wtorek, 18 czerwiec 2019 godz. 04:33

log in

 
 
Programowanie w SP im. Rodu Piastów w Tupadłach

W Szkole Podstawowej im. Rodu Piastów w Tupadłach uczniowie brali udział w zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu „Buduję, koduję, programuję”. Zajęcia w klasie pierwszej prowadziła Danuta Węgielewska, natomiast trzecioklasiści pracowali pod kierunkiem Karoliny Rejman – w obu klasach realizacja projektu zakończyła się 5 czerwca 2019 r.

więcej...

W Szkole Podstawowej im. Rodu Piastów w Tupadłach uczniowie brali udział w zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu „Buduję, koduję, programuję”. Zajęcia w klasie pierwszej prowadziła Danuta Węgielewska, natomiast trzecioklasiści pracowali pod kierunkiem Karoliny Rejman – w obu klasach realizacja projektu zakończyła się 5 czerwca 2019 r.

Pani Danuta pisze: „Uczniowie zakończyli przygodę z kodowaniem i programowaniem. Przez ostatnie miesiące, tydzień po tygodniu dzieci wspólnie uczyły się programować. Z ogromnym zaangażowaniem wykonywały powierzone im zadania. Na ostatnich zajęciach, które są podsumowaniem wszystkich dotychczasowych, uczniowie pracowali z dużym zaangażowaniem. Tematyką tych zajęć była podróż od stacji Labiryntowo do Zajezdni poprzez stacje Kraina Scottiego, Ozobotowo i Wspominkowo. Odwiedzając je, dzieci rozwiązywały różne zadania dostosowane do ich możliwości. Edukacyjna podróż pozwoliła uczniom na przypomnienie, utrwalenie i sprawdzenie swoich umiejętności. Ponadto zajęcia te dały dzieciom wiele radości i satysfakcji.
Pierwszoklasiści wraz z wychowawcą serdecznie dziękują pani Agnieszce Przybyszewskiej, wicedyrektor KPCEN-u za pomoc i wsparcie przy realizacji poszczególnych scenariuszy z projektu”.

Pragnę wszystkim realizatorom projektu również podziękować. Dyrektorowi szkoły Andrzejowi Bogdanowiczowi za wsparcie i opiekę nad realizacją projektu w szkole. Uczniom kasy pierwszej i trzeciej oraz nauczycielkom Danucie Węgielewskiej i Karolinie Rejman gratuluję zdobycia i utrwalenia nowych umiejętności z kodowania i programowania.

Agnieszka Przybyszewska
W przedszkolu w Piechcinie

Jak określać profile zdolności dziecka w oparciu o inteligencje wielorakie Howarda Gardnera zastanawiały się nauczycielki Przedszkola w Piechcinie i Przedszkola nr 2 w Barcinie. Szkolenie, które odbyło się 4 czerwca 2019 r. w gościnnych progach przedszkola w Piechcinie przygotowały konsultantki KPCEN w Toruniu – Marzenna Wierzbicka i Danuta Potręć. Uczestniczki planowały przykłady działań diagnostycznych dla podopiecznych, m.in. pozwalające zaobserwować ich profile zdolności oraz późniejsze wsparcie dzieci w rozwoju słabszych stron.

więcej...

Jak określać profile zdolności dziecka w oparciu o inteligencje wielorakie Howarda Gardnera zastanawiały się nauczycielki Przedszkola w Piechcinie i Przedszkola nr 2 w Barcinie. Szkolenie, które odbyło się 4 czerwca 2019 r. w gościnnych progach przedszkola w Piechcinie przygotowały konsultantki KPCEN w Toruniu – Marzenna Wierzbicka i Danuta Potręć. Uczestniczki planowały przykłady działań diagnostycznych dla podopiecznych, m.in. pozwalające zaobserwować ich profile zdolności oraz późniejsze wsparcie dzieci w rozwoju słabszych stron.

Było to spotkanie kończące pierwszy semestr programu wsparcia szkół i przedszkoli w Gminie Barcin. Dziękujemy dyrekcji Przedszkola w Piechcinie i Przedszkola nr 2 w Barcinie oraz nauczycielkom za ogromne zaangażowanie, wysoką ocenę szkoleń i innych działań odbywających się w ramach projektu.

