie do udziału w kursie

UWAGA, OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zaprasza wychowawców, pedagogów i innych zainteresowanych nauczycieli
na II edycję kursu
Elementy terapii narracyjnej i TSR
w pracy wychowawczej z młodzieżą i z dziećmi

Zajęcia odbędą się w siedzibie KPCEN w Toruniu
przy ul. Sienkiewicza 36 w dniach:
17 stycznia (środa) br. od godz.16.30 do 19.30
24 stycznia (środa) br. od godz.16.30 do 19.30.
PROWADZĄCY: dr Małgorzata Kaczmarek, tel.: 881 930 097; malgorzata.kaczmarek@kpcen-torun.edu.pl

ZAPISZ SIĘ


Zaproszenie na konsultacje

W odpowiedzi na zapotrzebowanie przedszkoli ukazał się długo oczekiwany
Poradnik dla Przedszkoli Promujących Zdrowie.
Zawiera on niezbędne informacje, procedury i narzędzia do autoewaluacji.

Jeśli w twoim przedszkolu, szkole podejmujecie działania w kierunku promocji zdrowia zachęcam do podjęcia starań o uzyskanie certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie i certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. Niezbędne informacje i materiały uzyskają Państwo w KPCEN w Toruniu.

Zapraszam nauczycieli przedszkola, szkoły na indywidualne konsultacje, które odbywać się będą w każdy czwartek miesiąca stycznia tj. 11, 18 i 25 w godzinach 15.00-17.00 w siedzibie KPCEN w Toruniu,
ul. Henryka Sienkiewicza 36.

Koordynator wojewódzki SZPZ Dorota Andrzejewska
Co robili nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej?
W okresie od września do grudnia 2017 roku nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej korzystali z różnych form doskonalenia organizowanych przez KPCEN w Toruniu.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się zorganizowane we wrześniu 2017 r. dwie konferencje Podstawa programowa wychowania przedszkolnego/edukacji wczesnoszkolnej – jej funkcje i realne znaczenie dla organizacji pracy przedszkola/szkoły, której główną prelegentką była Dorota Dziamska. Uczestniczyło w nich około 230 nauczycieli i dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych.

więcej...
W okresie od września do grudnia 2017 roku nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej korzystali z różnych form doskonalenia organizowanych przez KPCEN w Toruniu.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się zorganizowane we wrześniu 2017 r. dwie konferencje Podstawa programowa wychowania przedszkolnego/edukacji wczesnoszkolnej – jej funkcje i realne znaczenie dla organizacji pracy przedszkola/szkoły, której główną prelegentką była Dorota Dziamska. Uczestniczyło w nich około 230 nauczycieli i dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych.

Podobnie jak w poprzednim roku szkolnym bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się kursy Od kodowania do programowania, przeprowadzone przez konsultantów W. Kozłowskiego, A. Przybyszewską, Marzennę Wierzbicką i S. Żebrowskiego. Pięć edycji 24-godzinnego kursu pozwoliły nauczycielkom edukacji wczesnoszkolnej przygotować się do prowadzenia zajęć przygotowujących uczniów do programowania zgodnie z zapisami w nowej podstawie programowej. Uczestniczki dowiedziały się jak wykorzystywać w pracy proste środki dydaktyczne do nauki kodowania i programowania oraz aplikacje Scottie Go!, roboty Lego i ozoboty oraz gdzie szukać inspiracji do dalszych działań. Kursy odbywały się w SP nr 8, SP nr 16 w Toruniu, w SP w Płużnicy, SP nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu oraz KPCEN w Toruniu. Wszystkich zainteresowanych poszerzeniem swoich kompetencji w zakresie kodowania i programowania zapraszamy do udziału w sieci współpracy i samokształcenia Od kodowania do programowania cd.

Kodowaniem i elementami programowania zainteresowały się również nauczycielki wychowania przedszkolnego. Podczas dwóch edycji kursu Przedszkolaki kodują, które odbyły się w KPCEN w Toruniu oraz w Publicznym Przedszkolu Chatka Puchatka w Lubiczu Górnym uczestniczki nabyły umiejętności niezbędne do wprowadzania dzieci w świat kodowania z wykorzystaniem prostych środków dydaktycznych oraz aplikacji Scratch Jr.

Podobnie jak w poprzednich latach propagujemy system Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej. W listopadzie i grudniu w Przedszkolu nr 25 „Słoneczko” we Włocławku odbyły się 16-godz. warsztaty Wybrane elementy systemu Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej – warsztaty wprowadzające do systemu EPR prowadzone przez Małgorzatę Pawłowską i Marzennę Wierzbicką. Uczestniczyło w nich 29 nauczycielek z pięciu włocławskich przedszkoli. Oprócz poznania założeń systemu EPR uczestniczki przećwiczyły wiele kinezjologicznych zabaw dydaktycznych, pracowały metodą orgiami i orgiami story. Dla wszystkich, którzy w tym roku i latach poprzednich uczestniczyli w podobnych warsztatach mamy w ofercie warsztaty Metoda orgiami – baje w systemie Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej.

