środa, 22 luty 2017 godz. 13:51

log in

 
 
Wojewódzki Konkurs o Wielkich Polakach – etap rejonowy

Piąta edycja Konkursu z serii „Regionalnych Olimpiad Wiedzy o Wielkich Polakach” w roku szkolnym 2016/2017 w województwie kujawsko-pomorskim poświęcona jest Św. Janowi Pawłowi „Św. Jan Paweł II w województwie kujawsko-pomorskim: obecność i dziedzictwo”. 16. Lutego 2017 r. odbywał się kolejny etap w sześciu rejonach naszego województwa.

więcej...

Piąta edycja Konkursu z serii „Regionalnych Olimpiad Wiedzy o Wielkich Polakach” w roku szkolnym 2016/2017 w województwie kujawsko-pomorskim poświęcona jest Św. Janowi Pawłowi „Św. Jan Paweł II w województwie kujawsko-pomorskim: obecność i dziedzictwo”. 16. Lutego 2017 r. odbywał się kolejny etap w sześciu rejonach naszego województwa.

W Toruniu, już piąty raz, miał miejsce w gościnnym Gimnazjum nr 3. Obejmował uczniów gimnazjów powiatów: Miasta Toruń, toruńskiego i aleksandrowskiego (rejon nr 2, przewodnicząca komisji - Danuta Potręć, konsultantka KPCEN w Toruniu). Uczestniczyło w nim 40 uczniów z 10 szkół.

Po 90 minutach rozwiązywania testów przez młodzież, komisja zabrała się do sprawdzania prac.
Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 19 uczniów z następujących szkół:
 • Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Bądkowie
 • ZS nr 10, Gimnazjum nr 11 w Toruniu
 • Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Toruniu
 • ZS im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Gimnazjum w Konecku
 • ZS im. Ks. Jana Twardowskiego, Gimnazjum w Złejwsi Wielkiej
 • ZS im. I. Jana Paderewskiego, Gimnazjum w Zbrachlinie
 • Gimnazjum nr 3 w Toruniu
Etap wojewódzki odbędzie się 16 marca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim.

Serdecznie dziękuję Dyrekcji Gimnazjum nr 3 w Toruniu oraz wszystkim osobom, które zaangażowały się we współorganizację etapu rejonowego, szczególnie: s. Agnieszce Ciborowskiej, ks. Rafałowi Rafalskiemu, Magdalenie Stempskiej, Marii Pawłowskiej. Ich pomoc była nieoceniona.

Informacje o konkursie i wyniki na stronie organizatora Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku: www.gorsk.org.pl
oprac. Danuta Potręć, Pracownia Informacji i Promocji KPCEN w Toruniu, przewodnicząca komisji konkursowej rejonu 2
zdjęcia : Tadeusz Wański, Pracownia Informacji i Promocji KPCEN w Toruniu
11 uczniów w etapie wojewódzkim konkursu Wielcy Polacy

16 lutego 2017 r. uczniowie z czterech szkół powiatu grudziądzkiego, chełmińskiego, wąbrzeskiego, świeckiego i miasta Grudziądza (Rejon nr 4) przystąpili do etapu rejonowego konkursu Św. Jan Paweł II w województwie kujawsko-pomorskim - obecność i dziedzictwo z cyklu Wielcy Polacy. Tegoroczny konkurs był już piątą edycją olimpiady, której organizatorem jest ks. dr Paweł Nowogórski, dyrektor Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku. Po raz pierwszy w Zespole Szkół w Zieleniu 11 uczniów pisało test. Wszyscy zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego.

więcej...

16 lutego 2017 r. uczniowie z czterech szkół powiatu grudziądzkiego, chełmińskiego, wąbrzeskiego, świeckiego i miasta Grudziądza (Rejon nr 4) przystąpili do etapu rejonowego konkursu Św. Jan Paweł II w województwie kujawsko-pomorskim - obecność i dziedzictwo z cyklu Wielcy Polacy. Tegoroczny konkurs był już piątą edycją olimpiady, której organizatorem jest ks. dr Paweł Nowogórski, dyrektor Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku. Po raz pierwszy w Zespole Szkół w Zieleniu 11 uczniów pisało test. Wszyscy zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego.