Danuta Potręć – Pracownia Informacji i Promocji
Od 30 lat patronuje Szkole Podstawowej w Czernikowie

W Szkole Podstawowej w Czernikowie 30 lat temu odbyła się uroczystość nadania imienia poety Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Społeczność uczniowska szkoły świętowała tę rocznicę 31 maja 2019 r., prezentując swoje talenty na scenie auli Szkoły Muzycznej w Czernikowie. Szkolny chór, soliści gry na różnych instrumentach oraz szkolny teatr zaprezentował utwory związane z patronem szkoły oraz poświęcone tematyce wolności. Wpisywało się to w szkolny projekt „Dla Krzysia”, w którym uczniowie dzielą się swoimi talentami. Dyrektor placówki Dariusz Chrobak przypomniał bogatą historię szkoły. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół z pobliskich miejscowości oraz inni zaproszeni goście przyjęli od Dyrektora podziękowania za współpracę, natomiast Dyrektor odebrał od nich życzenia wielu sukcesów dla społeczności szkolnej.

więcej...

W Szkole Podstawowej w Czernikowie 30 lat temu odbyła się uroczystość nadania imienia poety Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Społeczność uczniowska szkoły świętowała tę rocznicę 31 maja 2019 r., prezentując swoje talenty na scenie auli Szkoły Muzycznej w Czernikowie. Szkolny chór, soliści gry na różnych instrumentach oraz szkolny teatr zaprezentował utwory związane z patronem szkoły oraz poświęcone tematyce wolności. Wpisywało się to w szkolny projekt „Dla Krzysia”, w którym uczniowie dzielą się swoimi talentami. Dyrektor placówki Dariusz Chrobak przypomniał bogatą historię szkoły. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół z pobliskich miejscowości oraz inni zaproszeni goście przyjęli od Dyrektora podziękowania za współpracę, natomiast Dyrektor odebrał od nich życzenia wielu sukcesów dla społeczności szkolnej.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu reprezentowała konsultantka Danuta Potręć, która podziękowała Dariuszowi Chrobakowi i nauczycielom za wieloletnią współpracę w ramach Ogólnopolskiego Projektu „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju” oraz współpracę z redakcją wojewódzkiego czasopisma „UczMy”. W imieniu Dyrektora KPCEN w Toruniu, Sławomira Żebrowskiego oraz pracowników placówki, życzyła uczniom rozwoju i radości z osiągnięć artystycznych.

Danuta Potręć – Pracownia Informacji i Promocji
Szach-mat

Zakończyła się realizacja 36-godzinnego kursu Gramy w szachy, w którym aktywnie uczestniczyli w większości nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej ze Szkół Podstawowych w Opokach, Ostrowąsie, Przybranowie, Stawkach, Służewie i Wołuszewie. Ruchy pionów i figur szachowych, kombinacje i strategie zostały opanowane. Rozegrano wiele interesujących partii szachowych. Uczestnicy dowiedzieli się również, jak poznaną wiedzę i umiejętności wykorzystać na lekcjach wychowania fizycznego, języka angielskiego, edukacji matematycznej i informatycznej. Zajęcia, które odbywały się w gościnnej SP w Stawkach prowadziła Maria Michalska. Po wakacjach nauczyciele uczestniczący w kursie spotkają się na konsultacjach zespołowych.

Marzenna Wierzbicka, kierownik kursu
więcej...

Zakończyła się realizacja 36-godzinnego kursu Gramy w szachy, w którym aktywnie uczestniczyli w większości nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej ze Szkół Podstawowych w Opokach, Ostrowąsie, Przybranowie, Stawkach, Służewie i Wołuszewie. Ruchy pionów i figur szachowych, kombinacje i strategie zostały opanowane. Rozegrano wiele interesujących partii szachowych. Uczestnicy dowiedzieli się również, jak poznaną wiedzę i umiejętności wykorzystać na lekcjach wychowania fizycznego, języka angielskiego, edukacji matematycznej i informatycznej. Zajęcia, które odbywały się w gościnnej SP w Stawkach prowadziła Maria Michalska. Po wakacjach nauczyciele uczestniczący w kursie spotkają się na konsultacjach zespołowych.

Marzenna Wierzbicka, kierownik kursu
IX edycja Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Projektów Edukacyjnych rozstrzygnięta

Tegoroczna tematyka projektów edukacyjnych nadesłanych na Kujawsko-Pomorski Festiwal Projektów Edukacyjnych miała nawiązywać do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, ludzi, miejsc, wydarzeń, instytucji promujących województwo kujawsko-pomorskie ze zwróceniem uwagi na solidarność międzypokoleniową.

Festiwal był skierowany do uczniów VI–VIII klas szkół podstawowych i trzecich klas gimnazjów z województwa kujawsko-pomorskiego.

więcej...

