sobota, 20 październik 2018 godz. 07:54

log in

 
 
Nowoczesne metody pracy w realizacji zadań z obszaru edukacji globalnej w szkole

Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zaprasza na warsztaty:

Nowoczesne metody pracy w realizacji zadań
z obszaru edukacji globalnej w szkole.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie "Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju II", którego KPCEN w Toruniu jest partnerem. Szkolenie odbędzie się 27.10.2018 r. o godz. 9:00 w Hotelu Uniwersyteckim, Sz. Chełmińska 83A w Toruniu. W ramach szkolenia poruszona zostanie problematyka związana z e stosowaniem nowoczesnych metod planowania działań w ramach edukacji globalnej.

Prosimy nauczycieli - szkolnych liderów edukacji globalnej w szkołach biorących udział w projekcie
o zapisy do 24.10.2018r. do godz. 14:00

ZAPISZ SIĘ

Konferencja - Edukacja globalna – Cele Zrównoważonego Rozwoju

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zaprasza na konferencję

Edukacja globalna – Cele Zrównoważonego Rozwoju.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie "Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju II", którego KPCEN w Toruniu jest partnerem.
Konferencja odbędzie się 26.10.2018 r. o godz. 15:00 w Hotelu Uniwersyteckim, Sz. Chełmińska 83A w Toruniu i skierowana jest do nauczycieli: szkolnych liderów edukacji globalnej oraz innych nauczycieli szkół zainteresowanych edukacją globalną. W ramach konferencji poruszona zostanie problematyka związana z Celami Zrównoważonego Rozwoju, a w szczególności Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Celem 3 – Dobre Zdrowie i Jakość Życia.

Prosimy o zapisy do 24.10.2018r. do godz. 14:00

ZAPISZ SIĘ

Liczba miejsc jest ograniczona.
Kryminalistyka w szkole – wiedza w kryminalistyce

Zapraszamy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i innych zainteresowanych na warsztaty

"Kryminalistyka – jak ciekawie uczyć przedmiotów przyrodniczych".

Specjaliści policyjni w zakresie kryminalistyki przedstawią nowoczesne techniki zbierania dowodów, określania przebiegu zdarzenia, identyfikacji winnych i wiele innych ciekawych i użytecznych w życiu codziennym informacji z wykorzystaniem wiedzy zawartej w przedmiotach przyrodniczych.

Zapisy do 24 października lub do wyczerpania miejsc:

ZAPISZ SIĘ

więcej...

Zapraszamy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i innych zainteresowanych na warsztaty

"Kryminalistyka – jak ciekawie uczyć przedmiotów przyrodniczych".

Specjaliści policyjni w zakresie kryminalistyki przedstawią nowoczesne techniki zbierania dowodów, określania przebiegu zdarzenia, identyfikacji winnych i wiele innych ciekawych i użytecznych w życiu codziennym informacji z wykorzystaniem wiedzy zawartej w przedmiotach przyrodniczych.

Zapisy do 24 października lub do wyczerpania miejsc:

ZAPISZ SIĘ

Nauczyciele otrzymają materiały metodyczne do pracy z uczniami.
Zajęcia odbędą się 27 X, godz. 9.00–14.00 i 7 XI, godz. 15.30–18.30.
Informacji udziela Maria Aleksandra Gancarz, tel. 881 93 34 12, e-mail: Maria.Aleksandra.Gancarz@kpcen-torun.edu.pl.
Warsztaty powstały z inspiracji zajęciami „Kryminalistyka w przedmiotach przyrodniczych” , zorganizowanymi przez KPCEN w Toruniu 10.04.2017 r.


MATURA Z HISTORII - Konsultacja zespołowaZAPRASZAMY NA KONSULTACJĘ ZESPOŁOWĄ
Doświadczenie i sugestie do pracy z uczniami zdającymi maturę z historii – wnioski z przebiegu dotychczasowych matur, która odbędzie się 29 października 2018 r. (poniedziałek) w Bibliotece Pedagogicznej

więcej...
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
i Centrum Kształcenia Ustawicznego
Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli
zapraszają
nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie szkół ponadgimnazjalnych,
na konsultację zespołową

Doświadczenie i sugestie do pracy z uczniami zdającymi
maturę z historii – wnioski z przebiegu dotychczasowych matur

która odbędzie się 29 października 2018 r. (poniedziałek)
w Bibliotece Pedagogicznej
im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 4, w godz. 15.30–18.30
Udział w konsultacji zespołowej jest bezpłatny.