Szkoły, z których młodzież wzięła udział w konkursie:
 • Zespół Szkół w Zieleniu ,opiekun p. Grażyna Bobińska
 • Gimnazjum im. Jana Heweliusza w Grudziądzu ,opiekun p. Beata Makowska
 • Zespół Szkół w Grucie, s. Joanna Witkowska, ks. Kamil Pankowieć
 • Gimnazjum nr 1 im. Ks. Kard. Wyszyńskiego w Wąbrzeźnie, opiekun Tomasz Tomaszewski
Szczegółowa lista laureatów II etapu udostępniona jest na stronie organizatora www.gorsk.org.pl

Gratulujemy uczniom i nauczycielom przygotowującym swoich podopiecznych do konkursu. Szczególne podziękowania składamy pani Sabinie Topij-Brylińskiej, dyrektor ZS w Zieleniu za współudział w organizacji konkursu.

Przed uczniami i ich opiekunami III ostatni etap olimpiady w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu 16 marca 2017 r.
Dorota Andrzejewska, przewodnicząca komisji, KPCEN w Toruniu
VII edycja Kujawsko – Pomorski Festiwal Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych pt. Strategia Rozwoju Mojego Miasta (Wsi) do 2025 r.
Zachęcamy uczniów wraz z opiekunami do udziału w kolejnej edycji Kujawsko – Pomorskiego Festiwalu Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych.
Zasady uczestnictwa:

Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów z województwa kujawsko-pomorskiego. Jedno gimnazjum ma prawo do zgłoszenia maksymalnie dwóch projektów edukacyjnych. Zespół realizujący dany projekt może liczyć maksymalnie 5 osób. Projekt edukacyjny ma być realizowany przez zespół uczniów pod opieką jednego lub dwóch nauczycieli szkoły, którą reprezentuje. Nadesłane projekty muszą być pracami własnymi, niezgłaszanymi do innych konkursów, festiwali, programów, projektów, przeglądów itp.

więcej...
Zachęcamy uczniów wraz z opiekunami do udziału w kolejnej edycji Kujawsko – Pomorskiego Festiwalu Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych.
Zasady uczestnictwa:

Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów z województwa kujawsko-pomorskiego. Jedno gimnazjum ma prawo do zgłoszenia maksymalnie dwóch projektów edukacyjnych. Zespół realizujący dany projekt może liczyć maksymalnie 5 osób. Projekt edukacyjny ma być realizowany przez zespół uczniów pod opieką jednego lub dwóch nauczycieli szkoły, którą reprezentuje. Nadesłane projekty muszą być pracami własnymi, niezgłaszanymi do innych konkursów, festiwali, programów, projektów, przeglądów itp.

Cele festiwalu:
 1. promocja dobrych praktyk w zakresie kształtowania tożsamości regionalnej;
 2. promocja małych ojczyzn i regionu;
 3. zaproszenie uczniów do wspólnego budowania strategii rozwoju swojego miasta (wsi);
 4. kształtowanie umiejętności kluczowych uczniów;
 5. promocja województwa kujawsko-pomorskiego.

Nagrody:
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyzna poszczególnym zespołom projektowym następujące nagrody:
 1. za zajęcie I miejsca - nagrodę rzeczową o wartości do 2 500,00 PLN;
 2. za zajęcie II miejsca - nagrodę rzeczową o wartości do 2 000,00 PLN;
 3. za zajęcie III miejsca - nagrodę rzeczową o wartości do 1 500,00 PLN.

Organizator festiwalu przewidział nagrody rzeczowe dla opiekunów laureatów 3 pierwszych miejsc o wartości do 750,00 PLN. Organizator może przyznać także dodatkowe wyróżnienia. Organizatorem Konkursu jest Urząd Marszałkowski, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych.

