środa, 29 marzec 2017 godz. 22:50

log in

 
 
Wyjazd edukacyjny
Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
organizuje w dniach 18 – 20 maja 2017 r.
wyjazd edukacyjny
do Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej
Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Do udziału w wyjeździe studyjnym zapraszamy dyrektorów i nauczycieli
przedszkoli oraz szkół podstawowych.

ZAPISZ SIĘ
więcej...

Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
organizuje w dniach 18 – 20 maja 2017 r.
wyjazd edukacyjny
do Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej
Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Do udziału w wyjeździe studyjnym zapraszamy dyrektorów i nauczycieli
przedszkoli oraz szkół podstawowych.

ZAPISZ SIĘ

Celem wyjazdu jest zapoznanie z przykładami wdrażania koncepcji planu daltońskiego, pedagogiki freblowskiej i tutoringu w placówkach województwa świętokrzyskiego oraz wymiana doświadczeń między dyrektorami oraz nauczycielami.

W programie:
 • Wizytowanie Przedszkola Publicznego nr 16 w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 • Wizytowanie Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 • Spotkanie z członkami Klubów Twórczych Dyrektorów Przedszkoli i Szkół Podstawowych z woj. świętokrzyskiego
 • Udział w pikniku edukacyjnym
 • Wycieczka na Św. Krzyż – zwiedzanie klasztoru, wieża widokowa, zwiedzanie muzeum przyrodniczego
Koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 390 zł i obejmuje: przejazd autokarem, 2 noclegi (pokoje 2-osobowe z łazienkami, TV ), wyżywienie (2 śniadania, 2 kolacje i 2 obiady).
Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Szczegółowe informacje zostaną przekazane zakwalifikowanym osobom drogą mailową po zakończeniu rekrutacji.
Szczegółowych informacji udziela kierownik wyjazdu Marzenna Wierzbicka, nr tel. 881 934 256.
Reforma edukacji 2017 - harmonogram konferencji
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji w Toruniu
jako realizator szkoleń zleconych przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
zaprasza
dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek powiatów brodnickiego, chełmińskiego i golubsko-dobrzyńskiego na otwartą i bezpłatną konferencję
Reforma edukacji 2017
– Zmiany w kształceniu ogólnym, specjalnym i zawodowym
oraz w obszarze wychowania i profilaktyki.

Program:
 1. Część ogólna dotycząca zmian w kształceniu ogólnym i wychowaniu przedszkolnym, kształceniu specjalnym, w przedmiotach ogólnych i zawodowych branżowej szkoły I stopnia, wychowaniu i profilaktyce oraz planowanych zmian w systemie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 2. Zmiany w podstawach programowych przedmiotów nauczanych w szkole podstawowej, specjalnej i branżowej (przedmioty zgodnie z harmonogramem załączonym do niniejszego ogłoszenia). Podstawowe założenia, filozofia zmiany i kierunki działania.
Harmonogram spotkań
więcej...
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji w Toruniu
jako realizator szkoleń zleconych przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
zaprasza
dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek powiatów brodnickiego, chełmińskiego i golubsko-dobrzyńskiego na otwartą i bezpłatną konferencję
Reforma edukacji 2017
– Zmiany w kształceniu ogólnym, specjalnym i zawodowym
oraz w obszarze wychowania i profilaktyki.

Program:
 1. Część ogólna dotycząca zmian w kształceniu ogólnym i wychowaniu przedszkolnym, kształceniu specjalnym, w przedmiotach ogólnych i zawodowych branżowej szkoły I stopnia, wychowaniu i profilaktyce oraz planowanych zmian w systemie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 2. Zmiany w podstawach programowych przedmiotów nauczanych w szkole podstawowej, specjalnej i branżowej (przedmioty zgodnie z harmonogramem załączonym do niniejszego ogłoszenia). Podstawowe założenia, filozofia zmiany i kierunki działania.
Harmonogram spotkań

Spotkanie pedagogów w Brodnicy

Wspomaganie rozwoju oraz edukacja osób ze spektrum autyzmu to temat trzeciego spotkania pedagogów uczestniczących w sieci współpracy i samokształcenia: Praca z uczniem ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera, które odbyło się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Brodnicy.

więcej...

Wspomaganie rozwoju oraz edukacja osób ze spektrum autyzmu to temat trzeciego spotkania pedagogów uczestniczących w sieci współpracy i samokształcenia: Praca z uczniem ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera, które odbyło się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Brodnicy.

