niedziela, 20 maj 2018 godz. 21:14

log in

 
 
Projekty związane z „Niepodległą” – dofinansowanie

MEN informuje o możliwości składania przez dyrektorów wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w celu realizacji projektu w związku z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Dokumenty należy składać do organów prowadzących szkoły do 11 czerwca 2018 r. więcej...

MEN informuje o możliwości składania przez dyrektorów wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w celu realizacji projektu w związku z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Dokumenty należy składać do organów prowadzących szkoły do 11 czerwca 2018 r. – zgodnie przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” (Dz. U. z 15 maja 2018 r., poz. 910). Planowane dofinansowanie dla szkoły na realizację zadania wynosi od 3000 zł do 10 000 zł.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załącznikach:
1. Pismo Ministra Edukacji Narodowej w sprawie Niepodległej,
2. Harmonogram konkursu,
3. Przykładowy wniosek szkoły,
4. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Niepodległej.
Krasomówstwo w Ciechocinie

Już po raz trzeci 11 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej w Ciechocinie odbył się Wojewódzki Konkurs Krasomówczy „Z Oskarem Kolbergiem przez Polskę”.

Danuta Potręć, nauczyciel konsultant Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu pracowała w komisji jurorów wraz z Jackiem Pysiakiem, aktorem animatorem Teatru Baj Pomorski w Toruniu (przewodniczący komisji) oraz Celiną Nałęcz, prezesem Brodnickiego Klubu Poetów „Wazówną Czerpane”. Członkowie komisji wysłuchali bajek zaprezentowanych przez uczniów klas IV i V. Wiarygodność, dar przekonywania oraz emocje mówców dawały świadectwo prawdzie scenicznej. Wśród bajek pojawiły się: Śmierć, Chłop i diabeł, Baba i diabeł, Pożytek z soli, O wężu zaklętym i inne. Jurorzy mieli nie lada orzech do zgryzienia przy ocenie wystąpień, ponieważ poziom prezentowania utworów był bardzo wysoki.

więcej...
Już po raz trzeci 11 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej w Ciechocinie odbył się Wojewódzki Konkurs Krasomówczy „Z Oskarem Kolbergiem przez Polskę”.

Danuta Potręć, nauczyciel konsultant Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu pracowała w komisji jurorów wraz z Jackiem Pysiakiem, aktorem animatorem Teatru Baj Pomorski w Toruniu (przewodniczący komisji) oraz Celiną Nałęcz, prezesem Brodnickiego Klubu Poetów „Wazówną Czerpane”. Członkowie komisji wysłuchali bajek zaprezentowanych przez uczniów klas IV i V. Wiarygodność, dar przekonywania oraz emocje mówców dawały świadectwo prawdzie scenicznej. Wśród bajek pojawiły się: Śmierć, Chłop i diabeł, Baba i diabeł, Pożytek z soli, O wężu zaklętym i inne. Jurorzy mieli nie lada orzech do zgryzienia przy ocenie wystąpień, ponieważ poziom prezentowania utworów był bardzo wysoki.

42 uczniów z 14 szkół podstawowych naszego województwa prezentowało utwory polskiego etnografa przed dwiema komisjami jurorów. Zgodnie z regulaminem zostali przydzieleni do grup według kategorii wiekowych. W kategorii I – dzieci z klas IV–V prezentowały wybraną bajkę ze zbioru Kolberga Aż tu nagle… Bajki ze zbiorów Oskara Kolberga w wyborze i opracowaniu E. Millerowej. W kategorii II – młodzież z klas VI–VII prezentowała historię własnego regionu, jego zwyczaje, obrzędy, tradycje i sylwetki ciekawych ludzi związanych z regionem. Celami konkursu są między innymi: pielęgnowanie języka ojczystego, rozbudzanie zamiłowania do pięknego i sugestywnego mówienia oraz rozwój zainteresowań kulturą własnego regionu. Wszystkie cele są realizowane z zapałem widocznym wśród uczniów. Szkoła Podstawowa w Ciechocinie kultywuje tradycje regionalne, co znajduje wyraz w obraniu za patrona szkoły wybitnego etnografa, folklorysty i encyklopedysty Oskara Kolberga oraz w słowach hymnu szkoły:

„…Chcemy w kulturze szukać swych korzeni,
I w ludowości szukać ważnych prawd.
W naszej polskości piękne są wartości,
One rozwiną skrzydła życia nam…”
…oraz w wizji i misji, jakie szkoła sobie wytyczyła.