W listopadzie 2017 r. w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Rypinie odbyły się warsztaty Storyline. Jak wykorzystać w pracy z dziecmi metodę opowieści wychowawczej. Nauczycielki rypińskich przedszkoli oprócz zapoznania się z metodą storyline, analizowały przykładowe teksty i scenariusze, oraz tworzyły własne.
Wszystkie zrealizowane formy zostały wysoko ocenione przez uczestniczki, co potwierdzają wyniki ankiet i bezpośrednia informacja zwrotna.

W najbliższym czasie dla osób indywidualnie zapisanych) uruchomione zostaną:
 1. Warsztaty wprowadzające do systemu EPR. Wybrane elementy systemu Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej
 2. Warsztaty - Storyline. Jak wykorzystać w pracy z dziecmi metodę opowieści wychowawczej
 3. Kurs - Gramy w szachy
 4. Kurs - Radości wiele z gry na flażolecie
 5. Warsztaty – Jesteśmy częścią świata…
 6. Sieć współpracy i samokształcenia Od kodowania do programowania
Zapraszamy do udziału w tych formach doskonalących.
Są jeszcze wolne miejsca.

Marzenna Wierzbicka, Kierownik PDDiIE, Konsultantka ds. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Uczniowski projekt edukacyjny – zaproszenie do udziału w warsztatach
Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zaprasza nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów na
12 - godzinne warsztaty dotyczące aktywizującej metody nauczania
UCZNIOWSKI PROJEKT EDUKACYJNY
Terminy warsztatów: 18 stycznia, 25 stycznia i 30 stycznia 2018 r. od godz.15.30
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, ul. H. Sienkiewicza 36

ZAPISZ SIĘ


więcej...
Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zaprasza nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów na
12 - godzinne warsztaty dotyczące aktywizującej metody nauczania
UCZNIOWSKI PROJEKT EDUKACYJNY
Terminy warsztatów: 18 stycznia, 25 stycznia i 30 stycznia 2018 r. od godz.15.30
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, ul. H. Sienkiewicza 36

ZAPISZ SIĘ


Tematyka:
 • projekt edukacyjny w prawie oświatowym
 • analiza fragmentów podstawy programowej dla szkół podstawowych i gimnazjów
 • planowanie i realizacja projektu
 • rola nauczyciela w projekcie
 • ocena projektów uczniowskich
 • prezentacja
 • przykłady dobrych praktyk
Opłata: 100 zł na konto bankowe KPCEN.
Nr PKO BP O/Toruń 22 1020 5011 0000 9602 0207 5893 do 10 stycznia 2018 r. z dopiskiem: Metoda projektu.
Szczegółowych informacji udziela telefonicznie Zofia Spalińska, konsultantka nr tel. 881 933 355
Zaproszenie do udziału w Kujawsko - Pomorskim Festiwalu Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych

Kujawsko - Pomorski Festiwal Gimnazjalnych
Projektów Edukacyjnych - VIII edycja

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu ogłasza konkurs na gimnazjalny projekt edukacyjny nawiązujący do zagadnień dotyczących województwa kujawsko-pomorskiego (etnografii, przyrody, krajoznawstwa, historii, kultury itp.). Współorganizatorami festiwalu są: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego - Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu.

więcej...
Kujawsko - Pomorski Festiwal Gimnazjalnych
Projektów Edukacyjnych - VIII edycja

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu ogłasza konkurs na gimnazjalny projekt edukacyjny nawiązujący do zagadnień dotyczących województwa kujawsko-pomorskiego (etnografii, przyrody, krajoznawstwa, historii, kultury itp.). Współorganizatorami festiwalu są: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego - Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu.

Cele projektu wynikają ze Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Plan modernizacji 2020+, w tym z celu strategicznego Aktywne społeczeństwa i sprawne usługi, celu strategicznego Tożsamość i dziedzictwo oraz priorytetu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy na rok 2017/18 Praca w grupie i projekt edukacyjny jako metoda kształtowania umiejętności i postaw ucznia.

Cele:
 1. promocja dobrych praktyk w zakresie identyfikacji regionalnej mieszkańców i pozytywnie postrzeganego wizerunku województwa kujawsko-pomorskiego na zewnątrz,
 2. promowanie solidarności międzypokoleniowej,
 3. promocja samorozwoju,
 4. kształtowanie umiejętności kluczowych uczniów potrzebnych do realizacji projektów edukacyjnych
Zasady udziału w festiwalu i formularz zgłoszeniowy znajdują się w Regulaminie i Załącznikach:

REGULAMIN, ZAŁĄCZNIKI

Termin nadsyłania projektów edukacyjnych mija 30 kwietnia 2018 r. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do organizatora:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
ul. Henryka Sienkiewicza 36, 87-100 Toruń
Na kopercie powinien być umieszczony dopisek Kujawsko-Pomorski Festiwal Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych.
Czekamy na projekty!
Szczegółowych informacji udziela Ewa Kondrat, nauczycielka - konsultantka ds. języka polskiego w KPCEN w Toruniu, e-mail: Ewa.Kondrat@kpcen-torun.edu.pl
Spotkanie dla nauczycieli do doradców - relacja i zaproszenie
Nowy numer UczMy
012121122123
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2016 by Administrator <strona@kpcen.pl>