ZAPISZ SIĘ


Wykorzystanie narzędzi coachingowych w planowaniu zajęć z uczniami
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu,
Pracownia Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji
zaprasza
dyrektorów i nauczycieli szkół oraz przedszkoli
Miasta Brodnica i Gmin: Brodnica, Brzozie, Górzno, Świedziebnia i Zbiczno
na konferencję
Wykorzystanie narzędzi coachingowych w planowaniu zajęć z uczniami
Konferencja odbędzie się 12 listopada 2018 r. w Zespole Szkół nr 1 w Brodnicy, ul. Matejki 5.
Zapisy do 5 listopada 2018 r.:

ZAPISZ SIĘ


więcej...
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu,
Pracownia Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji
zaprasza
dyrektorów i nauczycieli szkół oraz przedszkoli
Miasta Brodnica i Gmin: Brodnica, Brzozie, Górzno, Świedziebnia i Zbiczno
na konferencję

Wykorzystanie narzędzi coachingowych w planowaniu zajęć z uczniami

Konferencja odbędzie się 12 listopada 2018 r. w Zespole Szkół nr 1 w Brodnicy, ul. Matejki 5.

Zapisy do 5 listopada 2018 r.:

ZAPISZ SIĘ


Program konferencji
15.00–15.30 Rejestracja uczestników i rozmowy w kuluarach
15.30–15.40 Rozpoczęcie konferencji – Marzenna Wierzbicka, kierownik PDDiIE
15.40–16.40 Planowanie lekcji według modelu 4MAT Bernice McCarthy – Danuta Potręć, konsultantka KPCEN w Toruniu
16.40–17.00 Przekazanie informacji o planowanych przez KPCEN w Toruniu konkursach i wydarzeniach, a także o planach redakcji „UczMy” – Marzenna Wierzbicka, Danuta Potręć, kierownik PIiP KPCEN w Toruniu
17.00–17.20 Komunikaty doradców metodycznych
17.20 Zakończenie konferencji
Konferencja jest nieodpłatna.
Szczegółowych informacji udzielają doradcy metodyczni oraz Marzenna Wierzbicka, kierownik PDDiIE, nr tel. 881 934 256.
Seminarium dla pedagogów szkolnych
Zapraszamy na

Seminarium dla pedagogów szkolnych – X edycję

Cel: wspieranie pedagogów szkolnych w realizacji swoich zadań oraz rozwijanie ich kompetencji w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
Seminarium trwa 30 godz. (6 x 5 godz.). Informujemy, że I spotkanie seminaryjne odbędzie się 31.10.2018r. w siedzibie KPCEN w Toruniu, ul. H. Sienkiewicza 36 w sali 2.2, I piętro, w godz. 10.00–14.00.
Osoby zainteresowane udziałem proszone są o zapisanie się do 25 października 2018r.

ZAPISZ SIĘ


więcej...
Zapraszamy na

Seminarium dla pedagogów szkolnych – X edycję

Cel: wspieranie pedagogów szkolnych w realizacji swoich zadań oraz rozwijanie ich kompetencji w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
Seminarium trwa 30 godz. (6 x 5 godz.). Informujemy, że I spotkanie seminaryjne odbędzie się 31.10.2018r. w siedzibie KPCEN w Toruniu, ul. H. Sienkiewicza 36 w sali 2.2, I piętro, w godz. 10.00–14.00.
Osoby zainteresowane udziałem proszone są o zapisanie się do 25 października 2018r.

ZAPISZ SIĘ


Koszt edycji: 300 zł.
Szczegółowych informacji udziela Wiesława Kuban, tel. 881 93 44 85, Wieslawa.Kuban@kpcen-torun.edu.pl
Harmonogram seminarium.
31.10.2018 r., 10.00–14.00: Rola i zadania pedagoga szkolnego
28.11.2018 r., 10.00–14.00
30.01.2019 r., 10.00–14.00
27.02.2019 r., 10.00–14.00
27.03.2019 r., 10.00–14.00
24.04.2019 r., 10.00–14.00
Serdecznie zapraszamy!
Samorząd uczniowski – kurs
Samorząd uczniowski jako doświadczenie
aktywności obywatelskiej w szkole

KPCEN w Toruniu zaprasza nauczycieli, opiekunów oraz wychowawców, którzy chcą lepiej pełnić funkcję opiekuna samorządu uczniowskiego oraz chcą zwiększyć udział uczniów w życiu szkoły i rozwijać kompetencje obywatelskie na kurs (16h), w którym mogą uczestniczyć również uczniowie.

Terminy zajęć: 24 i 30 października oraz 7 listopada 2018 r. od godz.15.30
w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, ul. H. Sienkiewicza 36.

ZAPISZ SIĘ


więcej...
Samorząd uczniowski jako doświadczenie
aktywności obywatelskiej w szkole

KPCEN w Toruniu zaprasza nauczycieli, opiekunów oraz wychowawców, którzy chcą lepiej pełnić funkcję opiekuna samorządu uczniowskiego oraz chcą zwiększyć udział uczniów w życiu szkoły i rozwijać kompetencje obywatelskie na kurs (16h), w którym mogą uczestniczyć również uczniowie.

Terminy zajęć: 24 i 30 października oraz 7 listopada 2018 r. od godz.15.30
w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, ul. H. Sienkiewicza 36.