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród uczniom w dwóch kategoriach, podziękowania dla sponsorów przedsięwzięcia i nauczycieli przygotowujących podopiecznych do wystąpień oraz wspólny obiad miały miejsce w świetlicy wiejskiej „Kujawy”. Tam wystąpił również zespół folklorystyczny „Ciechowiacy”.


O talentach oratorskich uczniów wypowiedzieli się przewodniczący dwóch komisji jurorów, aktorzy Teatru Baj Pomorski w Toruniu: Edyta Soboczyńska i Jacek Pysiak. Głos zajęli również Maria Mazurkiewicz, wicekurator oświaty oraz Jerzy Cieszyński, wójt Gminy Ciechocin.


Konkurs objęty został honorowym patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego oraz Wójta Gminy Ciechocin Jerzego Cieszyńskiego.

Danuta Potręć wręczyła uczniowi z SP w Świętosławiu prezentującemu bajkę Baba i diabeł nagrodę promocyjną ufundowaną przez KPCEN w Toruniu. Toruński KPCEN reprezentowała również konsultantka Maria Aleksandra Gancarz, która była pod wrażeniem organizacji konkursu i występów uczniów.

Danuta Potręć – Pracownia Informacji i Promocji, KPCEN w Toruniu
Konferencja: Młodzież w kontaktach międzynarodowych
Zapraszamy uczniów i opiekunów samorządu uczniowskiego na konferencję
Młodzież w kontaktach międzynarodowych
28 maja 2018 r., godz. 12.00–16.30
Centrum Dialogu w Toruniu, plac bł. ks. S. W. Frelichowskiego 1
(zapisy do 21 maja 2018 r.)

ZAPISZ SIĘ
Konferencja jest bezpłatna.


więcej...
Zapraszamy uczniów i opiekunów samorządu uczniowskiego na konferencję
Młodzież w kontaktach międzynarodowych
28 maja 2018 r., godz. 12.00–16.30
Centrum Dialogu w Toruniu, plac bł. ks. S. W. Frelichowskiego 1
(zapisy do 21 maja 2018 r.)

ZAPISZ SIĘ
Konferencja jest bezpłatna.


Cele spotkania:
  • wsparcie uczniów i nauczycieli opiekunów samorządów uczniowskich;
  • integracja uczniów oraz opiekunów samorządów uczniowskich;
  • zainicjowanie w środowiskach szkolnych dyskusji na temat postaw akceptacji i zrozumienia;
  • propagowanie wśród młodzieży udziału w międzynarodowych projektach, seminariach, szkoleniach, wizytach studyjnych i stażach;
  • podniesienie jakości pracy z młodzieżą, przedstawienie różnorodnych projektów angażujących młodych ludzi.

Program konferencji

Informacji udzielają:
Zofia Spalińska, tel. kom. 881 933 355, Regina Strzemeska, tel. kom. 881 933 426.
Cyfrowa edukacja w szkole podstawowej

23 maja 2018 roku o godzinie 10.00 w auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Marka Gralika odbędzie się I Konferencja zatytułowana: „Cyfrowa edukacja w szkole podstawowej – priorytety i wyzwania”, której organizatorem jest Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

więcej...

