wtorek, 17 październik 2017 godz. 01:44

log in

 
 
Zaproszenie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Instytut Pedagogiki UKW w Bydgoszczy zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej do prac badawczo-rozwojowych realizowanych w Laboratorium w roku akademickim 2017/2018.

Zaproszenie do udziału
Wykorzystanie obrazów artystycznych w edukacji historycznej


Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zaprasza nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie
oraz wszystkich innych zainteresowanych nauczycieli szkół podstawowych,
gimnazjów i placówek ponadgimnazjalnych,
na 10 - godzinny kurs
Wykorzystanie obrazów artystycznych w edukacji historycznej
Planowane terminy spotkań: 17 listopada i 1 grudnia 2017 r.
o godzinie 15.30 w KPCEN w Toruniu, ul. H. Sienkiewicza 36

ZAPISZ SIĘ


więcej...
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zaprasza nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie
oraz wszystkich innych zainteresowanych nauczycieli szkół podstawowych,
gimnazjów i placówek ponadgimnazjalnych,
na 10 - godzinny kurs
Wykorzystanie obrazów artystycznych w edukacji historycznej
Planowane terminy spotkań: 17 listopada i 1 grudnia 2017 r.
o godzinie 15.30 w KPCEN w Toruniu, ul. H. Sienkiewicza 36

ZAPISZ SIĘ


Celem warsztatów jest wzbogacenie umiejętności nauczyciela w zakresie wykorzystania źródeł historycznych w nauczaniu historii.
Tematyka:
 • ABC analizy źródła ikonicznego
 • materiał ilustracyjny podręczników - wsparciem dla nauczyciela w realizacji procesu dydaktycznego
 • Polski malowane dzieje - tajemnice obrazów Jana Matejki
 • Artur Grottger kronikarz powstania styczniowego
 • realizm w obrazach - Piaskarze A. Gierymskiego
Prowadzący:
Wiesława Surdyk – Fertsch, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, doradca metodyczny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Autorka podręczników oraz programów nauczania do historii. Ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli.
Opłaty za kurs: 90 zł
Więcej informacji udziela Zofia Spalińska, konsultantka, nr tel. 881933355
Propozycja dla germanistów
Zapraszamy serdecznie nauczycieli języka niemieckiego na szkolenie w ramach programu
Fokus Grundschule na temat
Deutsch mit Socke - na lekcjach języka niemieckiego
organizowane we współpracy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
i Instytutu Goethego w Warszawie.
Zajęcia odbędą się 6 listopada 2017 r. (poniedziałek) w godzinach 15.30 – 18.45
w KPCEN w Toruniu, ul. H. Sienkiewicza 36

ZAPISZ SIĘ


więcej...
Zapraszamy serdecznie nauczycieli języka niemieckiego na szkolenie w ramach programu
Fokus Grundschule na temat
Deutsch mit Socke - na lekcjach języka niemieckiego
organizowane we współpracy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
i Instytutu Goethego w Warszawie.
Zajęcia odbędą się 6 listopada 2017 r. (poniedziałek) w godzinach 15.30 – 18.45
w KPCEN w Toruniu, ul. H. Sienkiewicza 36

ZAPISZ SIĘ


Deutsch mit Socke to cykl filmów telewizji WDR, który zachęca uczniów do nauki języka niemieckiego. Rozwija kompetencje językowe i motywuje do wspólnego działania. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z przykładami filmów i stworzą własnego bohatera - Socke. Deutsch mit Socke towarzyszą najnowsze materiały edukacyjne. Na warsztatach wspólnie wypróbujemy Sockenheft i zastanowimy się nad możliwościami zastosowania filmów oraz materiałów na własnych lekcjach.
Serdecznie zapraszamy nauczycieli uczących uczniów młodszych oraz nauczycieli zainteresowanych nowymi, ciekawymi technikami pracy!

Więcej informacji w załączonym programie: Zaproszenie do udziału
Podsumowanie, nagrody i spacer edukacyjny…


Pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu oraz doradcy metodyczni obejmujący wsparciem nauczycieli przedszkoli i szkół Miasta i Gminy Brodnica oraz Gmin: Brzozie, Górzno, Świedziebnia i Zbiczno zebrali się, jak co roku, na podsumowaniu swojej całorocznej pracy. Spotkanie odbyło się 10 października 2017 r. w budynku przy ulicy Henryka Sienkiewicza 36.

Małgorzata Trzeciak, dyrektor placówki przywitała przybyłych gości: Dorotę Ramę, wizytatora Delegatury Kuratorium Oświaty w Toruniu oraz Czesława Ficnera, wicedyrektora Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego. Następnie zaprezentowała zestawienie zbiorcze szkoleń przeprowadzonych przez konsultantów. więcej...

Pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu oraz doradcy metodyczni obejmujący wsparciem nauczycieli przedszkoli i szkół Miasta i Gminy Brodnica oraz Gmin: Brzozie, Górzno, Świedziebnia i Zbiczno zebrali się, jak co roku, na podsumowaniu swojej całorocznej pracy. Spotkanie odbyło się 10 października 2017 r. w budynku przy ulicy Henryka Sienkiewicza 36.