ZAPISZ SIĘ


Cel: przygotowanie opiekunów samorządów uczniowskich do pełnienia swoich funkcji.
Tematyka:
 • podstawy prawne działalności samorządu uczniowskiego oraz rola opiekuna;
 • organizacja pracy samorządu uczniowskiego;
 • przygotowania do wyborów i ordynacja wyborcza;
 • prawa dziecka, ucznia i człowieka w szkole;
 • wymiana doświadczeń;
 • przykłady pomysłów projektów edukacyjnych realizowanych przez samorząd uczniowski .

Opłata: 160 zł.
Szczegółowych informacji udziela telefonicznie konsultantka Zofia Spalińska, tel. 881 933 355.
Konkurs na grę planszową
Zapraszamy

nauczycieli i uczniów klas I–III oraz przedszkolaki
do udziału w wojewódzkim konkursie na grę planszową
„100 lat mojej małej i dużej Ojczyzny”

więcej...
Zapraszamy nauczycieli i uczniów klas I–III oraz przedszkolaki
do udziału w wojewódzkim konkursie na grę planszową
„100 lat mojej małej i dużej Ojczyzny”

Cele konkursu:
 1. Wyróżnienie i nagrodzenie najciekawszych gier planszowych.
 2. Promocja idei gier planszowych jako wartościowego sposobu rozwijania umiejętności kluczowych oraz ciekawego spędzania wolnego czasu w grupie rówieśniczej oraz rodzinie.
 3. Rozwijanie umiejętności konstruowania gier i pracy zespołowej.
 4. Promowanie wartości patriotycznych wśród przedszkolaków i uczniów w związku ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości.
 5. Promowanie regionu województwa kujawsko-pomorskiego: jego historii, ciekawych postaci i miejsc.

Na zgłoszenia czekamy do 1 listopada 2018 r.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i wzięcia udziału w konkursie.
Szczegółowych informacji udziela koordynatorka konkursu, Marzenna Wierzbicka:
tel. 881 93 42 56, Marzenna.Wierzbicka@kpcen-torun.edu.pl.

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU NA GRĘ PLANSZOWĄ.doc,
KARTA ZGŁOSZENIA.doc, OŚWIADCZENIE.doc
SZKOLENIE DELFORT DLA GERMANISTÓWKPCEN w Toruniu zaprasza nauczycieli języka niemieckiego na warsztaty organizowane przez Wydział Rozwoju Kompetencji Językowych ORE oraz Goethe Institut w Warszawie na temat „Uczenie się we współpracy, czyli jak przygotować ciekawszą, efektywną i aktywizującą uczniów lekcję języka niemieckiego”.

Szkolenie odbędzie się 7.11. w godzinach 15.30–18.45 w siedzibie KPCEN w Toruniu
przy ul. H. Sienkiewicza 36.
Zapisy: www//szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/3854
Szkolenie jest bezpłatne. Decyduje kolejność zgłoszeń.

więcej...

KPCEN w Toruniu zaprasza nauczycieli języka niemieckiego na warsztaty organizowane przez Wydział Rozwoju Kompetencji Językowych ORE oraz Goethe Institut w Warszawie na temat „Uczenie się we współpracy, czyli jak przygotować ciekawszą, efektywną i aktywizującą uczniów lekcję języka niemieckiego”.

Szkolenie będzie okazją do zapoznania się z metodami kooperatywnego uczenia się na lekcjach, które pomogą bardziej zaktywizować uczennice i uczniów oraz zachęcić ich do wspólnej pracy. Zastanowimy się też wspólnie nad głównymi zasadami uczenia kooperatywnego oraz koniecznością jego zastosowania na lekcji języka obcego. Wypróbujemy wybrane metody i przeanalizujemy sposoby pracy na lekcji, które szczególnie nadają się do wprowadzenia, zastosowania i przekazania wiedzy o uczeniu się przez współdziałanie.

Szkolenie odbędzie się 7.11. w godzinach 15.30–18.45 w siedzibie KPCEN w Toruniu
przy ul. H. Sienkiewicza 36.
Zapisy: www//szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/3854
Szkolenie jest bezpłatne. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Bliższych informacji o warsztatach w Toruniu udziela konsultantka KPCEN Regina Strzemeska, Regina.Strzemeska@kpcen-torun.edu.pl, tel. 881 93 34 26.
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – warsztaty

Zapraszamy nauczycieli stażystów lub rozpoczynających awans zawodowy na 8-godzinne warsztaty „Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego”. Zajęcia odbędą się 20 października w KPCEN w Toruniu, przy ulicy Sienkiewicza 36, sala w budynku gospodarczym, godz. 9.00–16.00. Kurs poprowadzą eksperci MEN ds. awansu zawodowego.