Szczegółowe informacje, Uchwała Zarządu, Regulamin i załączniki na stronie ttps://www.kujawsko-pomorskie.pl/aktualnosci-edukacja/30463-vii-edycja-kujawsko-pomorski-festiwal-gimnazjalnych-projektow-edukacyjnych-pt-strategia-rozwoju-mojego-miasta-wsi-do-2025-r

Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe CLIL - część druga
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zaprasza
nauczycieli języka angielskiego wszystkich poziomów oraz nauczycieli innych przedmiotów ze znajomością języka angielskiego co najmniej na poziomie B1+ , którzy są zainteresowani lub już prowadzą nauczanie dwujęzyczne swoich przedmiotów w szkołach
na kurs
Content and Language Integrated Learning CLIL - Part Two
Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe CLIL
- część druga

Szkolenie odbędzie się 11 marca (sobota) 2017 r. w godz. 8.00-15.00
w siedzibie KPCEN w Toruniu, ul. Sienkiewicza 36

ZAPISZ SIĘ

więcej...
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zaprasza
nauczycieli języka angielskiego wszystkich poziomów oraz nauczycieli innych przedmiotów ze znajomością języka angielskiego co najmniej na poziomie B1+ , którzy są zainteresowani lub już prowadzą nauczanie dwujęzyczne swoich przedmiotów w szkołach
na kurs
Content and Language Integrated Learning CLIL - Part Two
Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe CLIL
- część druga

Szkolenie odbędzie się 11 marca (sobota) 2017 r. w godz. 8.00-15.00
w siedzibie KPCEN w Toruniu, ul. Sienkiewicza 36

ZAPISZ SIĘ

Celem szkolenia jestanaliza podstawowych założeń CLIL i metod pracy w zintegrowanym nauczaniu przedmiotowo-językowym; zastosowanie sposobów integrowania treści przedmiotowych z nauczaniem języka obcego w oparciu o scenariusze lekcji; prezentacja przydatnych form, metod i technik do pracy na lekcji według koncepcji CLIL; opracowanie własnych materiałów i scenariuszy lekcji.

Szkolenie poprowadzi Pani Aleksandra Zaparucha, nauczycielka geografii, specjalistka EFL/CLIL, posiadająca doświadczenie jako teachertrainer w Polsce (SOP Oświatowiec, PASE), Albanii, Wielkiej Brytanii (Pilgrims, Bell, Edinburg School of English) oraz krajach Azji (Katar, Uzbekistan Azerbejdżan, Turcja, Irak, Kazachstan), metodyk, autor podręczników szkolnych, od lat zainteresowana tematyką CLIL i nauczania dwujęzycznego.

Informacji udziela Agnieszka Chabros, kierownik formy, nr tel. 881-93-00-95
albo e-mail: Agnieszka.Chabros@kpcen-torun.edu.pl
Wizyta nauczycieli z Ukrainy w KPCEN w Toruniu

Dyrekcja i konsultanci KPCEN w Toruniu 16 lutego 2017 r. mieli przyjemność gościć w placówce nauczycieli z ukraińskich szkół, zaproszonych do Polski przez gminę Choceń. Wśród uczestników były osoby z polskimi korzeniami i bardzo dobrą znajomością naszego języka, co znacznie ułatwiło bezpośrednią komunikację. Goście mieli okazję poznać strukturę placówki i najważniejsze zadania realizowane przez KPCEN w Toruniu.

więcej...

Dyrekcja i konsultanci KPCEN w Toruniu 16 lutego 2017 r. mieli przyjemność gościć w placówce nauczycieli z ukraińskich szkół, zaproszonych do Polski przez gminę Choceń. Wśród uczestników były osoby z polskimi korzeniami i bardzo dobrą znajomością naszego języka, co znacznie ułatwiło bezpośrednią komunikację. Goście mieli okazję poznać strukturę placówki i najważniejsze zadania realizowane przez KPCEN w Toruniu.

Dzięki prezentacji przygotowanej przez Danutę Potręć i Tadeusza Wańskiego, konsultantów z Pracowni Informacji i Promocji, można było naocznie zapoznać się z przykładami działań placówki skierowanymi do nauczycieli. Wybrane zdjęcia pozwoliły na szybkie zapoznanie się z formami doskonalenia nauczycieli prowadzonymi przez konsultantów KPCEN. Duże wrażenie zrobiła na uczestnikach różnorodność tematyczna kursów, konferencji, konkursów a także udział KPCEN w projektach regionalnych, krajowych, unijnych oraz w edukacyjnych wyjazdach studyjnych.

W drugiej części spotkania dr Krzysztof Rochowicz zaprezentował możliwość przeprowadzania doświadczeń z przedmiotów przyrodniczych za pomocą czujników PASCO.
Wizyta ukraińskich nauczycieli była okazją do wymiany doświadczeń i podzielenia się uwagami na temat różnych systemów oświatowych. Goście otrzymali pamiątkowe materiały promocyjne, w tym egzemplarz czasopisma UczMy.