Małgorzata Trzeciak, dyrektor placówki przywitała przybyłych gości: Dorotę Ramę, wizytatora Delegatury Kuratorium Oświaty w Toruniu oraz Czesława Ficnera, wicedyrektora Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego. Następnie zaprezentowała zestawienie zbiorcze szkoleń przeprowadzonych przez konsultantów.
Wynikało z niego, że w roku szkolnym 2016/2017 zostało przeszkolonych 8064 nauczycieli w różnych formach doskonalenia. Wśród tematów cieszących się największym zainteresowaniem znalazły się m. in.: Ocenianie kształtujące, Od kodowania do programowania, Cyberprzemoc, Indywidualizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych.

Dyrektor podkreśliła udział konsultantów w programach o zasięgu ogólnopolskim. Zakończyła wystąpienie wnioskami i rekomendacjami do pracy na przyszły rok oraz podziękowaniem pracownikom za ich zaangażowanie w pracę i profesjonalizm działań.

Kolejną część spotkania stanowiły wystąpienia kierowników pracowni, którzy ukazali zaangażowanie konsultantów w realizację zaplanowanych działań oraz tych pojawiających się poza planem:
Wiesława Kuban – Pracownia Zarządzania, Diagnozy i Wychowania
Marzenna Wierzbicka – Pracownia Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji
Danuta Potręć – Pracownia Informacji i Promocji

Po części sprawozdawczej nastąpiło wręczenie Nagród Dyrektora dla pracowników. Nagrodzeni
- konsultanci: Regina Strzemeska, Anna Piątek, Tadeusz Wański oraz specjalista - dr Krzysztof Rochowicz
- pracownicy administracyjni: Elżbieta Poksińska, Ewa Olkiewicz, Wanda Dytrych, Edward Zyblewski, Paweł Zawadzki.
Nagrody Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego otrzymali Zofia Spalińska i Wacław Kozłowski
Złotym Medalem za Długoletnią Służbę zostali odznaczeni: Wiesława Kuban, Danuta Potręć, Elżbieta Poksińska i Hanna Surowiec

Gratulujemy!

Świętowanie Dnia Edukacji Narodowej odbyło się w formie spaceru edukacyjnego pt. Wybrane elementy dziedzictwa kulturowego. Konsultantka Maria Aleksandra Gancarz, która jest wieloletnim, licencjonowanym przewodnikiem, oprowadziła wszystkich po Starym Rynku, opowiadając interesujące fakty z historii i kultury zabytkowego Torunia. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem i miłymi rozmowami.

oprac. Danuta Potręć – Pracownia Informacji i PromocjiWdrażanie nowej podstawy programowej

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego - jej funkcje i realne znaczenie dla organizacji pracy przedszkola oraz Podstawa programowa dla edukacji wczesnoszkolnej - jej funkcje i realne znaczenie dla organizacji pracy szkoły to tytuły konferencji zorganizowanych przez Pracownię Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji KPCEN w Toruniu, które odbyły się 27 i 28 września 2017 r. W obu konferencjach uczestniczyło ponad 220 dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz doradców metodycznych. W konferencjach wzięły również udział Maria Mazurkiewicz - Kujawsko – Pomorski Wicekurator Oświaty oraz Małgorzata Trzeciak i Agnieszka Przybyszewska dyrektor i wicedyrektor KPCEN w Toruniu.

więcej...

Wdrażanie nowej podstawy programowej

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego - jej funkcje i realne znaczenie dla organizacji pracy przedszkola oraz Podstawa programowa dla edukacji wczesnoszkolnej - jej funkcje i realne znaczenie dla organizacji pracy szkoły to tytuły konferencji zorganizowanych przez Pracownię Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji KPCEN w Toruniu, które odbyły się 27 i 28 września 2017 r. W obu konferencjach uczestniczyło ponad 220 dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz doradców metodycznych. W konferencjach wzięły również udział Maria Mazurkiewicz - Kujawsko – Pomorski Wicekurator Oświaty oraz Małgorzata Trzeciak i Agnieszka Przybyszewska dyrektor i wicedyrektor KPCEN w Toruniu.

Celami konferencji było omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących wdrażania i realizacji podstawy programowej dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Prelegentką była Dorota Dziamska - koordynatorka zespołu ds. pisania podstawy programowej dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, konsultant metodyczny wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej/dyrektor Pracowni Pedagogicznej im. prof. Ryszarda Więckowskiego/ autorka systemu Edukacja przez ruch - holistycznej metody ogólnorozwojowej dla dzieci pomiędzy 3 - 10 rokiem życia oraz licznych publikacji. Dorota Dziamska w sposób przejrzysty i praktyczny omówiła koncepcję i strukturę podstawy programowej oraz strategie nauczania dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Podkreśliła, że podstawę programową się wdraża, a realizuje program wychowania przedszkolnego/program nauczania. Cele się osiąga, a zadania realizuje. Monitorowaniu podlega proces postępów rozwojowych dzieci i uczniów.

Uczestnicy konferencji zadawali pytania i brali udział w dyskusjach dotyczących praktycznych kwestii wdrażania podstaw programowych.