ZAPISZ SIĘ


Koszt udziału: 80 zł. Szczegółowych informacji udziela kierownik kursu, Małgorzata Trzeciak, tel. 502202963, e-mail: malgorzata.trzeciak@kpcen-torun.edu.pl.
Seminarium dla specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych

Zapraszamy na Seminarium dla specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Zapisy do 23 października:

ZAPISZ SIĘ


więcej...
Zapraszamy na Seminarium dla specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Cele seminarium:
 • wspieranie specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych w realizacji zadań zgodnie z założeniami polityki oświatowej państwa;
 • integrowanie specjalistów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
 • wymiana doświadczeń.
Zapisy do 23 października:

ZAPISZ SIĘ


Harmonogram spotkań:
25.10.2018 r., godz. 10.00–14.00
29.11.2018 r., godz. 10.00–14.00
31.01.2019 r., godz. 10.00–14.00
28.02.2019 r., godz. 10.00–14.00
28.03.2019 r., godz. 10.00–14.00
25.04.2019 r., godz. 10.00–14.00
Koszt 6 spotkań seminaryjnych: 300 zł.
Kierownik: Wiesława Kuban, tel. 881 93 44 85, Wieslawa.Kuban@kpcen-torun.edu.pl
Szkoła No Bell – wyjazd studyjny - sprawozdanie

Istnieje od 28 lat, od 16 jest innowacyjna – szkoła No Bell w Konstancinie-Jeziornie. Konstancińska Szkoła No Bell wygrała międzynarodowy, elitarny projekt Edumission. W końcu stycznia No Bell prezentowała swój autorski model edukacji na targach Bett Show 2018 w Londynie. No Bell należy do ruchu Budzących się Szkół, które chcą przywrócić uczniom samostanowienie. Jej działalność dydaktyczno-wychowawcza opiera się na koncepcji Marii Montessori.

Dziewiętnastu dyrektorów, nauczycieli i konsultantów z województwa kujawsko-pomorskiego odwiedziło szkołę w ramach wyjazdu studyjnego zorganizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, zapowiedzianego na majowej konferencji Innowacyjna edukacja – czyli jaka? Inicjatorką i kierowniczką wydarzenia była Marzenna Wierzbicka, konsultantka wyżej wymienionej placówki.

więcej...

Istnieje od 28 lat, od 16 jest innowacyjna – szkoła No Bell w Konstancinie-Jeziornie. Konstancińska Szkoła No Bell wygrała międzynarodowy, elitarny projekt Edumission. W końcu stycznia No Bell prezentowała swój autorski model edukacji na targach Bett Show 2018 w Londynie. No Bell należy do ruchu Budzących się Szkół, które chcą przywrócić uczniom samostanowienie. Jej działalność dydaktyczno-wychowawcza opiera się na koncepcji Marii Montessori.

Dziewiętnastu dyrektorów, nauczycieli i konsultantów z województwa kujawsko-pomorskiego odwiedziło szkołę w ramach wyjazdu studyjnego zorganizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, zapowiedzianego na majowej konferencji Innowacyjna edukacja – czyli jaka? Inicjatorką i kierowniczką wydarzenia była Marzenna Wierzbicka, konsultantka wyżej wymienionej placówki.

W trakcie wyjazdu dyrektorzy i nauczyciele zapoznali się z organizacją pracy No Bell, jej koncepcją edukacyjną, metodami i formami działań stosowanymi w przedszkolu i szkole. Uczestniczki obserwowały zajęcia przedszkolne oraz lekcyjne w kilku klasach na różnych przedmiotach. Zwiedziły placówkę: sale zajęciowe, kąciki wypoczynkowo-czytelnicze, ciekawie zaprojektowane korytarze i plac zabaw. Miały okazję doświadczyć innowacyjnie zaaranżowanej przestrzeni edukacyjnej. Były też okazje do rozmów z nauczycielami.

Na pytania gości odpowiadały Izabella Gorczyca, dyrektorka i właścicielka szkoły oraz Joanna Górecka, specjalistka ds. rozwoju szkoły, która również oprowadzała przyjezdnych po szkole.

Co interesującego i innego niż w szkołach masowych jest godne zwrócenia uwagi:
 • w klasach uczniowie są mieszani wiekowo;
 • w edukacji wczesnoszkolnej na zajęciach jest zawsze dwóch nauczycieli, np. prowadzący zajęcia matematyk i wychowawca, który obserwuje i wspiera;
 • funkcjonuje „zwariowany” plan lekcji; poszczególne klasy zaczynają zajęcia w różnym czasie, nie ma ustalonych przerw oprócz śniadaniowej i obiadowej oraz „owocowej” dla młodszych uczniów;
 • jest realizowany przedmiot „inteligencja emocjonalna” w formie warsztatów;
 • uczniowie nie otrzymują świadectw, w zamian za to nauczyciele piszą do nich listy z podziękowaniami, sentencjami, wierszykami (świadectwa dostarczane są rodzicom);
 • nie ma podręczników;
 • każdy nauczyciel tworzy autorski program;
 • bezpośredni dostęp uczniów do środków dydaktycznych;
 • często wybieraną metodą dydaktyczną są projekty badawcze oraz gry terenowe;
 • stosowane jest ocenianie kształtujące;
 • w klasach VI–VII uczniowie sami wybierają niektóre zajęcia, w których chcą uczestniczyć; tutor i inni nauczyciele czuwają nad tym, żeby była rotacja zajęć;
 • do 10–11 roku życia dziecka nie stosuje się na lekcjach technologii informacyjnej;
 • samoobsługa w stołówce szkolnej;
 • uczniowie nie siedzą w tradycyjnych ławkach, a przestrzeń sal jest innowacyjnie zaprojektowana.