23 maja 2018 roku o godzinie 10.00 w auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Marka Gralika odbędzie się I Konferencja zatytułowana: „Cyfrowa edukacja w szkole podstawowej – priorytety i wyzwania”, której organizatorem jest Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przedsięwzięcie jest adresowane do dyrektorów wszystkich szkół podstawowych w województwie kujawsko-pomorskim. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane i omówione m.in. funkcjonalności Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej „Edupolis” oraz najbliższe plany projektowe związane z rozwojem innowacyjnej edukacji z wykorzystaniem tablic interaktywnych. Będą również wręczone listy gratulacyjne oraz specjalna nagroda dla dyrektora najaktywniejszej szkoły na „Edupolis”. Podczas konferencji zostaną nagrodzeni laureaci konkursu na opracowanie projektu gry dydaktycznej „Edukacja w terenie – z wykorzystaniem gry miejskiej »Edupolis«”, organizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu.

Liczymy na Państwa obecność i udział w przyszłym projekcie rozwoju Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej „Edupolis”. Wstęp za okazaniem zaproszenia.


Program konferencji

Fot.1. Marek Dembski, Szkoła Podstawowa nr 45
Fot. 2. Andrzej Goiński, Tablice interaktywne w szkole
VI Wojewódzki Konkurs Astronomiczny

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego przypomina, że do 20 czerwca czeka na prace uczniów od 6 do 20 lat ze szkół wszystkich poziomów edukacji, które dotyczyć będą astronomii. W VI Wojewódzkim Konkursie Astronomicznym proponowane są cztery kategorie, w których zadaniem będzie przygotowanie fotografii, scenariusza pokazu astronomicznego, sztuki teatralnej i pracy badawczej. Organizatorem jest samorząd województwa.

więcej...

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego przypomina, że do 20 czerwca czeka na prace uczniów od 6 do 20 lat ze szkół wszystkich poziomów edukacji, które dotyczyć będą astronomii. W VI Wojewódzkim Konkursie Astronomicznym proponowane są cztery kategorie, w których zadaniem będzie przygotowanie fotografii, scenariusza pokazu astronomicznego, sztuki teatralnej i pracy badawczej. Organizatorem jest samorząd województwa.

Konkurs jest prowadzony w czterech odrębnych kategoriach:
  • prace indywidualne „Niebo moich marzeń” (konkurs fotograficzny dla uczniów w wieku 6–12 lat);
  • prace indywidualne „My, planetarni reżyserzy” (scenariusz pokazu astronomicznego dla uczniów w wieku 12–20 lat o maksymalnej długości 4 stron formatu A4);
  • prace zespołowe „Z teatrem w Kosmos, czyli kosmiczna kreatywność” (sztuka teatralna dla uczniów w wieku 12–16 lat, czas trwania: do 45 minut, zespół liczący do 5 osób);
  • prace zespołowe „Zgrany Astroteam” (praca badawcza dla uczniów w wieku 12–20 lat, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnych metod, zespół liczący do 5 osób).

Szczegóły, regulamin oraz załączniki do regulaminu
www. kujawsko-pomorskie.pl/aktualnosci-edukacja/32387-vi-wojewodzki-konkurs-astronomiczny
Informacja o rozstrzygnięciu ubiegłorocznej edycji konkursu:
www. https://kujawsko-pomorskie.pl/aktualnosci-edukacja/30462-v-wojewodzki-konkurs-astronomiczny-dla-uczniow-szkol-z-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego
Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Uwaga! Wolne miejsca na kursie dla kierowników wypoczynku!


Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zaprasza
nauczycieli, trenerów i instruktorów sportowych, instruktorów PTTK, instruktorów
harcerskich od stopnia podharcmistrza, inne osoby posiadające co najmniej 3-letni staż
na 10-godzinny
Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
w dniach 5.06.2018 i 6.06.2018

ZAPISZ SIĘ
zapisy do 25 maja 2018r. do godz. 12.00.


Miejsce kursu: siedziba KPCEN, ul. H. Sienkiewicza 36 w Toruniu.
Ilość osób ograniczona; o zakwalifikowaniu się na kurs będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
Szczegółowe informacje: www.kpcen-torun.edu.pl
Koszt kursu: 100 zł.
Szczegółowych informacji udziela kierownik formy: Wiesława Kuban, tel.: 881 93 44 85.
Cyfrowa edukacja w szkole podstawowej
Krasomówstwo w Ciechocinie
012132133134
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2018 by Administrator <strona@kpcen.pl>