Spotkanie zakończyło przedstawienie oferty szkoleniowej KPCEN w Toruniu dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, którą zaprezentowała Marzenna Wierzbicka, konsultantka ds. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, organizatorka konferencji.

Nauczyciele mogli obejrzeć najnowsze publikacje dotyczące edukacji przedszkolaków i najmłodszych uczniów oraz skorzystać z zasobów bibliograficznych Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu przesłanych drogą elektroniczną. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni ze spotkania, co wyrazili w bezpośrednich rozmowach i ankietach ewaluacyjnych.

Prezentacja wykorzystana przez Dorotę Dziamska oraz tekst podstawy programowej dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej zostały zamieszczone w zakładce „Materiały do pobrania” na stronie KPCEN w Toruniu www.kpcen-torun.edu.pl

 

Organizator dziękuje dyrektorom, nauczycielom i doradcom metodycznym za liczny i aktywny udział w konferencjach.

 

Oprac. Marzenna Wierzbicka , kierownik Pracowni Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji , organizatorka konferencji

 


Materiały do pobrania:
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. PP z komentarzem.pdf
PREZENTACJA - 27 i 28.09.2017.pdf

 

kpcn1.jpg

kpcn3.jpg

kpcn4.jpg

kpcn7.jpg

kpcn8.jpg

04.jpg

09.JPG


Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli na rok szkolny 2017/2018

Przedstawiamy Diagnozę potrzeb edukacyjnych nauczycieli na rok szkolny 2017/2018. Diagnoza została wykonana na terenie działania Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu przez zespół konsultantów tej placówki i posłużyła przygotowaniu oferty szkoleniowej.

Dziękujemy Dyrektorom szkół, którzy wzięli udział w badaniu.

Materiał znajduje się na naszej stronie www w zakładce do pobrania pt.
Diagnoza potrzeb edukacyjnych 2017-18.docx

Opracowała Maria Aleksandra Gancarz - kierownik zespołu
Kształcenie kompetencji czytelniczych - zaproszenie na konferencję
Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
i Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zapraszają na konferencję:
Kształcenie kompetencji czytelniczych a nowe podstawy
programowe wszystkich przedmiotów w szkole podstawowej,

która jest wsparciem nauczycieli w realizacji nowych podstaw
programowych w szkole podstawowej.
Konferencja odbędzie 25.10.2017 r. o godzinach od 15.30 do 18.30
w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II
Pl. bł. Stefana W. Frelichowskiego 1 w Toruniu.
Zapisy do 20.10.2017 r., o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.

ZAPISZ SIĘ


więcej...
Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
i Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zapraszają na konferencję:
Kształcenie kompetencji czytelniczych a nowe podstawy
programowe wszystkich przedmiotów w szkole podstawowej,

która jest wsparciem nauczycieli w realizacji nowych podstaw
programowych w szkole podstawowej.
Konferencja odbędzie 25.10.2017 r. o godzinach od 15.30 do 18.30
w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II
Pl. bł. Stefana W. Frelichowskiego 1 w Toruniu.
Zapisy do 20.10.2017 r., o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.

ZAPISZ SIĘ


Opłata konferencyjna wynosi 30 zł
Wpłatę należy dokonać na rachunek: 22 1020 5011 0000 9602 0207 5893
Dopisek: konferencja - czytanie

Konferencja jest adresowana do nauczycieli polonistów, nauczycieli bibliotekarzy, nauczycieli świetlic i wszystkich nauczycieli zainteresowanych kształtowaniem kompetencji czytelniczych u dzieci i młodzieży. Wykład przedstawi Jarosław Kordziński – trener, mediator, coach, tutor, znany w środowisku pedagogicznym autor kilkunastu książek w tym „Nauczyciel, trener coach” oraz „Szkoła dialogu” i „Szkoła współpracy”

Przebieg konferencji:
 1. Nie musisz czytać - przetrwanie nie jest obowiązkowe – wykład Jarosława Kordzińskiego
 2. - Czytanie jako wartość
  - Czy czytanie to kluczowa kompetencja kluczowa?
  - Co o czytaniu mówią podstawy programowe?
  - Korzyści, jakie daje rozwijanie umiejętności czytania przez nauczycieli różnych przedmiotów
 3. Biblioteka Pedagogiczna wspiera nauczycieli w kształceniu kompetencji czytelniczych
 4. - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu – Małgorzata Borcz nauczyciel bibliotekarz BP
  - „Czytaj od A do zachwytu”, projekt promocji czytelnictwa zrealizowany w BP w Toruniu – Wieslawa Budrowska nauczyciel bibliotekarz BP
  - Nowe technologie w promowaniu literatury i wydarzeń bibliotecznych – film autorstwa Marzeny Jarockiej nauczyciela BP
 5. Pytania, dyskusja, wnioski.
Kontakt: Anna Piątek Anna.Piatek@kpcen-torun.edu.pl, tel. 881932318
Podsumowanie, nagrody i spacer edukacyjny…
Spotkanie liderów szkolnych edukacji globalnej
012116117
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2016 by Administrator <strona@kpcen.pl>