To tylko niektóre innowacje wprowadzone do szkoły. Należy wspomnieć, że No Bell osiąga bardzo wysokie wyniki z egzaminów gimnazjalnych. Od kilku lat jest w 9 staninie. Jak można sobie wyobrazić, pytań ze strony uczestników wyjazdu było bardzo dużo. Czas ograniczał jednak możliwość wniknięcia we wszystkie arkana filozofii oraz funkcjonowania szkoły.

W drodze powrotnej, aby uczcić 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości zwiedziliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego, które, czy jest się w nim po raz pierwszy, czy kolejny, zawsze porusza emocje oglądającego i pozostawia w nim niezatarte wrażenie.

Wierzymy, że innowacyjna szkoła No Bell przyczyni się do innego, nowego spojrzenia na proces dydaktyczny oraz zainspiruje dyrektorów i nauczycieli do zmian w swoich szkołach. W związku z planowaną na wiosnę 2019 r. konferencją Innowacyjna edukacja – przykłady dobrych praktyk, zachęcając do dzielenia się swoim doświadczeniami zapraszamy do kontaktów z organizatorem konferencji – Marzenną Wierzbicką.

Danuta Potręć – Pracownia Informacji I Promocji
Marzenna Wierzbicka – Pracownia Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji, kierowniczka wyjazdu


Żeby chciało nam się chcieć… ruszyła sieć

Uczestnicy sieci współpracy i samokształcenia „Jak motywować siebie i uczniów” spotkali się pierwszy raz w tym roku szkolnym, żeby zaplanować działania. Spotkanie miało miejsce 9 października 2018 r. w Bibliotece Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu. Przywitały zebranych kierowniczki sieci: Danuta Potręć, konsultantka Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu oraz Elżbieta Wiśniewska, nauczyciel bibliotekarz w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu.

więcej...

Uczestnicy sieci współpracy i samokształcenia „Jak motywować siebie i uczniów” spotkali się pierwszy raz w tym roku szkolnym, żeby zaplanować działania. Spotkanie miało miejsce 9 października 2018 r. w Bibliotece Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu. Przywitały zebranych kierowniczki sieci: Danuta Potręć, konsultantka Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu oraz Elżbieta Wiśniewska, nauczyciel bibliotekarz w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu.

Wstęp do motywacji, pobudzenie do rozmyślań na temat motywacji poprowadziła Dorota Andrzejewska, koleżanka z sieci i konsultantka KPCEN. Ćwiczenia, w które zaangażowała uczestników, miały na celu wyłonienie tego, co każdego z nas motywuje, a co nas demotywuje. Wnioski poparła teorią-modelem D. H. Pinka oraz teorią samodeterminacji E. Deciego i R. M. Ryana.

Na kolejnym spotkaniu, które odbędzie się 5 grudnia jedna z uczestniczek przedstawi metody, którymi motywuje uczniów do myślenia i nauki. Wypróbujemy je na sobie. Będą mogły zainspirować nas do tworzenia własnych sposobów na zmotywowanie siebie, aby nie popaść w rutynę oraz zachęcić uczniów do refleksji i pogłębiania wiedzy.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa książek z zakresu motywacji, przygotowana przez Elżbietę Wiśniewską. Można było od razu wypożyczyć pozycje, które zainteresowały uczestników.

Danuta Potręć – Pracownia Informacji i Promocji
Nasze święto

Jak co roku nauczyciele i osoby związane z oświatą obchodzą swoje święto nazwane Dniem Edukacji Narodowej. Pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli oraz przedstawiciel doradców metodycznych zgromadzili się 11 października, aby wspólnie świętować. Sławomir Żebrowski, dyrektor placówki, przywitał zaproszonych gości: Iwonę Michałek, posłankę na Sejm RP, Urszulę Polak, prezeskę oddziału ZNP w Toruniu, Jerzego Wiśniewskiego, przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Toruniu. Każdy z gości życzył pracownikom sukcesów zawodowych i osobistych oraz podkreślał wagę i trud zawodu nauczycielskiego. Iwona Michałek podziękowała za lata pracy w KPCEN, podkreśliła, że jesteśmy dobrą placówką, że czuje się częścią nas. Urszula Polak określiła konsultantów mistrzami w swojej pracy oraz zwróciła uwagę, że tam, gdzie jest zgoda, zrozumienie i inspiracja – są sukcesy. Bez tego trudno realizować to, co jest ważne w edukacji. Podziękowała konsultantom za tworzenie osobowości nauczycieli, bo ona jest w pracy nauczyciela najważniejsza. Jerzy Wiśniewski podzielił się swoją radością, że razem z nami może przeżywać to święto.

więcej...