Ewa Kondrat, konsultant ds. języka polskiego KPCEN w Toruniu
Zdjęcia: Tadeusz Wański, konsultant ds. informacji i promocji
Nowe podstawy programowe - zaproszenie na konferencję
Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu,
Pracownia Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji
zaprasza
dyrektorów i nauczycieli szkół oraz przedszkoli
Miasta Brodnica i Gmin: Brodnica, Brzozie, Górzno, Świedziebnia i Zbiczno
na konferencję
Co nowego w podstawach programowych
wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego,

która odbędzie się 28 lutego 2017 r. w Zespole Szkół nr 1 w Brodnicy, ul. Matejki 5.
w godzinach: 15.30 - 17.30
Konferencja jest nieodpłatna. Zapisy do 24 lutego 2017 r.

ZAPISZ SIĘ

więcej...
Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu,
Pracownia Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji
zaprasza
dyrektorów i nauczycieli szkół oraz przedszkoli
Miasta Brodnica i Gmin: Brodnica, Brzozie, Górzno, Świedziebnia i Zbiczno
na konferencję
Co nowego w podstawach programowych
wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego,

która odbędzie się 28 lutego 2017 r. w Zespole Szkół nr 1 w Brodnicy, ul. Matejki 5.
w godzinach: 15.30 - 17.30
Konferencja jest nieodpłatna. Zapisy do 24 lutego 2017 r.

ZAPISZ SIĘ

Program konferencji
15.00 – 15.30 Rejestracja uczestników i rozmowy w kuluarach
15.30 – 15.35 Rozpoczęcie konferencji – Marzenna Wierzbicka, kierownik PDDiIE
15.35 – 16.20 Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego – Marzenna Wierzbicka
16.20 – 17.00 Metody kooperatywne w edukacji – Regina Strzemeska, konsultantka KPCEN w Toruniu
17.00 – 17.20 Komunikaty doradców metodycznych
17.30 - Zakończenie konferencji

Szczegółowych informacji udzielają doradcy metodyczni oraz Marzenna Wierzbicka, kierownik PDDiIE (nr tel. 881 934 256)
Skuteczne narzędzia promocji szkoły


Kujawsko-Pomorskie Centrum Nauczycieli w Toruniu zaprasza na kurs
Skuteczne narzędzia promocji szkoły

Nauczycielu, jeśli chcesz:
 • poznać wybrane narzędzia promocji szkoły
 • kontaktować się z mediami
 • wymienić się dobrymi praktykami

ZAPISZ SIĘ
Liczba godzin: 10
Terminy spotkań:
15.03.2017 r. (godz. 15.30 – 19.45), środa
22.03.2017 r. (godz. 15.30 – 19.45), środa
Miejsce szkolenia: KPCEN, ul. Henryka Sienkiewicza 36 w Toruniu
Kierownik kursu: Danuta Potręć, nr tel. 881 93 33 67
Tutoring jako indywidualne wsparcie ucznia w rozwoju

Kujawsko-Pomorskie Centrum Nauczycieli w Toruniu
zaprasza na kurs
Tutoring jako indywidualne wsparcie ucznia w rozwoju
Nauczycielu, jeśli chcesz:
 • poznać zasadę curapersonalis
 • zbudować indywidualną relację z uczniem
 • rozwijać potencjał młodego człowieka
 • motywować go do samodzielnej pracy i rozwoju
 • inspirować do wielkości

ZAPISZ SIĘ


Liczba godzin: 15
Terminy spotkań:
25.03.2017 r. (godz. 9.00 – 15.45), sobota
8.04.2017 r. (godz. 9.00 – 14.45), sobota
Miejsce szkolenia: KPCEN, ul. Henryka Sienkiewicza 36 w Toruniu
Kierownik kursu: Danuta Potręć, nr tel. 881 93 33 67
Wojewódzki Konkurs o Wielkich Polakach – etap rejonowy
Wizyta nauczycieli z Ukrainy w KPCEN w Toruniu
012102103104
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2016 by Administrator <strona@kpcen.pl>