Uczestników spotkania powitała koordynatorka sieci Barbara Rochon, doradczyni do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

W pierwszej części spotkania Barbara Rochon i Angelika Nagórska przedstawiły relację z praktyk w Krakowie w placówkach przedszkolnych i szkolnych dla dzieci, a także osób dorosłych ze spektrum autyzmu na przykładzie „Farmy życia” w Więckowicach koło Krakowa. Pedagodzy poznali metody pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu zarówno w szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych oraz specjalnych. Natomiast na przykładzie „Farmy życia” przedstawiono model funkcjonowania osób dorosłych ze spektrum autyzmu.

W drugiej części spotkania wystąpiła Beata Bojanowska – Telega, która podzieliła się doświadczeniami rodzica dzieci ze spektrum autyzmu oraz przedstawiła działalność Klubu Rodziców Jim.

Na zakończenie spotkania uczestnicy wymieniali się doświadczeniami z pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera. Prowadząca spotkanie zachęciła pedagogów, aby włączyli się w szkołach w obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu 2 kwietnia, popularyzując w ten sposób wiedzę na temat autyzmu.

Picturebook - nowy wymiar czytania
Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zaprasza na seminarium
Jak pomóc dziecku radzić sobie ze stresem w oparciu
o picturbook Kłopot Iwony Chmielewskiej,

które jest wsparciem nauczycieli w realizacji kierunków polityki oświatowej MEN na rok szkolny
2016/2017. Dotyczy priorytetu: Upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji
czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
Spotkanie odbędzie się 27.04.2017r.
w KPCEN w Toruniu ul. H. Sienkiewicza 38 w godzinach od 15:30do 18:30
Zapisy do 24.04. 2017 r. o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.

ZAPISZ SIĘ


więcej...
Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zaprasza na seminarium
Jak pomóc dziecku radzić sobie ze stresem w oparciu
o picturbook Kłopot Iwony Chmielewskiej,

które jest wsparciem nauczycieli w realizacji kierunków polityki oświatowej MEN na rok szkolny
2016/2017. Dotyczy priorytetu: Upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji
czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
Spotkanie odbędzie się 27.04.2017r.
w KPCEN w Toruniu ul. H. Sienkiewicza 38 w godzinach od 15:30do 18:30
Zapisy do 24.04. 2017 r. o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.

ZAPISZ SIĘ
Opłata konferencyjna wynosi 35 zł,
(Nr rachunku: 22 1020 5011 0000 9602 0207 5893 Dopisek: picturebooki)


Spotkanie jest adresowane do nauczycieli polonistów, nauczycieli bibliotekarzy, nauczycieli świetlic, edukacji wczesnoszkolnej i wszystkich nauczycieli zainteresowanych kształtowaniem kompetencji czytelniczych u dzieci i młodzieży.

 • Nowa kategoria książek – picturebooki. Różnica między picturebookami a książkami ilustrowanymi – Marta Baszewska
 • Autorskie przedstawienie książki Kłopot przez Iwonę Chmielewską
 • O tym co przeżywa dziecko w sytuacji stresu – w oparciu o książkę Kłopot I. Chmielewskiej – Jolanta Liczkowska-Czakyrowa, terapeuta psychoanalityczny

Kontakt: Anna Piątek Anna.Piatek@kpcen-torun.edu.pl, nr tel. 881932318
Warsztaty - Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela - sprawozdanie

We wtorek 21.03.2017 r. odbyły się warsztaty dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i ścisłych Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela. Zajęcia prowadziła Agnieszka Przybyszewska, konsultantka KPCEN Toruń. Uczestnicy mieli okazję utrwalić sobie wiadomości dotyczące określania celów lekcji i przedstawiania ich uczniom. Przybliżone zostało też ustalanie i podawanie uczniom kryteriów oceniania. Nauczyciele w praktyce mogli przetestować stosowanie informacji zwrotnej i ocenę koleżeńską. Zajęcia były prowadzone w ciekawy sposób z wykorzystaniem intrygujących ćwiczeń.

więcej...

We wtorek 21.03.2017 r. odbyły się warsztaty dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i ścisłych Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela. Zajęcia prowadziła Agnieszka Przybyszewska, konsultantka KPCEN Toruń. Uczestnicy mieli okazję utrwalić sobie wiadomości dotyczące określania celów lekcji i przedstawiania ich uczniom. Przybliżone zostało też ustalanie i podawanie uczniom kryteriów oceniania. Nauczyciele w praktyce mogli przetestować stosowanie informacji zwrotnej i ocenę koleżeńską. Zajęcia były prowadzone w ciekawy sposób z wykorzystaniem intrygujących ćwiczeń.

Reforma edukacji 2017 - harmonogram konferencji
Myślenie wizualne w Brodnicy - sprawozdanie
012106107108
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2016 by Administrator <strona@kpcen.pl>