Jak co roku nauczyciele i osoby związane z oświatą obchodzą swoje święto nazwane Dniem Edukacji Narodowej. Pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli oraz przedstawiciel doradców metodycznych zgromadzili się 11 października, aby wspólnie świętować. Sławomir Żebrowski, dyrektor placówki, przywitał zaproszonych gości: Iwonę Michałek, posłankę na Sejm RP, Urszulę Polak, prezeskę oddziału ZNP w Toruniu, Jerzego Wiśniewskiego, przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Toruniu. Każdy z gości życzył pracownikom sukcesów zawodowych i osobistych oraz podkreślał wagę i trud zawodu nauczycielskiego. Iwona Michałek podziękowała za lata pracy w KPCEN, podkreśliła, że jesteśmy dobrą placówką, że czuje się częścią nas. Urszula Polak określiła konsultantów mistrzami w swojej pracy oraz zwróciła uwagę, że tam, gdzie jest zgoda, zrozumienie i inspiracja – są sukcesy. Bez tego trudno realizować to, co jest ważne w edukacji. Podziękowała konsultantom za tworzenie osobowości nauczycieli, bo ona jest w pracy nauczyciela najważniejsza. Jerzy Wiśniewski podzielił się swoją radością, że razem z nami może przeżywać to święto.

Następnie dyrektor KPCEN przypomniał w kilku słowach historię powstania Komisji Edukacji Narodowej oraz ustalenia święta dla nauczycieli upamiętniającego to wydarzenie, historycznie ważne i innowacyjne dla Polski w czasach oświecenia. Podziękował pracownikom za zaangażowanie oraz twórczą i kreatywną pracę, za życzliwość dla korzystających z naszej oferty nauczycieli. Wyraził dumę, że może kierować osobami, którzy inspirują innych. Podkreślił fakt, że jesteśmy jednym organizmem, dlatego praca każdego: konsultantów, specjalistów, doradców, pracowników administracji jest tak samo ważna. Kolejnym punktem spotkania było przekazanie informacji o przyznanych nagrodach i odznaczeniach.

 • Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymała Marzenna Wierzbicka.
 • Nagrodę Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego odebrały Agnieszka Przybyszewska i Regina Strzemeska (wręczenie nagród Zarządu przez marszałka Piotra Całbeckiego i wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego odbyło się 12 X podczas uroczystej gali w Muzeum Etnograficznym z okazji wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej).
 • Złoty Krzyż Zasługi przyznany został Marii Aleksandrze Gancarz.
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej przypadł Agnieszce Przybyszewskiej.
 • Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymał Sławomir Żebrowski.
Wraz z życzeniami, kwiatami i mądrą sentencją wybraną dla każdego pracownika Sławomir Żebrowski przekazał nagrody dyrektora:
 • Konsultantom: Agnieszce Chabros, Marii Aleksandrze Gancarz i Danucie Potręć.
 • Pracownikom administracji: Bogusławie Bartoszek, Bogusławie Grinberg, Joannie Machowskiej, Agnieszce Rudnik, Hannie Surowiec oraz Dorocie Wernerowskiej.

Ostatnim elementem spotkania było podsumowanie przez dyrektora pracy placówki za ubiegły rok szkolny. Padło kilka liczb. Konsultanci przeszkolili 5690 nauczycieli podczas 276 form. 97 % planu zostało zrealizowane. Realizujemy projekty o zasięgu ogólnopolskim i wojewódzkim. Doradcy metodyczni, których wspierają konsultanci, objęli swoją opieką 417 nauczycieli, organizując dla nich konferencje, konsultacje zespołowe i indywidualne, dyżury, odwiedzając szkoły oraz prowadząc sieci. Podsumowaniem sprawozdania były wnioski i rekomendacje do dalszej pracy.

Sławomir Żebrowski zakończył spotkanie zaproszeniem zebranych na poczęstunek. Wspólnie z zaproszonymi pracownikami emerytowanymi wspominaliśmy ważne lub zabawne wydarzenia utrwalone na fotografiach w prezentacji przygotowanej przez Tadeusza Wańskiego.


Danuta Potręć – Pracownia Informacji i Promocji
Zdjęcia z uroczystości w KPCEN – Tadeusz Wański, z gali w Muzeum Etnograficznym – Sławomir Żebrowski.

Storytelling – możliwości, korzyści i przyjemności sztuki opowiadania w procesie edukacyjnym – konferencja

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zaprasza na konferencję
Storytelling – możliwości, korzyści i przyjemności
sztuki opowiadania w procesie edukacyjnym

Konferencja odbędzie 13.11.2018 r., godz. 15.00–18.00
w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II,
pl. bł. Stefana W. Frelichowskiego 1 w Toruniu.
Zapisy do 9.11.2018 r., o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.