Tegoroczna tematyka projektów edukacyjnych nadesłanych na Kujawsko-Pomorski Festiwal Projektów Edukacyjnych miała nawiązywać do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, ludzi, miejsc, wydarzeń, instytucji promujących województwo kujawsko-pomorskie ze zwróceniem uwagi na solidarność międzypokoleniową.

Festiwal był skierowany do uczniów VI–VIII klas szkół podstawowych i trzecich klas gimnazjów z województwa kujawsko-pomorskiego.

Celami festiwalu były:
  • promocja dobrych praktyk w zakresie identyfikacji regionalnej mieszkańców i pozytywnie postrzeganego wizerunku województwa kujawsko-pomorskiego na zewnątrz,
  • promowanie solidarności międzypokoleniowej,
  • promocja samorozwoju,
  • kształtowanie umiejętności kluczowych uczniów potrzebnych do realizacji projektów edukacyjnych.

Projekty mogły mieć formę np.: filmu, prezentacji multimedialnej, wywiadu, komiksu, albumu, gry edukacyjnej, folderu, przedstawienia teatralnego, wycieczki itp.

W skład Kapituły oceniającej nadesłane prace wchodziło dziesięciu przedstawicieli z następujących instytucji: Kuratorium Oświaty, wojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli (KPCEN-y) z Bydgoszczy, Torunia, Włocławka oraz miejskiej toruńskiej placówki doskonalenia nauczycieli (TODMiDN). Przewodniczącym Kapituły zgodnie z regulaminem festiwalu był Sławomir Żebrowski, dyrektor KPCEN w Toruniu.

Kapituła po dokładnej i wnikliwej analizie dokumentacji projektowej 29 maja 2019 r. wyłoniła laureatów, a dwie prace wyróżniła.

Laureaci (szkoła, tytuł projektu, opiekunowie, uczestnicy):

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Strzygach, Pochylmy się nad Polską, Marta Owczarek-Boraczyńska i Elżbieta Pankowska, 8 uczniów. Gratulacje dla: Dominiki Maćkiewicz, Julii Sosnowskiej, Dominika Lechmitza, Nikoli Teski, Magdaleny Rutkowskiej, Oliwii Kęsickiej, Szymona Szczechowicza, Szymona Dądrowskiego.
II miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Radziejowie, Zapomniani bohaterowie, Liliana Ciesielska-Małecka i Maria Eznarska, 8 uczniów. Gratulacje dla: Wiktora Borczyńskiego, Olafa Braszkiewicza, Julii Dzierżawskiej, Adama Jałoszyńskiego, Moniki Kaniewskiej, Kacpra Linowieckiego, Mateusza Stanisławskiego, Bartosza Zentkiewicza.
III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 32 w Toruniu, Graj w niepodległość, Marta Smoleń, 6 uczniów. Gratulacje dla: Justyny Klonek, Pauliny Klonek, Jakuba Curyło, Jakuba Bartoszaka, Julii Pluskoty, Leny Jaknowskiej.
Prace wyróżnione

Szkoła Podstawowa nr 1 w Koronowie, Wielka historia małego regionu, Joanna Bociek, 5 uczniów. Gratulacje dla: Jakuba Boińskiego, Natalii Gradek, Natalii Klonowskiej, Kai Pantkowskiej, Zuzanny Zarębskiej.
Szkoła Podstawowa w Cierpicach, Kolejka przez 100 lat niepodległości, Barbara Chełminiak i Joanna Grabowska, 7 uczniów. Gratulacje dla: Michaliny Szczuczko, Marceliny Maksymowicz, Ewy Taruć, Jagody Szymańskiej, Zuzanny Wolter, Agaty Ławickiej, Wiktorii Golubskiej.

Gratulujemy nauczycielom i uczniom wyróżnionym, wszystkim dziękujemy za wzięcie udziału w festiwalu.

Uroczysta gala podsumowująca festiwal odbędzie się 18 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II, pl. bł. Stefana W. Frelichowskiego 1 w Toruniu. Zapraszamy wszystkich uczestników.

Ewa Kondrat, konsultant ds. języka polskiego, sekretarz kapituły

Podsumowanie sieci Jak motywować siebie i uczniów

Nadszedł czas na ostatnie spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia Jak motywować siebie i innych. Uczestniczki najpierw wysłuchały krótkiego wystąpienia dr Małgorzaty Kaczmarek (konsultantki KPCEN w Toruniu) na temat dialogu motywującego oraz wykonały kilka ćwiczeń, m.in. z wykorzystaniem kart metaforycznych, które pomogły zrozumieć zasady dialogu motywującego. Elżbieta Wiśniewska, pracowniczka Biblioteki Pedagogicznej, przygotowała interesujące stoisko z książkami nawiązującymi do poruszanego podczas spotkania tematu. Inspirująca była część dyskusyjna dotycząca metod zaciekawienia uczniów i zmotywowania ich do pracy na lekcji. Nauczycielki dzieliły się doświadczeniami w tym zakresie.

więcej...

Nadszedł czas na ostatnie spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia Jak motywować siebie i innych. Uczestniczki najpierw wysłuchały krótkiego wystąpienia dr Małgorzaty Kaczmarek (konsultantki KPCEN w Toruniu) na temat dialogu motywującego oraz wykonały kilka ćwiczeń, m.in. z wykorzystaniem kart metaforycznych, które pomogły zrozumieć zasady dialogu motywującego. Elżbieta Wiśniewska, pracowniczka Biblioteki Pedagogicznej, przygotowała interesujące stoisko z książkami nawiązującymi do poruszanego podczas spotkania tematu. Inspirująca była część dyskusyjna dotycząca metod zaciekawienia uczniów i zmotywowania ich do pracy na lekcji. Nauczycielki dzieliły się doświadczeniami w tym zakresie.

Na koniec Danuta Potręć, kierowniczka sieci oraz konsultantka KPCEN w Toruniu rozdała obecnym zaświadczenia udziału w sieci i przeprowadziła ewaluację. Uczestniczki chętnie deklarowały udział w sieci w roku szkolnym 2019/2020. Wśród propozycji tematów spotkań padały: jak budować autorytet nauczyciela, jak radzić sobie z dyscypliną w klasie, ale również wypalenie zawodowe i komunikacja. W rozmowach pedagodzy wysoko ocenili spotkania oraz możliwość wykorzystania wiedzy oraz materiałów w pracy z uczniami.

Danuta Potręć i Elżbieta Wiśniewska, organizatorki sieci, życzyły koleżankom wakacyjnego odpoczynku, nabrania sił i dużo radości.


Danuta Potręć, Pracownia Informacji i Promocji KPCEN w Toruniu

W przedszkolu w Piechcinie
Szach-mat
012158159160
  kontakt
oferta
polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies Google Analytics. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Copyright (C) 2008-2018 by Administrator <strona@kpcen.pl>

Drogi Gościu!
 
Informujemy Cię o przetwarzaniu danych zbieranych w plikach cookies. Pamiętaj, że dbamy o Twoją prywatność i bez Twojej zgody nie zwiększymy zakresu naszych uprawnień. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu przetwarzanych plików cookies i przetwarzanych danych osobowych znajdziesz w Polityki Prywatności.
 

Zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (powszechnie określane jako "RODO", "ORODO" "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"), pragniemy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz o zasadach przetwarzania.

Po wyrażeniu przez Ciebie zgody i kliknięciu w pole Zapoznałem się będziemy zbierać dane osobowe, w ramach korzystania przez Ciebie z naszych stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności portalu/strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies.


Administratorem Twoich danych osobowych jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, ul. Henryka Sienkiewicza 36, 87-100 Toruń, tel. 56 62 277 47, e-mai: kpcen_torun@kpcen-torun.edu.pl

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach określonych w naszej Polityce Prywatności, w szczególności abyśmy mogli:

  • prawidłowo wykonać umowę lub zrealizować szkolenie
  • dopasować ustawienia Twojej przeglądarki internetowej do sposobu wyświetlania naszej strony (dane z plików cookies)
  • zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług, w tym aby wykryć boty, oszustwa i nadużycia, (dane z plików cookies)
  • dokonywać pomiarów statystycznych (dane z plików cookies)

Twoje dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do podmiotów realizujących usługi na naszą rzecz, naszych podwykonawców oraz podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądów lub organy ścigania - oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw wobec dalszego przetwarzania oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w Polityce Prywatności, która opisuje również w jaki sposób możesz poinformować Nas o swoim żądaniu.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie. Z kolei taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych jest tzw. uzasadniony interes administratora.

Wedle naszej najlepszej wiedzy wdrożyliśmy wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych, zaś Twoje dane osobowe są przetwarzane z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Wszelkie postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych oraz plików cookies znajdziesz również w Polityce Prywatności.


 
ZAPOZNAŁEM SIĘ PÓŹNIEJ