ZAPISZ SIĘ


więcej...
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zaprasza na konferencję
Storytelling – możliwości, korzyści i przyjemności
sztuki opowiadania w procesie edukacyjnym

Konferencja odbędzie 13.11.2018 r., godz. 15.00–18.00 w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II, pl. bł. Stefana W. Frelichowskiego 1 w Toruniu.
Zapisy do 9.11.2018 r., o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.

ZAPISZ SIĘ


Konferencja jest skierowana do nauczycieli języka polskiego, języków obcych, historii, pedagogów, wychowawców, nauczycieli bibliotek szkolnych, nauczycieli świetlic i wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Celem spotkania jest zapoznanie nauczycieli ze storytellingiem jako metodą pracy z uczniami, pozwalającą kształcić umiejętności posługiwania się słowem.

Wystąpienie dr Małgorzaty Litwinowicz-Droździel, pracownika Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, opowiadaczki, animatorki kultury, jest wezwaniem do sensownego mówienia i uważnego słuchania, do spotkania i budowania wspólnej przestrzeni.

Program konferencji:
 • Sztuka opowiadania w przestrzeni edukacji. Możliwości, pożytki, przyjemności (wykład) – dr Małgorzata Litwinowicz-Droździel, UW
 • Storytelling – jak sprzedać wiedzę – Ewa Kondrat, KPCEN Toruń
 • Storytelling w przygotowaniu warsztatu pracy nauczycieli języków – Krzysztof Strzemeski, UMK
 • Dzielenie się przykładami dobrych praktyk, pytania, wątpliwości nauczycieli uczestników konferencji – Anna Piątek, KPCEN Toruń

Opłata konferencyjna wynosi 25 zł. Dane do przelewu:
Nr rachunku: 22 1020 5011 0000 9602 0207 5893, tytułem: konferencja – storytelling.
Kontakt: Anna Piątek, Anna.Piatek@kpcen-torun.edu.pl, tel. 881932318.
Wolne miejsce na językowym kursie kwalifikacyjnym

KPCEN w Toruniu zaprasza czynnych zawodowo nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej ze znajomością języka angielskiego na kolejną edycję intensywnego kursu kwalifikacyjnego: Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki wczesnego nauczania języka angielskiego.

ZAPISZ SIĘ


więcej...
UWAGA!!! SĄ JESZCZE MIEJSCA NA KURSIE KWALIFIKACYJNYM

KPCEN w Toruniu zaprasza czynnych zawodowo nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej ze znajomością języka angielskiego na kolejną edycję intensywnego kursu kwalifikacyjnego: Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki wczesnego nauczania języka angielskiego.

ZAPISZ SIĘ


Intensywny kurs trwa dwa semestry, obejmuje 120 godzin zajęć z języka angielskiego, 70 godzin zajęć z metodyki wczesnego nauczania języka angielskiego. Słuchacze odbędą 60-godzinną praktykę oraz udokumentują 30 godzin pracy własnej. Świadectwo ukończenia tego kursu oraz świadectwo znajomości języka na poziomie B2 (zgodnie z załącznikiem rozporządzenia) wraz z posiadanymi już uprawnieniami do pracy w przedszkolach lub klasach I–III stanowią łącznie kwalifikacje do prowadzenia zajęć z języka angielskiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Zajęcia odbywać się będą głównie w trybie weekendowym (piątek popołudnie i wieczór / sobota w godz. 9–14. Poprowadzą je doświadczeni wykładowcy i nauczyciele praktycy. Wszystkie zajęcia będą odbywały się w języku angielskim, dlatego też warunkiem uczestnictwa jest znajomość języka na poziomie pozwalającym na rozumienie wykładowców i pracy na materiałach dydaktycznych w tym języku. Na zajęciach organizacyjnych przeprowadzimy test pomagający potencjalnym uczestnikom w określeniu aktualnego poziomu znajomości języka. Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 2000 zł.

Informacji udziela Regina Strzemeska, kierownik kursu, tel. 881-93-34-26, e-mail:
Regina.Strzemeska@kpcen-torun.edu.pl
Wykorzystanie obrazów artystycznych w edukacji historycznej

Zapraszamy nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie oraz wszystkich innych zainteresowanych nauczycieli na 10-godzinny kurs Wykorzystanie obrazów artystycznych w edukacji historycznej. Planowane terminy spotkań: 26 października 2018 r. o godzinie 15.30 i 27 października 2018 r. o godzinie 9.00 w KPCEN w Toruniu, przy ul. H. Sienkiewicza 36. Celem warsztatów jest wzbogacenie umiejętności nauczyciela w zakresie wykorzystania źródeł historycznych w nauczaniu historii.


ZAPISZ SIĘ
więcej...

Zapraszamy nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie oraz wszystkich innych zainteresowanych nauczycieli na 10-godzinny kurs Wykorzystanie obrazów artystycznych w edukacji historycznej. Planowane terminy spotkań: 26 października 2018 r. o godzinie 15.30 i 27 października 2018 r. o godzinie 9.00 w KPCEN w Toruniu, przy ul. H. Sienkiewicza 36. Celem warsztatów jest wzbogacenie umiejętności nauczyciela w zakresie wykorzystania źródeł historycznych w nauczaniu historii.


ZAPISZ SIĘ

Tematyka:

 • ABC analizy źródła ikonicznego;
 • materiał ilustracyjny podręczników wsparciem dla nauczyciela w realizacji procesu dydaktycznego;
 • Polski malowane dzieje – tajemnice obrazów Jana Matejki;
 • Artur Grottger – kronikarz powstania styczniowego;
 • realizm w obrazach – Piaskarze Aleksandra Gierymskiego.
Prowadzący: Wiesława Surdyk-Fertsch, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, doradca metodyczny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Autorka podręczników oraz programów nauczania do historii oraz Ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli.
Opłata za kurs: 100 zł.
Więcej informacji udziela Zofia Spalińska, konsultantka, nr tel. 881 933 355.
Pracownia PASCO zaprasza

Nowoczesne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych

Zapraszamy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na nowe szkolenie w pracowni PASCO dotyczące nowoczesnych metod nauczania. Szkolenie rozpocznie się od listopada 2018 r., zapisy zbieramy do końca października. Koszt udziału w zajęciach wynosi 80 zł.

ZAPISZ SIĘ
więcej...

Nowoczesne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych

Zapraszamy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na nowe szkolenie w pracowni PASCO dotyczące nowoczesnych metod nauczania. Szkolenie rozpocznie się od listopada 2018 r., zapisy zbieramy do końca października. Koszt udziału w zajęciach wynosi 80 zł.

ZAPISZ SIĘ
Tematyka zajęć obejmuje:

 • rozbudzanie zainteresowania uczniów przedmiotami przyrodniczymi metodą nauczania przez dociekanie regularne włączanie doświadczeń w proces nauczania,
 • przykładowe eksperymenty: badanie ruchu, prawo Archimedesa w praktyce; fotosynteza; pomiar pH i stężenia CO2
 • wykorzystanie zasobów Internetu w planowaniu zajęć i praktyczne wykorzystanie narzędzi TIK w prowadzeniu zajęć przy użyciu nowoczesnych i kreatywnych metod nauczania przedmiotów ścisłych.
Szkolenie poprowadzi dr Krzysztof Rochowicz, tel. 881 93 00 91,
krzysztof.rochowicz@kpcen-torun.edu.pl.
Szkoła No Bell – wyjazd studyjny - sprawozdanie
Żeby chciało nam się chcieć… ruszyła sieć
012140141
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta
polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies Google Analytics. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Copyright (C) 2008-2018 by Administrator <strona@kpcen.pl>

Drogi Gościu!
 
Informujemy Cię o przetwarzaniu danych zbieranych w plikach cookies. Pamiętaj, że dbamy o Twoją prywatność i bez Twojej zgody nie zwiększymy zakresu naszych uprawnień. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu przetwarzanych plików cookies i przetwarzanych danych osobowych znajdziesz w Polityki Prywatności.
 

Zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (powszechnie określane jako "RODO", "ORODO" "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"), pragniemy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz o zasadach przetwarzania.

Po wyrażeniu przez Ciebie zgody i kliknięciu w pole Zapoznałem się będziemy zbierać dane osobowe, w ramach korzystania przez Ciebie z naszych stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności portalu/strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies.


Administratorem Twoich danych osobowych jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, ul. Henryka Sienkiewicza 36, 87-100 Toruń, tel. 56 62 277 47, e-mai: kpcen_torun@kpcen-torun.edu.pl

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach określonych w naszej Polityce Prywatności, w szczególności abyśmy mogli:

 • prawidłowo wykonać umowę lub zrealizować szkolenie
 • dopasować ustawienia Twojej przeglądarki internetowej do sposobu wyświetlania naszej strony (dane z plików cookies)
 • zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług, w tym aby wykryć boty, oszustwa i nadużycia, (dane z plików cookies)
 • dokonywać pomiarów statystycznych (dane z plików cookies)

Twoje dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do podmiotów realizujących usługi na naszą rzecz, naszych podwykonawców oraz podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądów lub organy ścigania - oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw wobec dalszego przetwarzania oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w Polityce Prywatności, która opisuje również w jaki sposób możesz poinformować Nas o swoim żądaniu.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie. Z kolei taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych jest tzw. uzasadniony interes administratora.

Wedle naszej najlepszej wiedzy wdrożyliśmy wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych, zaś Twoje dane osobowe są przetwarzane z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Wszelkie postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych oraz plików cookies znajdziesz również w Polityce Prywatności.


 
ZAPOZNAŁEM SIĘ PÓŹNIEJ